Blogit

Hajottajille pettymys Kittilässä

Kittilään on saatu viime aikoina hyviä uutisia. Aiemmin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen koskien Kittilän kunnan ja ex-kunnanjohtaja Anna Mäkelän erosopimusta. Eivätköhän valittajat yritä jatkaa jarrutusoperaatiotaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tätä kirjoittaessa on tiedossa, että Levin hissiyhtiön toimitusjohtajaa, Jouni Palosaarta koskevat syytteet on kumottu Lapin käräjäoikeudessa. Koko tämä vyyhti alkaa selkiytyä, ja näytelmän todelliset roolit alkavat selvitä.

Kunnan ja Mäkelän erosopimus

Hallinto-oikeus siis hylkäsi valituksen, jossa vaadittiin Kittilän kunnan ja erotetun kunnanjohtajan, Anna Mäkelän välisen erosopimuksen kumoamista. Sopimuksen oli jo hyväksynyt Anna Mäkelä. Kun sopimus tulee voimaan, Mäkelälle maksetaan eroraha, joka on nykyisin käytössä olevissa johtajasopimuksissa yleinen käytäntö, eikä suuruudeltaan niistä poikkea. Mäkelällä ei ollut johtajasopimusta, ja siksi erottaminen piti tehdä vanhan, pitemmän ja vaikeamman kaavan kautta tunnetuin seurauksin.

Sopimuksen voimaan astuminen muuttaa Kittilän tilannetta kuitenkin selkeämmäksi. Tähän asti on Kittilään yritetty kehitellä hallinnollista kriisiä ja näin syytä käyttää ns. Lex-Kittilää, jossa vaaleilla valittuja valtuutettuja voisi valtiovarainministeriön päätöksellä hyllyttää sillä perusteella, että valtuutetut ovat syytettyjä tapauksessa, jossa toisena osapuolena on edelleen ns. ”kirjoissa” Kittilän kunnanjohtajana oleva Anna Mäkelä. Mikäli erosopimus astuisi voimaan eikä Mäkelä olisi enää virkasuhteessa Kittilään (käytännössä kunnanjohtajana hän ei ole ollut erotuspäätöksestä lähtien), ja silloinhan eivät kunnanvaltuutetut olisi enää esteellisiä päätöksentekoon. Kun Kittilällä ja Anna Mäkelällä ei ole enää tekemistä keskenään, ei tietysti valtuutetuillakaan olisi edes teoriassa estettä tehdä päätöksiä – käytänössähän esteellisiä olemme olleet vain Mäkelää koskevissa asioissa, kuten vaikkapa edellä mainitun erosopimuksen käsittelyssä.

Mielenkiintoista on median suhtautuminen erosopimusta koskevaan valitukseen. Sehän kaatui hallinto-oikeudessa, kuten alkuperäinen kunnanjohtajan erottamispäätöskin. Se oli siis hallintolain vastainen. Miksi mediassa ei kirjoitettu ”laittomasta valituksesta”, kun erottamispäätöksestä puhutaan ”laittomana erottamisena”? Toisto on kaiken propagandan äiti.

Hauskinta tämän erosopimusta koskevan episodin ajattelemisessa on se, että tämä aiheeton (tai median kielellä laiton) valitus on pitkittänyt kunnan hallinnon epäselvää tilannetta puolellatoista vuodella ja tietysti aiheuttanut hallinnollisen kitkan vuoksi kuluja. OMK on kuitenkin suurella äänellä toitottanut kunnanjohtajan irtisanomisen puolesta äänestäneiden aiheuttaneen hallinnollisia vaikeuksia ja kuluja.

Palosaaren tapaus

Mitä tulee Levi Ski Resortin toimitusjohtajan, Jouni Palosaaren oikeusjuttuun, putoaa Kittilää kohtaan nostetulta kampanjalta moraalinen pohja. Käräjäoikeus päätti hylätä syytteet. Palosaarta yritettiin työntää pois Levin hissien toimitusjohtajan paikalta uhkailemalla häntä tutkintapyynnöllä koskien vuosien takaista hissihankintaa. Syytteiden mukaan Palosaari olisi tehnyt yhtiölle haittaa suosimalla toista tarjoajaa. Näin ei siis käräjäoikeuden mukaan käynyt. Tästäkin ne voivat valittaa, mutta nyt lienee jo pakko siirtyä yleiseen käytäntöön, eli syyttömyysolettamaan median vaaliman syyllisyysolettaman sijaan.

Mielenkiintoisen tästä tekee se, että käräjäoikeuden päätöksen valossa tilanne on nyt tämä: Anna Mäkelä teki kunnan nimissä perättömän tutkintapyynnön kunnan suurimman tytäryhtiön pitkäaikaisesta toimitusjohtajasta tiedottamatta tästä ollenkaan kunnanhallitusta tai muita päätöksentekijöitä. Tutkintapyynnöllähän ei ollut muuta vaikutusta kuin se, että asiaa alettiin käymään julkisuudessa, sillä kunta ei ole tapauksessa asianomistaja. Oikeaa kauttahan Mäkelä olisi voinut toimia tuomalla asian kunnanhallitukseen ja yrittää sitä kautta vaikuttaa hissien hallitukseen, jotta se tekisi tutkintapyynnön. Tämä oli pitkän ajan kuluessa muodostuneessa luottamuspulassa pisara, joka katkaisi kamelin selän.

Toisaalta Levin hissien hallituksessa, joka siis pyrki siirtämään Palosaaren syrjään tekaistuin perustein, toimi myös samainen nyt Oikeudenmukaista Kittilää valtuustossa edustava Inkeri Yritys. Kuulustelupöytäkirjojen mukaan Yritys oli paitsi tietoinen erottamistouhuista ja jopa valmistelemassa sitä. Myöhemmin Yritys hankaloitti valtuuston puheenjohtajana kaikin keinoin samassa konklaavissa olleen kunnanjohtajan erottamiseen johtanutta prosessia. Hotellihuoneessa Palosaarta kovisteli toimitusjohtajan pestistä jättäytymään nykyinen SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.

Tarina jatkui

Kävi sitten niin, että Palosaaren ”keissi” eli omaa elämäänsä, ja kunnanvaltuuston enemmistö totesi luottamuksen Anna Mäkelään menneen. On hyvä huomata, että mitä ilmeisimmin Anna Mäkelällä ei ollut luottamusta kunnanvaltuustoon tai hallitukseen, ja siitä syystä hän halusikin toimia omin päin.

Mediassa koko juttu saatiin näyttämään Suomen Kuvalehden toimittajan Eeva-Liisa Hynysen toimesta siltä, että me kunnanvaltuutetut hyväveli-verkostoinemme suojelemme rikollista hissien toimitusjohtajaa. Näinhän ei ole laita. Hissijupakka oli, kuten edellä sanottu, viimeinen pisara. Nämä kaksi vyyhteä eivät kietoudu toisiinsa, vaan sivuavat toisiaan. Lisäksi nyt on selvää, että tapaus oli mutkikas eikä mitenkään päin yhden ihmisen mielekästä pitää omissa hyppysissään, kuten Mäkelä teki.

Mäkelä teki erottamisestaan, joka siis kaatui hallinnolliseen virheeseen, tutkintapyynnön rikospoliisille. Nyt olemme siinä pisteessä, jossa perättömän tutkintapyynnön ohi kunnan päättäjien tehneen kunnanjohtajan erottamisen puolesta valtuustossa äänestäneet ovat syytettyinä törkeästä virka-aseman väärinkäytöstä ja meitä varten räätälöitiin laki, jolla valtiovarainministeriö voisi siirtää kunnan päättäjät syrjään siitä huolimatta, että olemme saaneet valtakirjamme uusissakin vaaleissa.

Inkeri Yritys taas perusti oman listansa, Oikeudenmukainen Kittilä, jonka pääasiallinen kampanjateema oli haukkua muita valtuutettuja rosvoiksi ja konniksi. Tähän hän sai tuntuvaa vetoapua monilta eri medioilta, myös Yleltä, joka ei Kittilä-uutisoinnissaan kunnanjohtajan erottamista tukevalta puolelta paljoa kysele. Nykytiedon valossa on pakko kysyä, onko hänen listansa nimeä kehitellessä otettu mallia Korean niemimaalta – koko maailman tunteman diktatuurin, Pohjois-Korean virallinen nimihän on lähes itseironisesti Korean Demokraattinen Kansantasavalta.

Nyt tästä Suomen Kuvalehden täyteen pumppaamasta ilmapallosta alkaa ilma karata. Jo nyt on selvää, että emme me niin häikäilemättömiä ja ilkeitä rosvoja olekaan, kuin yhtä puolta ruokkinut media on antanut ymmärtää.

Akseli Erkkilä (Kittilän Kuntalaislista)

Kunnanvaltuutettu

Liity kannattajajäseneksi

Kansalaisen verkkokauppa

Advertisement