Kansaneläkelaitos_KELA_tekstilogo_2017

Kuva Santeri Viinamäki / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0