Blogit

Maailma miljardöörien pihdeissä ? OSA 1

Kahdeksan kertainen miljardööri Donald J. Trump valittiin 45. US-presidentiksi ja hänen kabinettinsa on täynnä miljardööjä tai vähintään miljonäärejä.

Onko maailma nyt miljardöörien mielivallan alla ?

Jo vuonna 1848 Karl Marx ja Friedrich Engels kirjoittivat „Kommunistisen puolueen manifestin“. Visio miten kapitalismi tulee muuttamaan maailman. Kaksikko esitti miten kapitaali ottaa valtaansa alueita, jossa on halvinta työvoimaa. Tämän päivän kapitalistinen kolonisaatio halpapalkkamaissa – hienostuneesti ilmaistuna globalisaatio – johtaa aina suurempaan, avoimempaan ja röyhkeämpään riistoon, jonka tuloksena on kurjistaminen ja tuho.

„Porvarit“, kirjoittaa Marx ja Engels, „ovat riisuneet tähän asti kantamansa kunnian, pyhyyden ja pyhimyksen renkaat. He ovat muuttaneet lääkärit, juristit, papit, runoilijat ja tiedemiehet maksetuiksi palkkatyöläisikseen.“

Jos korvaamme „kommunistisen manifestin ja porvarin“ „miljardööreillä“ on tekstin osuvuus nykypäivään hämmästyttävä.

Hiipivä tuho.

Tarkoituksenaan tuotteidensa tuotannon voittojen maksimointi porvariston jahti on levinnyt maailman laajuiseksi ja saanut aikaan „suuren epäilyn kansallisille toimijoille ja vetänyt kotimarkkinoiden teollisuudelta maton alta. Ikiaikaisia teollisuusmaita ja niiden teollisuus on tuhottu ja uusia tuhotaan päivittäin.“

Tämä tuho tulee hiipien. Kansallinen teollisuus ei pysty kilpailemaan globaalien pelureiden kanssa, jotka eivät kanna vastuuta yhteiskunnasta, eivätkä luonnosta ja tekevät tällä tavoin voittonsa. „Heidän täysmädät hintansa ovat se tykistö, joka saa Kiinan muurit murtumaan ja pahimmankin xenofobit antautumaan barbaareille“

Monopolit ja konsernien sopimukset.

Kaiken epäreilun kilpailun lisäksi tulee monopolit ja konsernien salaiset sopimukset. Tähän asiaan Marx ja Engels: „Tämän hetkinen keskiluokka, pienet teollisuusyritykset, kauppiaat, käsityöläiset ja maanviljelijät, kaikki nämä ryhmät putoavat työväestöön, jopa kurjallistoon. Tämä osittain siksi, ettei heidän kapitaali riitä kilpailuun, osittain siksi että uudet tekniikat tekevät heistä tarpeettomia.“

Tämä selitys sopii edelleenkin tämän päivän tilanteeseen, mutta täytyy huomioida, että myös ne keskisuuret ja suuret yritykset, jotka eivät käyttäydy kuin globaalit heinäsirkat, ja pysyvät kotimaissaan maksamassa työntekijöilleen palkkoja ja veroja, eivät pysy globaalien vauhdissa.

Clintonin ja Trumpin talouspolitiikkan ero.

Juuri edellä mainittua kehitystä on Trump alkanut vastustaa. Trumpin ja Clintonin talouspolitiikkan ero on kaikkessa yksinkertaisuudessaan on selvä.

Trumpin miljardöörijoukon motto on: „Mikä on hyväksi General Motorille, on hyvä USAlle, jos General Motors tuottaa USAssa ja USA saa verotulot.“ (6).

Tätä vastaan Obaman ja Clintonin takana olleen globaalin miljardööriryhmän motto on: „Mikä on hyväksi General Motorille, on hyvä USAlle“. Tämä politiikka on johtanut siihen, että 50 miljoonaa kansalaista USAssa on ruoka-avun varassa, infra on luhistumassa ja useat työssäkin olevat tehdastyöläiset ovat ilman tulevaisuutta.

Seitsemänkymmentä vuotta „kommunistisen manifestin“ jälkeen saksalainen filosofi Oswald Spengler (1888 – 1936) kysyi kirjassaan „Preußentum und Sosialismus“ (Preussilaisuus ja sosialismi):

„Onko sosialismi vaisto vai systeemi ?“

Spengler, joka otti vaikutteita brittiläiseltä yleishistorikolta Arnold J. Toynbee:ltä ja ennusti tulevaisuuden tapahtumia, toisen saksalaisen filosofin ja sosiologin Theodor W. Adornon jälkeen, täysin onnistuneesti.  Adornon näki, että superrikkaan brittimoguli Cecil Rhodes – Afrikan suuri toimija Britti-imperiumin kukoistuksen aikoihin – yksityismies valloitti kokonaisia valtioita. Spengler uskoi, että: „Amerikkalaiset yksityiset miljardöörit johtivat maataan ja muitakin maita ohjaamillaan ammattipolitikoilla.“

Trump ei kuulu ammattipoliitikoiden kastiin.

Nyt on valkoiseen taloon marssinut mies joka ei kuulu ammattipoliitikoiden kastiin. Yhdessä Kremlin herran kanssa hän käy kansainvälisten konsernien kimppuun ja julistaa taistelun globaalille oligarkialle.

Spengler asetti „amerikkalaisen miljadöörisosialismin“ samalle viivalle „preussilaisen virkamiessosialismin“ kanssa. „Ensin muutetaan suuri osa kansalaisomaisuutta yksityisomaisuudeksi ja sitten se käytetään hohdokkaasti ja huolimattomasti ”yleiseen hyvään”.“

Ylikansalliset konsernit ja näiden takana seisova globaali finanssieliitti näyttäisi olevan maailman ruorissa vahvasti kiinni. Aika näyttää onko Trumpin ja Putinin mahdollista asettaa uusia rajoja tälle kehitykselle.

Kahden ero on veteen vedetty viiva.

Tämän „yksityisen sosialismin“, joka on äärimmillään kansallisvarallisuuden diktaattorimainen hallinto ei eroa Spenglerin mielestä virkamiesten sosialismista. Spenglerin töissä kuitenkin puuttuu kansallisten ja ylikansallisten miljardöörien erottelu. Tämä on mahdollista lisätä, vaikka on huomioitava, että raja on veteen vedetty viiva.

Kansallinen oligarkia – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Ylikansallinen oligarkia

Suvereeniteetti tarvitsee rajat – – – – – ————————– Rajaton – valtioton

Kansalaisten hyvinvointi huomioitu —————————-Kansalaisrakenne tuhottu

Useanapainen rauhanjärjestys ———————————- Yksinapainen rauhanjärjestys

Alueiden vahvistaminen —————————————-   Globaali järjestys

Tarkoituksena kestävyys ——————————– ——-    Riisto ja hävitys  Luontovastaiset konsernilait

Taloudellinen itsenäisyys ———————————– —-  Globaali monopoli

Toisten maiden kunnioitus ————————————– Kansalaioikeuksien ja oikeusvaltion poisto vapaan

                                                                                                              kaupan mahdollistamiseksi

Erillinen pankkisysteemi ————————————–    Rajaton spekulointi

säästö – ja sijoituspankeille                                                           Rajoittamaton hallintarekisterisysteemi

                                                                                                             Orjuuttaminen veloilla

                                                                                                             Keskiluokan tuhoaminen

                                                                                                             Jatkuva sotatilavalmius

                                                                                                             Sotateollisuus klusteri

Donald J. Trump ———————————————-     Georges Soros, Cecil Rhodes,

                                                                                                             Think-tanks:

                                                                                                             Washingtoner Brookings institute,

                                                                                                             Chatham House,     

                                                                                                             Trilaterale Komision,

                                                                                                             Bilderberger, YK, IMF,

                                                                                                             Maailman pankki, BIZ,

                                                                                                             International Institute of Finance, Group of Thirty.

                                                                                                             NGO:t, kuten Open Society, AVAAZ jne.

 

Finanssimahdin, thinktankkien ja politiikan sulaminen.

Spengler näki taloustieteet modernien englantilaisten tuotteena, ilman psykologiaa. Eräänlainen filosofia, joka määriteltiin kilpailun, voiton ja omaisuuden kautta. Tämän ajattelun ja sen „puhtaan englantilainen“ näkökulma juontui 1800-luvulta ja on juurutettu kaikille mantereille. (11)

Trumpin ja Putinin kautta on kenties alkanut Bank of Englandin 1694 alkaneiden perinteiden, IMF:n ja EKP:n – siis finassimahdin ja politiikan, jotka ovat parlamenttarismin ja juridisen kontrollin ulkopuolella – sulaminen ja mahdin poisto.

Ammattipolitikkojen ja pankkiirien ohjaamiseksi luotiin USAssa ja Briteissä ylikansallisen oligarkian toimesta viime vuosisadoilla useita kansainvälisiä „ideatehtaita“ ja lobbausryhmiä, kuten „Council on Foreign Relations“ ja „Trilaterale Komission“.

Hallsteinin teollisuuskartelli voitonmaksimointiin.

Tällä tavoin ylikansallisien olgarkien voitontavoittelun ryöstöretki pääsi häiritsemättä eteen päin. Suursijoittajat auttavat jopa YK-järjestöjä näiden rikollisissa toimissa. Laittomat miehitykset ovat pohja näille hyökkäyksille, joiden lopputulema esitellään paradoksaalisesti „kestäväksi“. Kestävää koko tarinassa on vain ylikansallisten konsernien pörssikurssin nousu.

Entinen I.G.Farben toimija ja myöhemmin ulkoministeriön valtiosihteeri Walter Peter Hallstein oli ensimmäinen EU-komission puheenjohtaja vuonna 1958. Hän suunnitteli täydellistä teollisuuskartellia tekemään voittoa oligarkeille ja pankeille pakkorahoitetun velkasosialismin kautta. Sosiallismin, jolla keskiluokka jauhetaan puruiksi.

Win in a complex world 2020-2040“

Melkein ilman vastustusta ovat nämä tunteettomat elitistit ajamassa Eurooppaa ja Venäjää sotaan keskenään. Suurin esiinmarssi sitten kylmän sodan, oli US-panssariprikaatin tuominen Bremenhaveniin Saksaan tammikuussa 2017. Tätä ei uutisoitu suuresti, eikä rauhan aktivistit marssineet kaduilla. Naton „Venäjän pelote“ – teemalla nämä tankit vietiin vahvistamaan Naton Itä-siipeä Liettuaan

Tämä kaikki alkoi jo 31.syyskuuta 2014, kun US-strategiapaperi „Tradoc 525-3-1“ esiteltiin.

Win in a complex world 2020-2040“. Paperi syntyi Barak Obaman ja Hillary Clintonin aikana ja se julistaa „full spectrum dominace“ ajatusta, jossa USA dominoi niin maita, ilmoja ja vesiä. Tärkeimmät vastustajat ovat Kiina ja Venäjä.

Kuka voittaa ?

BIZ auttaa IMF:n ja erillaisten NGO – organisaatioiden kanssa viemään sotia ja niiden kautta eriarvoisuutta ja köyhyyttä maailmaan. Tämä kansainvälinen keskuspankki on instituutio, joka levittää ylivertaisen finanssieliitin satoja vuosia vanhaa feodaalista agendaa. Sodat joita tämä mafia johtaa sosialistisen velkaannuttamistaktiikan kautta tuhoaa päivittäin valtioita, niin Euroopassa, kuin muualla maailmassa. Siellä missä agenda ei idä muokataan maata tuotetulla terrorismilla ja mattopommituksilla. Esimerkiksi tarvitsee katsoa vain Libyaa, Syyriaa, Ukrainaa jne.

Ylikansalliset konsernit ja näiden takana seisova globaali finanssieliitti näyttäisi olevan maailman ruorissa vahvasti kiinni. Aika näyttää onko Trumpin ja Putinin mahdollista asettaa uusia rajoja tälle kehitykselle.

 

 

Kiitos

Hämis