Blogit

Räjähdysmäinen kasvu nuorten sukupuolenvaihdossa – nyt kritiikki kasvaa

HBTQ-liikkeen ja identiteettipolitiikan esiinmarssi viime vuosina, tulee nyt monien näkemysten perusteella antamaan takaiskun. Voimakas lisääntyminen lukuisten nuorten joukossa, enne kaikkea tyttöjen, joilla on psykologisia häiriöitä, hakeutuvat sukupuolivaihtohoitoon uskoen, että siinä on ratkaisu heidän identiteettiongelmaan. Nyt kuitenkin käy ilmi, että yhä useampi katuu peruuttamattomia kirurgisia toimenpiteitä ja sairaalat saavat myöskin kritiikkiä siitä, että ovat leikanneet pois rinnat, jopa niinkin nuorilta tytöiltä kuin 14-vuotiailta. SVT:n ohjelma Granskning valottaa tilannetta ohjelmassaan, joka on nimetty ”Transtäget ja tonårsflickorna”.

Se, että kokee, että itsellä on toinen sukupuoleen kuuluvuus kuin se keho johon on syntynyt, sitä kutsutaan sukupuolidysforiaksi ja se on psykiatrinen diagnoosi. Siitäkin huolimatta hoidetaan sitä aina vain useimmin leikkauksella ja hormoneilla, toisin sanoen, sukupuolenvaihdolla tai ”sukupuolen korjauksella”.

Aina vasta näihin päiviin saakka, oli ne ainoastaan muutamat henkilöt ruotsissa, jotka hakeutuivat hoitoon siksi, että saivat vaihtaa sukupuolta, mutta viime aikoina on kehitys räjähtänyt käsiin. Lääkärit hälyttävät nyt siitä, että monet nuoret uskovat, että heidän luonnollinen identiteettihakunsa nuorella iällä on sukupuolidysforiaa. Eikä ole harvinaista, että tämän lisäksi, käsittää se nuoria vakavilla psyykkisillä ongelmilla, kuten itsetuhoisella käyttäytymisellä ja anoreksialla ja / tai autismidiagnoosilla.

RFSL:än ja HBTQ-liikkeen vaatimusten mukaisesti kirurgisia ja hormonaalisia sukupuolivaihtotoimenpiteitä on aloitettu henkilöille, jotka ovat huomattavasti alle aikuisikärajan. Yhdessä maan suurimmassa vastaanottopaikassa, Karolinskassa Tukholmassa, leikataan jopa niinkin nuoria henkilöitä kuin 14-vuotiaita, mikä tahtoo sanoa, ennen kuin he ovat eläneet läpi murrosikäänsä. Kirurgiset toimenpiteet näissä ikäryhmissä ovat peruuttamattomia, samoin kuin voimakkaiden sukupuolihormonihoitojen käyttöönotto murrosiässä saa pysyviä vaikutuksia.

SVT:n Uppdrag Granskning on ottanut yhteyttä Karolinskaan siksi, että saisi vastauksen siihen, kuinka monta niin nuorta henkilöä he ovat leikanneet, mutta sairaala on kieltäytynyt vastaamasta siihen. He ovat puhuneet myöskin lasten vanhempien kanssa, jotka painiskelevat tämä tyyppisen sukupuoli-identiteettiperäisten ajatusten kanssa ja, jotka ovat huolissaan siitä, että sairaalat ilman, että ottaisivat yhteyttä vanhempiin, aikovat suorittaa sukupuolenvaihdon lapsilla, jotka myöhemmin, aikuiseksi kypsymisensä jälkeen, voivat tulla katumaan sitä.

Huolestuneet vanhemmat kertovat

Yksi vanhemmista kertoo meille, että se ilmoitus, minkä he ovat saaneet sukupuolenvaihtohoidosta, on, että he eivät sano kenellekään ei ja, että he sen sijaan näkevät sen erityisen tärkeänä, että ”vakuuttavat” ne nuoret, jotka tulevat sinne ja eivätkä kyseenalaistaa heidän käsitystään siitä, että he kärsivät sukupuolidysforiasta. Päin vastoin, mitä tiede sanoo siitä, että sukupuolidysforia on psykiatrinen diagnoosi, saavat vanhemmat myöskin kuulla sukupuolenvaihtohoidosta ja, että se on ”identiteetti kysymys – ei diagnoosi”.
-Minä saan todella kylmiä väreitä, kun ymmärrän, kuinka nopeasti se voi tapahtua ja kuinka varomattomasti he käsittelevät tätä todella hauraiden ihmisten ryhmää, sanoo yksi huolestunut vanhempi SVT:lle ja on sitä mieltä, että tämän tyyppisiä leikkauksia ei tulisi suorittaa henkilöille, jotka eivät ole saavuttaneet aikuisikää.

Toinen vanhempi kertoo SVT:lle, että hänellä on ollut ongelmia tyttären kanssa, joka on voinut huonosti, koulunkäynti ja kavereiden kanssa on vastustanut ja nyt aivan äkkiä hän uskoo löytäneensä ratkaisun kaikelle tälle – että hän todellisuudessa on poika. Vanhempi kertoo, että tämä tuli täydellisenä yllätyksenä, koska ei ole ollut havaittavissa poikamaista käytöstä tyttäressä aikaisemmin, joka olisi viestittänyt, että ongelmat liittyisivät sukupuoli-identiteettiin.

Vanhempi epäilee myöskin sitä, että sukupuolenvaihto ei ole lainkaan mikään ratkaisu tyttärelle. Ongelmat eivät ole hävinneet, vaan paremminkin kasvaneet sen jälkeen, kun tytär aloitti sukupuolenvaihtomenettelyn.
-Me olemme nähneet, että hän voi huonommin sen jälkeen, kun hän aloitti tämä matkan, siis tämä muutoksen. Niinpä me olemme hyvin huolissamme siitä, että hän tulee voimaan vieläkin huonommin, jos hän ajaa tätä kehitystä eteenpäin. Se on tietenkin valtava huolenaihe meille.

Käytettävissä olevat tilastot osoittavat myöskin, että se psyykkinen yliedustus sairauksissa, jotka ilmenevät tässä ryhmässä, eivät vähene niillä, jotka ovat läpikäyneet sukupuolenvaihdon. Sukupuoli-identiteettihäiriöitä sairastavilla on kaksi kertaa yleisempää tehdä itsemurha ja se koskee myöskin niitä henkilöitä, jotka ovat ottaneet ensiaskeleet sukupuolenvaihtoon.

Kolmas vanhemmista, jonka kanssa SVT Uppdrag Granskning on puhunut, todistaa myöskin sen, miten välinpitämättömästi sukupuolivaihtohoito käsittelee niitä nuoria, jotka hakeutuvat sinne etsimään apua itselleen. Vanhempi kertoo, että heidän 15-vuotias tyttärensä sai vain yhden ainoan kysymyksen: ”Oletko varma?” ja sen jälkeen kirjoitettiin lähete suoraan, lisättynä kommentilla ”Onnittelut, miten rohkea sinä olet”. Ei tutkimusta siitä, voisiko tyttären psyykkiset ongelmista johtua jostain muusta.
-Me olimme todella odottaneet, että aikuiset lääkärit, psykologit ja kuraattorit voisivat pystyä kertomaan 15-vuotiaalle henkilölle, että me uskomme, että sinun ongelmasi ovat aivan jotkin muut asiat. Se, että jos he päätyisivät siihen, he voisivat sanoa, että me emme usko, että tulisit voimaan paremmin hormonihoidolla tai sukupuolenkorjauksella, vaan me uskomme, että sinä tarvitset sen sijaan tätä ta tätä.

Sukupuolivaihtolääkärit torjuvat kritiikin

Per-Anders Rydelius, joka on Karolinskan Kid-tiimi vastaanoton ylilääkäri, joka käsittelee lapsia, joille on diagnosoitu sukupuolidysforia ei kuitenkaan näe minkäänlaista ongelmaa tai mielenrauhan menettämistä tyttöjen juurikehittyneiden rintojen poisleikkauksessa, jotka juuri ovat kehittyneet ja antaneet heille elämyksen siirtymisestä tytöstä naiseksi.
-Jos rinnat häiritsevät minua niin, etten voi näyttää itseäni ulkona ja en voi olla muiden nuorten kanssa, jos en voi mennä kouluun, en voi tuntea viihtyväni. Silloin on se ehkä järkevää, että vanhemmilla, meillä ammattilaisilla ja nuorilla on sama käsitys asiasta, auttaa häntä pääsemään eroon rinnoistaan, sanoo hän SVT:lle.

Hän saa tuke Olle Söeriltä, joka on Karolinska hormonilääkäri samalta osastolta ja on yksi niistä ruotsin lääkäreistä, joka on käsitellyt eniten nuoria, jotka hakevat apua sukupuolidysforiaan. Hänen mielestään se, että nuori henkilö on tehnyt tästä sukupuolenvaihdoksesta mahtavan idean, joka hallitsee elämää, niin hänen tehtävänään on auttaa heitä saamaan sitä, mitä he haluavat.

Nuoret tytöt saavat rintansa poisleikatuiksi

Ainoastaan viime vuosina on Karolinskassa leikattu pois rintoja 134:tä nuorelta tytöltä, ikävuosiltaan 14 – 20-vuotta. Mitään kansallista suuntaviivaa tai sääntöä ei ole olemassa sille, kuinka nuoria potilaat voivat olla. Syy sille, miksi ohjeet puuttuvat, on se, että puuttuu tieteellinen näyttö sukupuolenvaihtohoidolle, joka voisi muodostaa perustan säätelykehitykselle.

Monet lääkärit eivät toki leikkaa alaikäisiä henkilöitä ilman vanhempien suostumusta. Samalla on olemassa vaara sille, että vanhemmat voivat ajaa identiteettipoliittisia ideoita ja osittain olla syy sille, että lapsi uskoo kärsivänsä sukupuolidysforiasta.

Tilasto katumuksista riittämätön

Sukupuolivaihtotoimintaa puolustellaan tilastoilla, jotka osoittavat, että suhteellisen vähän on katunut sitä, vaikkakin sitäkin on ilmennyt. Statistiikka perustuu kuitenkin siihen, miltä se näytti aikaisemmin, missä leikkausten ja hormonihoitjen määrä on ollut hyvin vähäistä ja missä toimenpide on suoritettu suhteellisen kypsässä iässä ja monien vuosien yhteydenpidossa terveydenhoitojärjestelmään.

Lääkärit varoittavat nyt siitä, että katumustaajuus voi tulla nousemaan dramaattisesti, kun sukupuolenvaihdokset tulevat alhaisemmiksi iässä ja niitä suoritetaan henkilöille, jotka saattavat olla vain murrosikävaiheessa, tai itse asiassa kärsivät aivan jostain muusta, mutta on johdateltu uskomaan, että kysymyksessä on sukupuolidysforia. Se, että yli puolet hoidettavista nuorista tytöistä kärsii muista psykiatrisista diagnooseista, kuten anoreksiasta, autismista ja itsensä vahingoittamisesta, osoittavat siihen suuntaan, kriitikoiden mielestä.

Sukupuolenvaihtajat, jotka katuvat, kertovat

SVT Uppdrag Granskning on haastatellut Samettia, joka nuorella iällä vaihtoi sukupuolta siinä uskossa, että hän kärsi sukupuolidysforiasta. Tänä päivänä hän katuu tekoaan katkerasti. Menettely on kuitenkin peruuttamaton ja sitä ei voida palauttaa. Hänen on elettävä loppuelämänsä sen kanssa. Sitä vastoin hän on kuitenkin muuttanut juridisen sukupuolensa naiseksi.

Se tapahtui silloin, kun Sametti kuuli transliikkeestä, jolloin hän koki, että hänelle selvisi se, kuka hän oli – transsukupuolinen henkilö. Melko pian sukupuolenvaihdon jälkeen, alkoi Sametti epäillä ja tänä päivänä hän toteaa, että se ei ollut mikään ratkaisu hänen psyykkiselle ongelmalleen. ”En ole löytänyt mitään ratkaisua niille”.

Eräs toinen nuori sukupuolenvaihtaja, jota SVT haastatteli, on ”Mika”, joka todellisuudessa nimeltään on aivan jotain muuta ja haluaa olla anonyymi, koska hän pelkää transväen kritiikkiä, missä hänen mielestään on olemassa paineita siitä, että tullaan kertomaan julkisesti katuvansa sukupuolenvaihtoaan. ”Mika” suoritti jokin aika sitten sukupuolenkorjausleikkauksen ja sai sitten rauhoittavan viestin sairaanhoidolta siitä, että periaatteessa kukaan ei kadu sitä.

”Mika” siis jatkoi sukupuolenmuutosta siinä uskossa, että se olisi ratkaisu hänen identiteettiongelmaansa ja, että ongelman syy oli siinä, että hän oli syntynyt väärään ruumiiseen.
-Minä näin sen todella siten, että minun suurin esteeni elämässäni oli se, että minun kehoni ei kuavastanut sitä, kuka minä olin. Jos minä saisin korjattua sen osan, niin monet muuta asiat tulisivat huomattavasti helpommaksi.

Mutta niin ei tapahtunut. ”Mikan” psyykkiset ongelmat jatkuivat ja hän voi edelleen huonosti sukupuolenvaihdoksen jälkeen. Hän huomasi silloin, että hän ei ollut yksin siinä tilanteessa, että katuisi ja huomaisi sen, että sukupuolenvaihto ei ollut vastaus ongelmille. Tälle ryhmälle kuuluu jo nykyään termi ”transsittomat” ja Internetissä on alusta niille, jotka ovat ”transsittomia”.
-Nyt jälkikäteen ajateltuna, se on täysin sairasta suoraan sanottuna, kuinka tämä prosessi oikeasti menee.

Ehdotusta sukupuolimuutoksen iän alentamiseksi kritisoidaan

Tänä päivänä on olemassa alin ikäraja 18-vuotta sille, että suoritetaan täydellinen sukupuolenmuutos, missä sukupuolielimet leikataan pois. HBTQ-liikkeen painostuksen jälkeen on nämä punavihreät hallituspuolueet toki ilmoittaneet alentavasa ikärajan 15-vuoteen. Ehdotus saa kritiikkiä lääkäreiltä, jotka pelkäävät, että se voi johtaa lopulliseen katastrofiin.
-Minä pelkään, että me muutaman vuoden kuluttua pidämme tätä Macchiarinin kaltaisena skandaalina, kertoo Göteborgin yliopisto lasten ja nuorten nuorisopsykiatri Christopher Gillberg Expressenille.

Svenska Dagbladetin debattiartikkelissa suuntaa Gillberg yhdessä useiden muiden akateemisten alan henkilöiden kanssa terävää kritiikkiä niitä vastaan, joiden hän katsoo olevan vastuuttomia kokeilijoita suurelle joukolle, psyykkisiä ongelmia omaaville nuorille. Hän väittää, että puuttuu täysin tieteellinen näyttö sille, että hoidetaan tätä ryhmää kirurgisilla ja hormonaalisilla sukupuolenvaihdoksilla ja, että minkäänlaista eettistä tarkastusta toiminnalle ei ole. Usein tapahtuvat ne peruuttamattomat toimet alaikäisille myöskin vanhempien tahdon vastaisesti.

Gillberg on sitä mieltä, että yhteiskunnassa on erilaisia ”painostusryhmiä”, jotka ovat tämän räjähdysmäisen kasvun takan nuorille, jotka hakeutuvat sukupuolihoitoon. Hän saa tukea eräältä toiselta lääkärisuuruudelta, Sahlgenskan yliopistollisen sairaalan professori Jovanna Dahlgrenilta, joka myöskin on kriittinen ja todistaa, että hän tietää henkilökohtaisesti useita tapauksia, jossa sukupuoltaan vaihtanut on katunut päätöstään.

Varoitti sosiaalihallintoa varoittavalla kirjoituksella

Hallituksen ehdotus alennetusta iästä, johti siihen tulokseen, että eräs ryhmä, koostuen lääkäreistä, psykologeista, tutkijoista ja lasten vanhemmista lapsille, jotka ovat katuneet sukupuolenvaihtoaan. Viime vuoden marraskuussa lähetetti tämä ryhmä kirjeen sosiaalihallinnolle, missä he toivat esille pelkonsa ja huolensa. He katsovat, että hallituksen poliittisesti pakotettu päätös ilman, että on olemassa hyväksyttävää tutkimustulosta sille voimakkaalle kasvuongelmalle nuorten sukupuolidysforia ympärillä.

Kirjeen kirjoittaja toteaa myöskin sen, että sukupuolivaihtoa katuvien ilmitulo kielletään ja laiminlyödään. Myöskin SVT:n Uppdrag Granskning toteaa, että tällaiset poliittiset epämiellyttävät tiedostot piilotetaan. ”Se on arka kysymys trans-maailmassa” kertoo sukupuoltaan vaihtanut, joka on katunut tekoaan ja kokee, että ei saa samaa tukea sieltä päin nyt, kun sai silloin, kun halusi vaihtaa sukupuolta.

Kirjoituksessa he varoittavat siitä, että sukupuolidysforia voi ”tarttua”, kun se saa suurta mediahuomiota ja sitä tullaan pitämään trendinä. Monet nuoret tarttuvat informaatioon ja vihkiytyy sille itse tai tulee vakuuttuneeksi toisten toimesta siitä, että he kärsivät sukupuolidysforiasta. Tämän tyyppistä leviämistä on aikaisemmin havaittu muissa mielenterveyshäiriöissä, kuten syömähäiriöissä ja itseään vahingoittamisessa. Ja nuoret tytöt ovat näissä kaikissa tapauksissa erityisen haavoittuva ryhmä.

”Meidän on pakko olla tietoisia siitä, että on olemassa vaara sille, että ”aitojen transseksuaalien lisäksi voi olla myös nuoria henkilöitä, jotka löytävät ja joita houkutellaan heidän ongelmiensa ratkaisuun, jotka eivät ole oikeita pitkällä aikavälillä. Näin ollen riskejä, jotka liittyvät nuorten nopeaan lääketieteelliseen hoitoon sukupuolidusforian äkillisessä alkamisessa, ei voida pitää hyväksyttävinä. Se, että kritiikittä hyväksytään tämä voimakas henkilöiden lisääntyminen, jotka haluavat läpikäydä sukupuolimuutoskäsittelyt, kuten myöskin se, että on olemassa pimeä luku, joka tulee esiin päivänvaloon ja se on vaarallinen”, lukee muun muassa sosiaalihallinnon kirjeessä.

Sosiaalihallinto ilmoitti kuukauden kirjeen vastaanottamisen jälkeen, että he eivät tule tekemään mitään toimenpiteitä kirjeestä johtuen. Jos joku katuvan sukupuolta vaihtaneen vanhemmista haluaa valittaa sosiaalihallintoon, viittaavat he ainoastaan kääntymään paikallisen terveydenhuottajan puoleen.

Samnutt

  • 73
    Shares

Liity kannattajajäseneksi

Kansalaisen verkkokauppa

Advertisement