Blogit

Maahanmuuton tavoitteet kaupungin strategiaan

Juha Vuorio, Oulu
Kaupungin kotoutusohjelma, joka kävi viikkoa ennen kaupunginhallituksessa, toimi kannustimenani tähän aloitteeseen. Tuo ohjelma tosin järkevästi päätettiin siirtää vaalien jälkeen jolloin uusi valtuusto tekee siitä päätökset.Mielestäni kaupunkin kannattaa tavoitella vain sellaista maahanmuuttoa, jossa erityisiä kotoutusohjelmia ja varsinkaan kotoutustoimenpiteitä ei tarvita ollenkaan. Käytännössä tuo tarkoittaa länsimaiseen kulttuuriin sitoutuneita ja kouluttettuja ihmisiä.

Tein oheisen valtuustoaloitteen Oulun kaupunginvaltuustossa 24.5.2021. Tätä voi tietenkin soveltaa muissakin kaupungeissa, joissa useimmissa päivitetään strategioita nyt alkavan valtuustokauden alussa.

Kaupungin kotoutusohjelma, joka kävi viikkoa ennen kaupunginhallituksessa, toimi kannustimenani tähän aloitteeseen. Tuo ohjelma tosin järkevästi päätettiin siirtää vaalien jälkeen jolloin uusi valtuusto tekee siitä päätökset.Mielestäni kaupunkin kannattaa tavoitella vain sellaista maahanmuuttoa, jossa erityisiä kotoutusohjelmia ja varsinkaan kotoutustoimenpiteitä ei tarvita ollenkaan. Käytännössä tuo tarkoittaa länsimaiseen kulttuuriin sitoutuneita ja kouluttettuja ihmisiä.

Meistä poikkeavista kulttuureista tulleiden kotoutustoimet ovat nähdäkseni suuressa määrin epäonnistuneet suurimmassa osassa Länsi-Eurooppaa, tästä ovat esimerkkeinä koulutusasteet, palkkatasot, työllisyysprosentit sekä toisaalta vaikkapa Ruotsin nykyiset kärkisijat Euroopan ampuma-ase- ja seksuaalirikoksissa. On myös vaarana rinnakkaisyhteiskuntien syntyminen.

”Maahanmuuton tavoitteet kaupungin strategiaan

Oulun kaupungin muuttovoitosta huomattava osa on maahanmuuttoa. On selvää, että kansainvälistyminen on etu kaupungillemme, varsinkin jos tulijat sopeutuvat yhteiskuntaamme ja kulttuuriimme parantaen kaupunkimme elinvoimaa.

Siksi kaupungin tulisikin määrittää tavoitteissaan ne talouden, toiminnan sekä hyvinvoinnin mittarit, joiden lukuarvoja maahanmuuton toivotaan edistävän. Tällöin osaamme kohdentaa maahanmuuttoon liittyvät vetovoimatekijät juuri noita tavoitteitamme edistämään.

Tällaisia mittareita voisivat olla suhteessa keskivertoväestöön vaikkapa keskimääräinen tulotaso, keskimääräinen maksettu kuntavero, koulutustaso ja kouluttautumisen onnistuminen, työllisyysprosentit, julkisten palvelujen käyttäminen (esim. määrä ja poikkeamat keskivertoväestöstä) sekä nettovaikutus kaupungin talouteen.

On tietenkin syytä käyttää ikävakiointeja ja vastaavia suhteita muuhun väestöön verrattuna, jotta vertailut ovat järkeviä ja pitkän tähtäimen suuntaa antavia.

Juha Vuorio”

***     ***     ***     ***     ***

Juha Vuorio, DI ja Oulun kaupunginvaltuuston jäsen kokoomuksen ryhmässä.

Lue lisää Juha Vuorion verkkosivuilta osoitteessa https://vuorio.net/

tai Facebookissa ja Twitterissä.
https://www.facebook.com/juha.vuorio.oulu/
https://twitter.com/jjvuorio

Tilaa
Ilmoita
guest

0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit

Tietoa julkaisijasta

Juha Vuorio

Juha Vuorio, oululainen diplomi-insinööri ja varavaltuutettu kokoomuksen valtuustoryhmässä.

Lue lisää Juha Vuorion verkkosivuilta osoitteessa https://vuorio.net/

tai Facebookissa ja Twitterissä:
https://www.facebook.com/juha.vuorio.oulu/
https://twitter.com/jjvuorio