Blogit

On täysin inhimillistä tuhota kokonainen Eurooppa

Kuva Pixabay.
Huono johtaja on sellainen, joka ei uskalla tehdä päätöksiä eikä ottaa vastuuta.

Auktoriteettiusko voi olla harhaanjohtavaa. Toisaalta se voi olla myös vaarallista. Tästä äärimmäisenä esimerkkinä erilaiset poliittisten tai uskonnollisten auktoriteettien johtamat kokonaisiin ihmisryhmiin kohdistuvat vainot, jopa järjestelmällisesti toteutetut kansanmurhat.

Hanna-Leena Majuri-Jantusen pro-gradu tutkielmassa tarkasteltiin auktoriteetin vaikutusta ihmisen ajatteluun. Tavoitteena oli selvittää, muuttuuko ihmisen ajattelun suunta, kun hänelle esitetyn väittämän taakse asettuu auktoriteetti. Tulokseksi saatiin, että koehenkilöiden arviot väitelauseiden oikeellisuudesta riippuvat tilastollisesti merkitsevällä tavalla väittämän yhteydessä esitetyn auktoriteetin laadusta (relevantti – irrelevantti). Tämän perusteella auktoriteetin katsotaan tutkielmassa vaikuttavan ihmisen ajatteluun – tämä vaikutus tulkitaan auktoriteetin luomaksi ajatteluharhaksi.

Myös Stanley Milgramin koesarja osoittaa, millaisiin seurauksiin kulttuurillemme ominainen tottelemiskasvatus saattaa johtaa. Kokeessa mitattiin osallistujien halukkuutta totella auktoriteettiasemassa olevan henkilön antamia koehenkilön omantunnon vastaisia käskyjä. Yli 60 prosenttia eri yhteiskuntaryhmiä edustavista koehenkilöistä oli valmis kokeenjohtajan ohjeiden mukaisesti antamaan opetettavilleen kuolettavina pitämiään sähköiskuja.

Koesarjassa nähdään, miten nykyinen kulttuurimme voi tehdä kenestä tahansa uuden Adolf Eichmannin, joka lähettää ihmisiä kuolemaan vain siksi että tottelee määräyksiä. Otto Adolf Eichmann oli SS-everstiluutnantti, Obersturmbannführer, natsi-Saksassa. Eichmannia pidetään holokaustin toteutuksen organisoijana. Hän järjesti keskitysleireille lähetettävien ihmisten tunnistamisen ja kuljetukset. Meidän kulttuurissamme ihmiselle opetetaan lapsesta asti, ettei toista ihmistä saa vahingoittaa. Mutta lapsesta asti häntä opetetaan myös tottelemaan. Jälkimmäinen opetus näyttää useimpien kohdalla olleen tehokkaampi kuin edellinen.

Milgram näkee tottelemisen hierarkkisiin organisaatioihin liittyvänä piirteenä. Näissä vastuu tekojen seurauksista siirretään ylemmille tasoille. Alaisasemissa kannetaan vain teknistä vastuuta, huolehditaan, että asiat tehdään ajallaan ja vaaditulla tavalla. Tästä esimerkkinä voimme mainita vaikka sotilaalliset, uskonnolliset ja poliittiset organisaatiot.

Kolmantena esimerkkinä haluaisin nostaa ylös Stanfordin vankilakokeen, vankilakoe oli psykologinen koe, jossa tutkittiin ihmisen reagointia valtasuhteisiin vankilanomaisessa ympäristössä. Koe toteutettiin vuonna 1971 kalifornialaisessa Stanfordin yliopistossa tutkija Philip Zimbardon johdolla.

Koehenkilöiksi valittiin 24 nuorta vapaaehtoista miesopiskelijaa, jotka oli kaikki ennen hyväksymistä testattu ja todettu henkisesti normaaleiksi. Kaikki osallistujat tulivat keskiluokkaisista, koulutetuista perheistä, eikä kenenkään taustalla ollut mielenterveysongelmia eikä päihteiden väärinkäyttöä. Koehenkilöt jaettiin arpomalla kahteen ryhmään: puolet määrättiin esittämään vanginvartijoita, puolet vankeja.

Stanfordin vankilakokeen oli määrä kestää kaksi viikkoa, mutta se jouduttiin keskeyttämään jo kuuden päivän kuluttua. Kävi ilmi, että vanginvartijoina toimivat nuoret miehet alkoivat nopeasti kohdella vankeja yhä raaemmin. Stanfordin vankilakoetta on pidetty osoituksena siitä, että kuka tahansa kykenee pahuuteen ja voi kohdella lähimmäisiään julmasti, jos hänelle annetaan siihen rajoittamaton valta.

The Third Wave (suom. kolmas aalto) oli vuonna 1967 yhdysvaltalaisessa koulussa toteutettu yhteiskunnallinen kokeilu. Sen tarkoituksena oli osoittaa nuorille, että Natsi-Saksassa ihmisissä vaikuttanut ylemmyydentunne voi muodostua missä tahansa demokraattisessa valtiossa. Jones aloitti kokeilun perustamalla liikkeen ”The Third Wave”. Oppilailleen hän vakuutti, että liikkeen tehtävänä on eliminoida demokratia. Demokratian yksilökeskeisen näkemyksen Jones selitti heikkoudeksi; liikkeen motoksi valittiin ”Voimaa kurista, voimaa yhteisöstä, voimaa toiminnasta, voimaa ylpeydestä”.

kokeilu aloitettiin luokassa muuttamalla istumajärjestystä, painostamalla oppilaita, kunnes he kykenivät tulemaan luokkaan ja ottamaan oikean istuma-asennon 30 sekunnissa täysin hiljaisesti. Tämän jälkeen Jones rakensi itsestään autoritäärisen hahmon tiukentamalla kuria ja tehostamalla opiskelua. Oppilaiden tuli myös puhutella opettajaansa Mr. Jonesiksi. Toisena päivänä Jones sai oppilaansa omaksumaan tiukan kurin ja yhteisöllisyyden tunteen.

Kokeilu alkoi elää omaa elämäänsä, kun mukaan tuli oppilaita muiltakin luokilta. Kolmantena päivänä jäsenten määrä kasvoi 30 oppilaasta 43 oppilaaseen. Jokainen jäsen sai jäsenkortin ja oman tehtävän, kuten lipun suunnittelu tai kulunvalvonta, Jones myös neuvoi kuinka uusia jäseniä kuuluu värvätä. Päivän lopussa liikkeen jäsenmäärä oli kasvanut 300 osallistujaan. Jonesin yllätti, että osa oppilaista alkoi raportoida hänelle jäsenistä, jotka eivät olleet noudattaneet liikkeen sääntöjä.

Neljäntenä päivänä Jones päätti lopettaa kokeilun, koska se alkoi karata käsistä. Oppilaat olivat alkaneet käyttää yhä enemmän aikaa hankkeeseen, lisäksi jäsenten kuri ja lojaalisuus hankkeelle vain tiivistyivät.

Suomen hallitus on tällä hetkellä sokeasti uskomassa Unionin auktoriteetteja. Johtoasemassa olevat eivät uskalla tehdä päätöksiä, vain näennäisiä toimenpiteitä ja tutkimuksia. Hallitus seuraa ja odottaa Unionin käskyjä, sekä ajaa poliittisella päättämättömyydellään kokonaisen valtion tuhon tielle ja hyvinvointiyhteiskunta voi olla loppu nopeampaa kuin uskotkaan, samalla kun useat muut maat ovat tehneet kaikkensa ratkaistaakseen maahanmuutto-ongelman jo valtiotasolla. Onneksi Pohjolan perimmäinen alue on antanut meille jatkoaikaa talven yli, mutta aika on nyt lopussa, eikä mitään konkreettista ole tapahtunut.

Miksi yksi nainen saa tuhottua kokonaisen Euroopan, on aika herätä.

 AFP PHOTO/Juan BARRETO (Photo credit should read JUAN BARRETO/AFP/Getty Images)
AFP PHOTO/Juan BARRETO (Photo credit should read JUAN BARRETO/AFP/Getty Images)
Jarkko Jaakola
19.2.2016
Tilaa
Ilmoita
guest
1 Kommentti
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Jussi

Munattomuus, eli kykenemättömyys tehdä päätöksiä on ollut Suomen ongelma jo vuosia.

Liity kannattajajäseneksi

Kansalaisen verkkokauppa

Advertisement