Blogit

RAPORTTI: Euroopan kansalaiset pitävät muslimien maahanmuuttoa vakavana uhkana

Századvég-säätiön tekemä tutkimus, joka kattaa kaikki 28 EU-jäsenvaltiota, osoittaa, että valtaosa Euroopan väestöstä näkee valtavien maahanmuuttajavirtojen kolmansista maailmoista suurena ja vakavana uhkana Euroopalle. Muslimien maahanmuuton osalta 70 prosenttia eurooppalaisista kokee tämän olevan erittäin tai melko vakava uhka.

Projektissa 28 oleva tutkimus kertoo vastauksia useisiin kysymyksiin, jotka liittyvät perusteelliseen väestörakenteen muutokseen, jota eurooppalaiset yhteiskunnat joutuvat läpikäymään, kolmansien ja vähemmän kehittyneiden maiden maahanmuuttajien erittäin suuresta virrasta.

Ruotsi on asteikon alapäässä, mutta se on edelleen enemmistö ruotsalaisista, 55 prosenttia, jotka kokevat muslimien lisääntyvän määrän yhteiskunnassa, vakavana uhkana. Tanskalla, lähimmällä naapurimaallamme, vastaava luku on 72 prosenttia.

Kuinka vakavan uhan Eurooppaa vastaan tekee tämä nopea asukasmäärä lisääntyminen muslimeilla?
40% hyvin vakavan, 30% melko vakavan, 17% ei erityisen vakavaa, 8% ei mitään uhkaa, 5% ei halua vastata.

Tämä laaja laiton maahanmuutto Eurooppaan huolestuttaa lähes 80:tä prosenttia eurooppalaisista.
Kuinka vakavana porbleemana näet sen, että laittomat maahanmuuttajat tulevat Eurooppaan.
48% hyvin vakavana, 30% melko vakavana, 15% ei niin vakavana, 5% ei lainkaan vakavana.

67 prosenttia osoittaa suurta huolta siitä, että suuria määriä maahanmuuttajia Afrikasta tulee Eurooppaan lähimpien vuosikymmenien aikana ja siitä, mitä se tuo tullessaan.
Kuinka vahvan uhan sinä tunnet siitä, että massoittain afrikkalaisia maahanmuuttajia tulee Eurooppaan lähimpien vuosikymmenien aikana:
35% hyvin suurta pelkoa, 33% melko suurta pelkoa, 19% ei suurta pelkoa, 6% ei pelkoa lainkaan, 7% ei osaa sanoa.

Tutkimus osoittaa myöskin, että yhä suuremmalle osalle eurooppalaisista on tullut selväksi se, että suurin osa kolmansista maailmoista Eurooppaan tulevista, ei ole pakolaisia, vaan hyvinvointia tavoittelevia maahanmuuttajia, joita houkuttelee näkymät paremmasta taloudesta ja hyvinvoinnista.
Mistä syystä uskot maahanmuuttajien hakeutuvan Eurooppaan:
54% elintasopakolaisia, 39% turvaa hakevia, 7% ei osaa vastata.

Enemmistö EU-maitten kansalaisista on myöskin vakuuttuneita siitä, että maahanmuutto johtaa lisääntyvään radikalisoitumiseen ja terrorismiin. Kokonaista 82% vastaajista on huolissaan suurista muslimien terrori-iskuista.
Kuinka uskottavana näet sen, että terrorihyökkäys, sellainen kuten Pariisissa, Brysselissä tai Berliinissä, voisi tapahtua maassasi:
32% hyvin huolissaan, 50% melko huolissaan, 13% ei lainkaan huolissaan, 5% ei osaa vastata.

Selvä enemmistö näkee myöskin, että maahanmuutto tuo mukanaan muutoksia eurooppalaiseen kulttuuriin.
Uskotko maahanmuuttajavirran muuttavan maasi kulttuuria:
57% sanoo kyllä, 34% sanoo ei, 9% ei osaa vastata.

Useimmat eurooppalaiset ovat myös tyytymättömiä siihen, miten Brysselissä oleva EU-hallintoelimet on käsitellyt maahanmuuttokriisiä. He katsovat, että itäeurooppalaiset maat, kuten Unkari ja Puola, ovat ajaneet parempaa maahanmuuttopolitiikkaa, kuin ne maat, jotka ovat toimineet Brysselin määräysten mukaan.
Kenen näet käsitelleen maahanmuuttokriisiä parhaiten:
52% Maat Itä- ja Keski-Euroopassa, 24% Bryssel, 24% ei halua vastata.

Kun on kysymys kiistellystä EU-keskiteisestä kiintiöjärjestelmästä maahanmuuttajille, on siinä suuria mielipide-eroja itäisen ja läntisen Euroopan kansojen välillä, missä vastustus on huomattavasti suurempi itäisessä kuin läntisessä Euroopassa.
Tuetko EU-suunnitelmaa pakolaiskiintiöistä:
47% tuen, 39% en tue, 14% ei halua vastata.

Kaiken kaikkiaan eurooppalaisten enemmistö kuitenkin haluaa auttaa maahanmuuttajien kotimaita ja lähialueilla, sen sijaan, kuin auttaa maahanmuutolla Eurooppaan.
Mikä seuraavista väittämistä on lähimpänä omaa mielipidettäsi:
9% otetaan vastaan maahanmuuttajia ilman rajoitusta, 81% autetaan maahanmuuttajia kotimaissaan, 10% ei halua vastata.

Murskaava enemmistö katsoo, että maahanmuutto luo suuren taloudelliseen taakan vastaanottajamaille.
Uskotko maahanmuuton tarkoittavan suurta taloudellista taakkaa vastaanottajamaalle:
73% kyllä, 17% ei, 10% ei osaa sanoa.

Samhällsnytt

Kansalaisen verkkokauppa