Blogit

Ennen kuulumaton takaisku ruotsin hallitukselle

Se, että ruotsalainen tuomioistuin kieltäytyy noudattamasta ruotsin eduskunnan laatimaa lakia, on ennen kuulumatonta. Maahanmuuttotuomioistuimen mitätöityä lukiolain, on se kova isku hallitukselle. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että kysymys yksintulleista nuorista jälleen nousee debattien kuumaksi aiheeksi.

Ehdotus uudelle laille, joka olisi antanut lähes 9 000:lle yksintulleelle nuorelle uuden mahdollisuuden jäädä ruotsiin, on ollut kivenä hallituksen kengässä sen jälkeen, kun ensimmäinen esitys siitä näki päivän valon.

Monet kriitikot ovat jo alusta asti sanoneet, että tämä uusi lukiolaki on ollut hätäratkaisu. Valmisteluaika on ollut lyhyt, kuten myöskin remissiajat, samalla, kun lakiteksti on pitänyt sisällään useita epäselvyyksiä.

Tärkeintä hallitukselle on ilmeisestikin ollut se, että saadaan esille lakiehdotus, joka voitaisiin pystyä käsittelemään eduskunnassa ennen kesää – ja ennen vaalikampanjaa.

Armahdus

Tarkoitus lukiolailla on, että annetaan noin 9 000:lle yksintulleelle, joilla muutoin ei ole oikeutta jäädä ruotsiin, jonkinlainen armahdus.

Kritiikkiä on ilmennyt. Joukko remissivastaajia on tyrmännyt ehdotuksen. Lakivaliokunta on katsonut, että laki on niin ala-arvoinen, että sitä ei pitäisi asettaa voimaan.

Tästä huolimatta ajoi hallituspuolueet keskustan avustuksella lain läpi eduskunnassa. Ja siitäkin huolimatta, että keskustapuolue oli samaa mieltä siitä, että laki oli ala-arvoinen, antoivat he tälle siis oman tukensa eduskunnassa.

Kaikki tähän sekaantuneet puolueet toivoivat sitä, että kysymys, joka oli kiistanalinen, pian tulisi kuolemaan pois debateissa eduskuntapäätöksen jälkeen.

Ja niin siinä näytti käyvänkin. Tähän päivään saakka.

Alhainen laatu

Maahanmuuttotuomioistuin Malmössä katsoo, että laki on niin alhaista tasoa, että sitä ei voida soveltaa. Lakiteksti alennetusta vaatimuksesta, mikä koskee oman henkilöllisyytensä vahvistamiseen, on mahdotonta soveltaa tuomioistuimen mielestä, joka siis ei hyväksy lakipykälää.

Se, että ruotsalainen tuomioistuin kieltäytyy noudattamasta ruotsin eduskunnan laatimaa lakia, on erittäin harvinaista ja minä en suoralta kädeltä voi muistaa, josko ja siinä tapauksessa milloin, se olisi aikaisemmin tapahtunut.

Samalla on se ymmärrettävästi törkeä aliarviointi hallituksen lainlaatimistyölle. Lakivaliokunnan hylkäämisesityksestä huolimatta, valitsi hallitus edetä eduskuntaan saakka tällä ehdotuksella. Ennen kaikkea sosiaalidemokraatit tulevat menettämään uskottavuuttaan tällä.

Kun maahanmuuttotuomioistuin nyt hylkää hallituksen lukiolain, voi se myöskin saada suoranaisia vaikuttimia sille, kuinka lakia tullaan käyttämään muissa maahanmuuttotuomioistuimissa. Tämän päivään päätöksestä tullaan mitä todennäköisemmin valittamaan maahanmuutton korkeimpaan oikeuteen. Jos tämä korkein aste kiinnittää tämän päiväisen tuomion, tullaan myöskin muut tapaukset kieltämään.

Suuri takaisku hallitukselle

Ympäristöpuolueelle on tämä suuri takaisku, koska puolue on se, joka on taistellut kovinten siitä, että yksintulleet saavat jäädä. Sosiaalidemokraatit on tiettävästi olleet skeptisiä ehdotukselle, mutta siitäkin huolimatta pakotettuja maksamaan kovan hinnan siitä, että kysymys on viety läpi eduskunnassa.

Sosiaalidemokraateille on koko kysymys näistä yksintulleista, luonut epäselvyyttä puolueen kommunikaatiossa. Ja toisaalta ovat he esittäneet ehdotuksia eduskunnalle siitä, että antavat useimmille turvapaikanhakijoille mahdollisuuden jäädä ja toisaalta taas, ovat he samaan aikaan sanoneet, että he haluavat saada tiukempaa pakolaispolitiikkaa. Todennäköisesti on tämä kysymys osa selityksestä sille, että puolue kevään aikana on menettänyt monia kannattajiaan ruotsindemokraateille.

Mutta myöskin keskustapuolueelle on tämän päivän tieto maahanmuuttotuomioistuimesta takaisku. Kun puolue antoi lakiehdotukselle tukensa eduskunnassa, hajottivat he allianssin ja asetti jälleen keskiöön porvarien hajoamisen. Jos lakia ei pystytä käyttämään, tulee siitä kova hinta puolueen olemassaololle.

Kaikille yksintulleille, joita on heitelty toivon ja epätoivon välillä tämän tapauksen aikana, teroittaa tämänpäiväinen päätös sitä, että he jälleen ovat pakotettuja elämään täysin tietämättömyydessä.

SVT