Blogit

Eurooppa-tuomioistuimen ”suuri kamari” testaa ruotsin valtion massavalvontaa

Eurooppa-tuomioistuin on nyt ilmoittanut, että Keskusta oikeudelle ryhmän tapaus ruotsia vastaan, koskien niin kutsuttua FRA-lakia salaisesta valvonnasta, tullaan testaamaan suuressa kamarissa. Tuomioistuin hyväksyi lain viime kesänä, joka antaa ruotsin valtiolle oikeuden seurata massiivisesti kansalaisten puheluja- ja internetliikennettä, mutta esitti samalla tiettyä kritiikkiä siitä.

Se oli kesällä 2008, jolloin Keskusta oikeudelle ryhmä ilmoitti FRA-laista Eurooppa-tuomioistuimelle. Tämä sillä viittauksella, että oli kyseenalaista, täyttääkö laki eurooppalaisen yhteisösopimuksen vaatimukset yksityisyyden suojaamisesta.

Valitus Eurooppa-tuomioistuimelle aiheutti sen, että eduskunta nopeasti kirjoitti lain uudelleen siksi, että vahvisti yksityisyyden suojaa signaalivakoilussa. Euroopan muutoksenhakutuomioistuimen kamari hyväksyi päivitetyn FRA-lain 19 kesäkuuta 2018, mutta samalla kritisoi ja korosti sitä, että lainsäädäntöä voitaisiin parantaa monilla tavoin.

Keskusta oikeudelle ryhmä pyysi näin ollen, että päätöstä voitaisiin tarkastella Eurooppa-tuomioistuimen suuressa kamarissa. Viidestä tuomarista koostuva paneeli on nyt päättänyt, että asia tullaan ottamaan käsittelyyn siellä. Tämä tarkoittaa sitä, että paneeli on katsonut, että tapaus herättää vakavan kysymyksen yleissopimuksen tulkinnasta ja soveltamisesta tai vakavan kysymyksen sen yleisestä tarkoituksesta.
-Esillä oleva asia herättää tärkeitä oikeudellisia kysymyksiä, jotka vaativat johdannollista ratkaisua suurelta kamarilta. Euroopan valtiot kohtaavat tänä päivänä vakavia uhkia terrorismista ja rajoja ylittävästä rikollisuudesta. Salainen valvonta on osa sitä, kuinka tietyt valtiot vastaavat näihin uhkiin. Ilman riittäviä takeita väärinkäytöksistä, riskeeraa toki salainen massavalvonta juuri sitä, että loukkaa niitä perusoikeuksia vapaudesta ja oikeudesta, joita valtiot haluavat suojella vihollisiltaan, sanoo Fredrik Bergman, Keskus oikeudelle ryhmän päällikkö julkilausumassaan.

Suuri kamari on Euroopan yhteisön korkein tuomitseva elin. Siellä ratkaisee tapaukset seitsemäntoista tuomarin kokoonpano seitsemästätoista maasta, mukaan lukien oikeuden puheenjohtajan. Ainoastaan kymmenkunta tapausta otetaan esille vuosittain ja tuomioilla on suuri periaatteellinen merkitys.

Tämä tuleva tuomio, Keskus oikeudelle ryhmä vastaan Ruotsi, sillä tulee olemaan suuri merkitys sille, missä mittakaavassa eurooppalaiset maat saavat suorittaa massavalvontaa. Ruotsin valtion ja keskus oikeudelle ryhmän odotetaan kohtaavan suullisessa käsittelyssä Strasbourgissa joskus ensi vuoden aikana. Sen jälkeen odotetaan sen ottavan noin vuoden, ennen kuin Eurooppa-tuomioistuin ilmoittaa tuomionsa.

Fria Tiden

Liity kannattajajäseneksi

Kansalaisen verkkokauppa