Blogit

FI haluaa tehdä maailman turvallisemmaksi enemmillä ”feministisillä miehillä”

Feministinen aloite on löytänyt selityksen sille, miksi on olemassa sotilaallista varustelua, sotaa ja ydinaseita maailmassa: ”maskuliinitettinormit”. Tästä kirjoittaa feministinen puolue uudessa raportissaan. Se, että pysäytetään väkivalta yhteiskunnassa, tarvitaan siihen mm. enemmän feministisiä miehiä, heidän näkemyksensä mukaan.
-Varustelu, aseet ja maskuliiniteettinormit on sidoksissa toisiinsa, sanoo Luis Lineo, turvallisuuspoliittinen puhehenkilö feministisestä aloitteesta.

Feminstinen aloite puhuu sen puolesta, mitä he kutsuvat ”feministiseksi ulko- ja turvallisuuspolitiikaksi”. Mutta tässä on tämä punavihreä hallitus, tähän mennessä, onnistunut huonosti, FI:n mielestä. Sen sijaan menevät ne taloudelliset resurssit vieläkin pääasiallisesti lisääntyvään militarisointiin, väittä puolue.

Uudessa raportissa selittä FI, kuinka he haluavat pysäyttää sodan ja väkivallan.

FI katsoo, että yhteiskunnan rahat ei pitäisi mennä aseisiin ja armeijaan, vaan sellaiseen, jota he kutsuvat ”inhimillinen turvallisuus”, kuten turva-asuntoihin naisille ja transsukupuolisten henkilöiden oikeuksiin. He haluavat myöskin kieltää ydinaseet.

Militarisoinnista syyttävät he ”patriarkallisuutta” ja ”maskuliiniteettinormeja”

-Maailma ei tarvitse ydinaseita, maailma tarvitsee aseista riisuntaa ja ihmismäistä turvallisuutta. Fi, yhdessä vasemmistopuolueen ja ympäristöpuolueen kanssa, on asettunut ratifioinnin taakse ja nyt on muiden vuoro uskaltaa haastaa patriarkaatti siten, että tekee sen selväksi maailmanlaajuiselle turvallisuudelle – kieltämällä ydinaseet, sanoo FI-johtaja Gita Nabavi julkilausumassaan.

Feministinen aloit muistuttaa, että vuonna 2000, YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi päätöslauselman 1325 tai ”YK:n turvallisuusneuvoston agendan naisille, rauhalle ja turvallisuudelle”, joka, puolueen mukaan, käsittää sitä, että ”ehkäistään ja pysäytetään sota, sekä lisätään rauhaa sillä, että lisätään naisten valtaa rauhanprosesseissa”.

Puolueen mukaan, johtuu lisääntyvä militarisointi lisääntyneestä ”patriarkallisista rakenteista”.

-Varustelu, aseet ja maskuliiniteettinormit kuuluvat yhteen. Olemme julkaisseet raportin ihmisten turvallisuudesta siksi, että osoitamme tämän ja osoitamme kuinka yhteistyö maskuliiniteettinormien, vallan ja dominanssin kanssa kuuluu yhteen keskenään. Ydinaseet ovat viimeinen esimerkki siitä, milloin muutaman maan sallitaan käyttää valtaa ja määräävää asemaa enemmän tai vähemmän suorien uhkausten kautta, sanoo Luis Lineo, turvallisuuspoliittinen puhehenkilö.

”Puheensa jälkeen, vuonna 2000, jossa Barack Obama, silloinen Yhdysvaltojen presidentti puhui ydinaseettoman maailman luomisesta, syytettiin häntä siitä, että ”kuohii valtion”. Toinen selkeä esimerkki siitä, kuinka varustelu, aseet ja maskuliiniteettinormit ovat yhteydessä toisiinsa ja mitä tapahtuu silloin, kun ne haastetaan. USA:n nykyinen presidentti Donald Trump sen sijaan provosoi tahallaan toisia ydinasevalmistajia ärsyttävillä puheillan siksi, että osoittaa omaa valtaansa ja miehisyyttään”, voidaan myöskin mm. lukea FI-raportista.

”Aseesta tulee statussymboli, joka puolestaan yhdistetään ideoihin ja toimtavoimiin, missä aseiden omistaminen ja käyttö on yhtä kuin ”onnistunutta maskuliinisuutta”, lukee siinä edelleen.

FI on vaihtoehtoisesti kehittänyt sitä, mitä kutsutaan ”feministiseksi turvallisuusanalyysiksi”, mille lähtökohtana on ”inhimillinen turvallisuus”.

”Tavoitteenamme on vähitellen korvata kansallinen turvallisuuspolitiikka, keskittymällä yhä enemmän kestävään rauhaan, ruumiilliseen koskemattomuuteen, ihmisten vapauteen toimia sekä naisten, miesten ja transseksuaalien oikeuteen ja vapauteen olla itsenäisiä yksilöitä elämän kaikissa vaiheissa ja tilanteissa”, kirjoittaa FI.

Feministisen aloitteen mukaan, on ”ajatus ensin vakauttaa kansakunta aseistetuilla sotilasvoimilla – tiukasti yhdistettynä vinklattuun maskuliiniteettinormiin ja päin vastaisella näkemyksellä inhimillisestä turvallisuudesta”.

Puolue sanoo myöskin, että he haluavat taistella kansallismielisyyttä vastaan, koska se ”tekee naisten vartaloista symoleja ja taistelutantereita”.

”Kansallismielisyys, militarismi ja antifeminismi kulkevat käsi kädessä ja vastustavat miesten väkivaltatyötä naisia kohtaan – myöskin ruotsissa. Kansallismielisyys tarjoaa miehille mahdollisuuden ottaa sankariaseman sellaisina, jotka suojelevat kansakunnan naisia ja lapsia muilta miehiltä, sekä siltä kaikelta, joka liittyy vieraisiin, kansa sisäisiin tai ulkopuolisiin vihollisiin”, jatkavat he.

Puolue muistuttaa, että he haluavat vaikuttaa ”radikaalisella uudelleenjaolla militäärisestä turvallisuudesta inhimilliseen turvallisuuteen”.

Sen sijaan, että turvataan maan rajat, on ensisijaisen tärkeää priorisoida sellaista, kuin suojattua asumista naisille.

”Ennen kansallisten rajojen suojelemista, painotamme väkivallan uhrien suojelemista, rikoksentekijöiden kohtelua sekä haavoittovuutta ja ennaltaehkäisevää työtä. Se, että suojellaan asukkaita, tulee olla itsestään selvä osa hyvinvoinnissa yhtä pitkäaikaisella rahoituksella kuten esimerkiksi pelastuspalvelu. Pitää olla olemassa turvattuja asuntoja väkivallasta kärsiville erityis tarpeilla, esimerkiksi saatavuus, mahdollisuus ottaa mukaan kotieläin tai riippuvuusongelmaisille tai kohonneella uhkakuvalla”, lukee raportissa.

FI painottaa, että ”feminismiä” tarvitaan taistelussa, että pysäytetään väkivalta yhteiskunnassa ja puolueen mukaan, ”feminististen miesten” lukumäärää on lisättävä. Näiden tulee vuorostaan ”vastustaa seksismiä, myöskin samasukupuolisten miestentiloissa”. FI.

Fria Tiden

Liity kannattajajäseneksi

Kansalaisen verkkokauppa