Blogit

Populismia kaupunginvaltuustossa

Koronan iskettyä keväällä 2020 myös Ouluun nähtiin kaupungin taloustilanne varsin huonona. Talousjohtaja esitteli lukuja, jossa kaupungin alijäämä on tuolle vuodelle jopa 130 miljoonaa. Nyt, osittain valtion antamien koronatukien ansiosta, alijäämä lienee siinä 50 miljoonan paikkeilla. (Lisättynä 17.11.2021; todellisuudessa tuli 10 miljoonaa ylijäämää, kun koronatuet vähennetään, niin ennuste oli siis 70 miljoonaa euroa liian pessimistinen).

Tapahtumat liittyvät Oulun kaupunginvaltuuston kokoukseen 15.6.2020. Jossa oli esitys luottamuspalkkioiden alentamisesta.

Tämän kirjoittaminen on ollut työjonossa, mutta asian luonteen vuoksi on siirtynyt. Olen käynyt kokouksen nauhoitteen, kokousasiakirjat ja omat muistiinpanoni läpi joten uskoakseni asiat ovat riittävällä tarkkuudella aivan oikein.

Ajattelin aluksi tämän nimeksi Elitismiä kaupunginvaltuustossa, sitten Elitismiä ja Populismia mutta päädyin lopulta tuohon, koska se jättää mielestäni lukijalle sen, mikä kenenkin mielestä on populismia tai elitismiä tai toisaalta yhdenvertaisuutta tai sen puutetta

Koronan iskettyä keväällä 2020 myös Ouluun nähtiin kaupungin taloustilanne varsin huonona. Talousjohtaja esitteli lukuja, jossa kaupungin alijäämä on tuolle vuodelle jopa 130 miljoonaa. Nyt, osittain valtion antamien koronatukien ansiosta, alijäämä lienee siinä 50 miljoonan paikkeilla. (Lisättynä 17.11.2021; todellisuudessa tuli 10 miljoonaa ylijäämää, kun koronatuet vähennetään, niin ennuste oli siis 70 miljoonaa euroa liian pessimistinen).

Kuitenkin tuo taloustilanne sekä tuon vuoksi pidentyneet kokoukset ilmeisesti saivat kaupunginhallituksessa aikaan esityksen leikata nyt vuosi ennen valtuustokauden loppua luottamuselinten tavallisten kokouspalkkioiden ns. kolmen tunnin sääntö pois. Tuon säännön mukaan kokouspalkkiot kasvavat jos kokous kestää yli kolme tuntia.

Tuossa tilanteessa (130 miljoonan alijäämä), kannatin tehtyä esitystä, jossa myös luottamushenkilöt osallistuvat talkoisiin. Mutta esitin kaupunginhallituksen vaiheessa parikin kertaa KH:n silmäätekeville asiaa laajentavaa kantaani siitä, että myös isompien toimielinten puheenjohtajien tulisi osallistua talkoisiin. Jonka myös esitin lopulta kaupunginhallituksen käsittelykokouksessa myös ryhmäni puolesta. Kerroin myös tuossa KH:n kokouksessa, että ryhmämme palaa asiaan valtuustossa.

Siksipä hämmästykseni oli suuri, kun parikin KH:n pöydän ympärillä istuvaa väittivät, että en olisi tällaista siellä sanonut. Itse istun tuolla valtuuston varapuheenjohtajana, joten minulla on puhe-, muttei äänioikeutta.

Keskustelu valtuustossa meni seuraavasti. Käytän ”silmäätekevä” -nimeä henkilöstä, jolla on toimielinten puheenjohtajuuksia tai jotka ovat yli yhden hengen valtuustoryhmien puheenjohtajia/KH-ryhmien puheenjohtajia. Muita kutsun rivivaltuutetuiksi. Itseäni ja esitykseni virallista kannattajaa kutsun oikeilla nimillä. Kaikkihan näkyy videolta. Keskustelu:

pv1, Juha Vuorio: tein esitykseni, jossa myös isojen toimielinten puheenjohtajilta leikattaisiin palkkiosta.

pv2, rivivaltuutettu 1: teki toisen esityksen, joka ei saanut kannatusta. Piti esitystäni hyvänä.

pv3, rivivaltuutettu 2: piti erinomaisen puheenvuoron luottamustehtävien arvosta ja siitä kuinka tärkeää on käyttää aikaa näiden tehtävien hoitamiseen.

pv4, silmäätekevä 1: piti esitystäni populistisena. Mutta piti hyvänä, että on ollut itse tekemässä pohjaesityksen kaltaista esitystä aiemmin, jossa olisi vähennetty luottamuspalkkioista maksettavia korvauksia. Ja vastaavasti piti halpamaisena tekemääni esitystä, jossa leikataan noiden puheenjohtajuuksien luottamuspalkkioiden määrästä. Tämä valtuutettu antoi myös ohjeita sanomalehdille, miten tulee suhtautua tähän asiakohtaan kirjoituksissaan. Tämä valtuutettu ei myöskään muistanut, että olin KH:ssa nimenomaan kertonut samat asiat kuin nyt esityksessäni.

pv 5, silmäätekevä 2: piti esitystäni loukkaavana. Se on kuulemma loukkaus näitä kokoaikaisia luottamuspaikkoja hoitavia kohtaan. Kuitenkaan pohjaesitys ei hänen mielestään ole tunnollistesti tehtäviään hoitavia tavallisempia luottamusihmisiä kohtaan loukkaus. Tämän henkilön mielestä ao. puheenjohtajien palkkioita on jo pienennetty valtuustokauden alussa. No ei ole. Niitä pienennettiin (esityksestäni) ennen valtuustokauden alkua, eli kaikilla on ollut samat palkkiot koko valtuustokauden ajan.

pv 6, Annemari Enojärvi: kannatti esitystäni ja huomautti kahdelle edelliselle puhujalle yhdenvertaisuusperiaatteesta.

pv 7, silmäätekevä 3: piti myös esitystäni populistisena. Arveli, etten muista kun nykyistä hallintosääntöä muotoiltiin viime valtuustokauden lopussa ja että ao. puheenjohtajapalkkioita laskettiin edellisestä kaudesta. No muistan tuon oikein hyvin, mutta se nyt ei liity tähän, paitsi että otan kyllä itselle asiasta ainakin osan kunniasta että palkkioita laskettiin ja koko kunnian siitä, että noista palkkioista poistettiin yhteys kaupunginjohtajan palkkaan.

pv 8, silmäätekevä 4: ei myöskään muistanut, että olin kertonut kantani KH:n kokouksessa. Sille, että joku muu puolueeni jäsen on kanssani eri mieltä, siis estää tämän silmäätekevän näkökulmasta allekirjoittanutta olemasta omaa mieltä asiasta. Sanoisin, että erikoinen käsitys demokratiasta.

pv 9, rivivaltuutettu 3: piti myös esitystäni populistisena. Ihan hyviä näkökohtia muutoin.

pv 10, rivivaltuutettu 4: piti pohjaesitystä hyvänä.

pv 11, rivivaltuutettu 5: piti pohjaesitystä hyvänä. On työskennellyt aiemmin puheenjohtajana. Kertoi, että kuntaliitto vertaa kokouspalkkioita asukaslukuun. Täytyy itse todeta, että suora laskenta palkkio/asukas on aika erikoinen mielestäni. Tämä valtuutettu kertoi myös kuntaliiton kyselystä, jonka mukaan kuntien johtopaikoilla pidetään yleisesti hyvänä, että osa-/kokoaikaisia luottamustehtäviä tulisi lisää nykyiseen verrattuna ja sen sijaan pormestarimalli ei saa paljoakaan kannatusta. Noista olen jollain tasolla samaa mieltä.

pv 12, rivivaltuutettu 5: kannatti pohjaesitystä. Otti kantaa rivivaltuutettu 1:n puheenvuoroon.

pv 13, Juha Vuorio: vastasin muutamaan puheenvuoroon suunilleen kuten edellisissä olen kirjoittanut. Sanouduin irti populismista, kun en sitä osaa.

pv 14, rivivaltuutettu 1: kommentoi puheenvuoroa 12.

pv 15, silmäätekevä 5: piti esitystäni populistisena. Henkilö ei itse ole KH:ssa mukana, mutta tuntuu myös ajattelevan, että muiden valtuutettujen kannat eri toimielimissä sitoisivat saman puolueen muiden valtuutettujen mielipiteet. Ehkä ymmärrettävää yhden valtuutetun ryhmän edustajalta.

pv 16, silmäätekevä 6: piti esitystäni populistisena. Uskoi, että kokousten pituuden lyhenevät pohjaesityksen ansiosta. No ainakaan kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokoukset eivät ole yhtään lyhentyneet. Sen sijaan ainakin jossain vaiheessa näytti, että isoissa lautakunnissa olisi lyhenemää, mutta tätä en tunne kovin hyvin.

Äänestyksessä esitykseni sai kuusi ääntä:
– Annemari Enojärvi (ps)
– Junes Lokka (asyl)
– Anne Snellman (sin)
– Juha Vuorio (ps)
– Ville Vähämäki (ps)
– Veijo Väänänen (ps)

Suuret kiitokset edellä mainituille! Kiitokset myös vihreiden valtuustoryhmälle, joka ei lähtenyt mukaan noihin populismi -puheenvuoroihin. Erityiskiitos vihreiden Heikki Kontturille lämminhenkisestä puheenvuorosta liittyen luottamustehtävien hoidon merkitykseen.

*** *** *** *** ***

Kun sitten kokouksessa eräs valtuutettu ohjeisti julkista sanaa tämän asian uutisoinnissa, niin on oikeastaan pakko katsoa, mitä paikallislehtemme kirjoitti.

Seuraavana päivänä oli lehdessä kaksi juttua, molemmat noin viidesosasivun kokoisia toisista asioista. Ihan hyvin ja toimittajan nimikin näkyvissä. Tämän kirjoituksen aiheesta oli viereisellä sivulla maininta. Noin viidestoistaosasivun juttu ilman toimittajan nimeä. Jutun lopussa kerrottiin, että aihe herätti valtuustossa kiivasta keskustelua. Ja että keskustelua käytiin myös toimielinten puheenjohtajien palkkioista, joita ei kutenkaan tässä esityksessä käsitelty. Kerrottiin, että esitys hyväksyttiin äänin 60–6, tyhjää äänesti yksi.

Joka luki paikallislehtemme jutun ei tiennyt, että kiivas keskustelu käytiin tehdystä palautusesityksestä. Lukija ei myöskään tiennyt, että kaksi kolmasosaa puheenvuoroista koski nimenomaan tuota palautusesitystä. Lukija ei myöskään päässyt jyvälle mistä tarkemmin sanottuna äänestettiin tai että ylipäätään tehtiin palautusesitys. Voikin todeta, että tuon perusteella ei pysty päättelemään yhdessä puheenvuorossa julkiselle sanalle annetun ohjauksen mahdollisesta vaikutuksesta.

*** *** *** *** ***
Linkit:

kokousasiakirjat 15.6.2020   /  asiakohta 7   /   äänestysraportti

video kokouksesta  aikaväli 4h13min – 4h57min,
omat puheenvuoroni aikavälin alussa ja melko lopussa

artikkelikuva: kuvankaappaus asiakohdan alusta

***     ***     ***     ***     ***

Juha Vuorio, oululainen DI ja Oulun kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja. Myös oman valtuustoryhmänsä (ps.) puheenjohtaja.

Lue lisää Juha Vuorion verkkosivuilta osoitteessa https://vuorio.net/

tai Facebookissa ja Twitterissä.
https://www.facebook.com/juha.vuorio.oulu/
https://twitter.com/jjvuorio

Tietoa julkaisijasta

Juha Vuorio

Juha Vuorio, oululainen diplomi-insinööri ja varavaltuutettu kokoomuksen valtuustoryhmässä.

Lue lisää Juha Vuorion verkkosivuilta osoitteessa https://vuorio.net/

tai Facebookissa ja Twitterissä:
https://www.facebook.com/juha.vuorio.oulu/
https://twitter.com/jjvuorio