Blogit

Orban: ”Meistä ei koskaan tule maahanmuuttajamaata”

Se, että Unkari haluaisi lähteä ruotsin tai saksan kohtalon tielle, sen voi EU vain ottaa ja unohtaa. Unkari ei tule nimittäin koskaan tulemaan maahanmuuttajamaaksi, ilmoittaa pääministeri Viktor Orbán, joka hiljattain tuomittiin EU-tuomioistuimessa tekemään maansa monikulttuuriseksi.

EU-tuomioistuimen päätös tarkoittaa sitä, että Unkarin on pakko ottaa vastaan turvapaikanhakijoita EU:n jakosysteemin mukaisesti, joka on jotain sellaista, mitä heidän tulee pakosta hyväksyä. Orbán yritti pysäyttää EU-vaatimuksen vetolla Euroopan neuvostossa, mutta EU-komissio ei välittänyt vetosta ja haastoi Unkarin, Tsekit ja Puolan siitä, että nämä eivät olleet suorittaneet komission vaatimusta määräpakolaisista.

Unkari sai tukea Euroopan neuvostossa muilta itä- ja Keski-Euroopan mailta, mutta ei pystynyt pysäyttämään länsimaita uuden jakosysteemin laatimisesta.
-Tulos tästä oli se, että me saimme lopullisen päätöksen, joka asettaa esille vakavan kysymyksen: Onko EU allianssissa vapaiden kansallisvaltioiden kanssa, vaiko Bryssel-ohjattu imperiumi? Sanoi Orban eräässä radiohaastattelussa perjantaina.

EU-tuomioistuin ja EU-komissioni on nyt valinnut tämän, että muuttaa Eurooppa sekarotuiseksi maanosaksi erilaisilla kulttuureilla, tämä Unkarin pääministerin mukaan.
-He avaavat oven George Sorosin suunnitelmalle ja lähimmässä tulevaisuudessa minun laskujeni mukaan, tapahtuu näiden suunnitelmien kiihtyminen, toteaa Orbán.

Orbänin mukaan, on se todellinen taistelu vasta alkanut ja taistelua ei lainkaan ole hävitty EU-tuomioistuimen tuomiossa. Tuomioistuin ei ole asettanut Unkaria tekemään minkäänlaisia toimia, vaan ainoastaan kiinnittänyt sen, että EU-komissionilla oli laillinen oikeus laatia monikulttuurisuussuunnitelma vaatimalla määräpakolaisia.
-Me olemme ottaneet vastaan juridisen sodan…mutta nyt on jäljellä tämä poliittinen taistelu siitä, että saamme EU-asetuksen kumottua. Meidän on pakko myöskin estää se, että George Sorosin joukot Brysselissä vaihtaa väliaikaisista määrälainlaadinnasta pysyviin EU-mekanismeihin maahanmuuttajien jakamisille, sanoo Orbán.

Tämä unkarilainen pääministeri totesi edelleen, että kolmansien maailmoiden maahanmuutto alkoi sillä, että kolonisoitu kansanryhmä onnistui ”virtaamaan sisään” omiin länsieurooppalaisiin kolonialistivaltioihin. Näillä suurilla kolonialismivaltioilla oli näin ollen jo maahanmuuttopopulaatio, joka myöhemmin on kasvanut ja nyt he haluavat pakottaa Itä-Euroopan samaan yhteiskuntamalliin, siitäkin huolimatta, että Itä-Eurooppa (kuten Ruotsi) ei koskaan ole kolonisoineet kolmansia maailmoja.
-Meillä ei ole kolonaalihistoriaa ja emme ole syyllisiä kenellekään mitään, totesi Viktor Orbán.
-Mutta me emme koskaan tule olemaan maahanmuuttajamaa. Ja me emme tule koskaan hyväksymään sitä, että joku suurvalta pakottaa meitä tulemaan maahanmuuttajamaaksi, ilmoitti Orbán radiohaastattelussa.

Unkari ei toki ole täysin haluton auttamaan länsimaita heidän käsitelessään maahanmuuttajaprobleemaa. Lähemmin ajateltuna, voivat he ajatella auttavansa logistiikassa sinä päivänä, kun maahanmuuttajat pitää viedä kotiinsa.
-Kukaan ei voi protestoida sitä vastaan, että me autamme saksaa sillä, että häädämme pois ne maahanmuuttajat Euroopasta, jotka jo ovat täällä.

Fria Tiden

Shares

Tietoa julkaisijasta

Markku Lindström

Olen ruotsissa asuva, realisesti ajatteleva, isänmaallisesti asioita tarkkaileva kirjoittaja. En ole rasisti enkä myöskään nazisti. Tarkkailen ja tutkailen mitä maailmalla tapahtuu, joista sitten etupäässä käännän kirjoitukset ja uutiset alkuperäisessä muodossaan. Linkit löytyvät jokaiseen käännettyyn uutisjuttuun.