Blogit

Etlalta maalla asuvien työntekijöiden kurituspaketti

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla tuli 1.4. ulos ehdotuksilla, joilla he kertoivat armollisesti Suomen pääsevän ulos ”kasvuloukusta”. Valitettavasti kyse ei ollut aprillipilasta. Etlan toimenpide-ehdotukset olisivat looginen jatkumo politiikalle, jolla on pyritty heikentämään työntekijöiden asemaa työmarkkinoilla ja pakkaamaan ihmisiä kaupunkeihin.

Etla ehdottaa mm. työperäisen maahanmuuton lisäämistä, matalasti koulutettujen palkka-alea, kaupunkien asumisen tukemista verovaroin, ansiosidonnaisen lyhentämistä, ”paikallista sopimista”, lukukausimaksuja ja eläkeiän nostoa. Nämä ovat erityisen tuhoisia maaseudulla asuvalle työntekijälle, ja nyt seuraa perusteluja miksi.

Harvaan asutulla alueella työpaikkoja on vähän, ja työttömäksi jääminen voi johtaa hyvin pitkään työttömyyteen, ja pitkät välimatkat nostavat elämisen kustannuksia. Etlan mallissa paikallinen sopiminen olisi työntekijän kannalta erityisen stressaavaa, koska vaihtoehtoisia töitä ei ole. Lisäksi jos olet töissä alalla jonka koulutusvaatimus on alhainen, Etla esittää jo suoraan palkka-alea. Parempi on kuitenkin nöyrtyä, koska jos jäät työttömäksi, Etlan kirjeessä joulupukille on sitäkin ajateltu. Ansiosidonnainen lyhenee ja madaltuu loppua kohden. Ja oli miten oli, kaikista maksamistasi veroista suurempi osa ohjattaisiin kaupunkeihin. Ai niin, ja tänne töihin tullut maahanmuuttaja saa Etlan unelmassa veroetuja!

Ihmiset paimentolaisiksi

Etlan ehdotuksen pääasiallinen tavoite on työntekijän aseman heikentäminen. Työntekijän täytyy pelätä työttömyyttä, joten hänen asemansa työpaikalla pitää saada epävarmemmaksi ja toisaalta mahdollisesta työttömyydestä pitää tehdä pelottavampi. Ajan oloon tällainen tilanne johtaa palkkojen ja työehtojen alenemiseen. Erityisen paha tämä on maaseudulla jo edellä kerrotun työpaikkojen vähäisyyden ja elämän kustannusten vuoksi. Ihmisistä halutaan tehdä ikään kuin paimentolaisia, jotka muuttaisivat perheineen matalapalkkaisen työn perässä sinne ja tänne eivätkä juurtuisi minnekään.

Koska meillä ei ole toimivaa ja asiaansa osaavaa mediaa, tämäkin Etlan esitys jäi näkyvyydeltään vähäiseksi. Hyvät toimittajat olisivat juosseet jokaisen puoluejohtajan perässä ja tivanneet vastaukset Etlan ehdotuksiin – joka ikiseen niistä, eivätkä olisi antaneet vastata johonkin muuhun kuin mitä kysyttiin. Erityisesti minua kiinnostaisi Keskustan ja Perussuomalaisten vastaukset. Molemmat esiintyvät maaseudun puolueina, mutta molemmat ovat liukuneet talouspoliittisesti lähemmäs Kokoomusta viimeisen 10 vuoden aikana. Hikikarpalot nousisivat otsalle vastatessa.

Sisäistä devalvaatiota

Nämä esitykset ovat loogista jatkumoa Suomen jäsenyydelle euroalueessa. Meidän oman valuuttamme ulkoinen arvo ei jousta eli valuutta ei devalvoidu. Silloin kilpailukykyä pitää hakea palkka-alen kautta maassa, jossa elinkustannukset ovat kylmyyden ja välimatkojen takia korkeat. Jos taas eurosta ei haluta erota, pitäisi elvyttää investoimalla ja samalla pyrkiä suojaamaan taloutta, jotta elvytysvarat eivät päätyisi ulkomaille. Suojaamisella tarkoitan juuri matalapalkkaisen ulkomaisen työvoiman torjuntaa, kotimaisen kulutuksen rohkaisua verotuksen muutoksilla ja toisaalta verosuunnittelun ehkäisemistä.

Nyky-Suomessa tällaiset toivelistat muuttuvat hyvin herkästi todeksi. Viimeisen viiden vuoden aikana osa työntekijöistäkin on saatu sympatiseeraamaan kokoomuslaisten ajatelmia ja kuvittelemaan, että tulisi toimeen paremmin jos Suomi olisi pikku-Amerikka. Ymmärrän sen hyvin, minuakin keljuttaa katsoa tilinauhani ennakonpidätystä. Mutta silloin muistan Miljoonasateen kappaleen sanat: ”tänään tankki on pankki ja työttömyyden miinaan meistä jokainen astua voi”.

Etlan toivelista on täällä: https://www.etla.fi/julkaisut/muistioita-hallitukselle-2021/