Blogit

Rasismi rikoslakiin – aloitemaakarit yhdistysvapauden kimpussa

Juuri kun saatoimme joitain vuosia sitten luulla, että Suomessa saadaan viimein puhua maahanmuutosta ja sen haitoista yhteiskunnalle ja suomalaisille, on vihreitä lähellä oleva porukka polkaissut käyntiin imelästi nimetyn ”Huominen ilman pelkoa-kampanjan”, jonka on allekirjoittanut yli sata kansanedustajaa.

Ilmeisesti kampanjan aloittajat ja allekirjoittajat tuntevat ajatusmaailmansa niin oikeaksi ja hyväksi, että heidän kanssaan eri mieltä olevan on automaattisesti oltava niin paha, että hänen mielipiteensä mukaisen politiikan ajaminen yhdistystoiminnalla on kiellettävä lailla.

Aloitteen tekijät ovat nyt keksineet oikean kultakaivoksen. Aloitetta ei ajeta kansalaisaloitesivustolla, sillä he tietävät, että suomalaiset eivät aivan vähällä kummalla kajoa yhdistysvapauteen. Sen sijaan toimintasuunnitelmaksi on otettu kansanedustajien höynääminen aloitteella, josta kieltäytyvää voidaan aina arvuutella kautta rantain rasistiksi.

Mitä tämä oikeasti tarkoittaa?

Kyseinen kampanja vaatii ”järjestäytyneen rasismin kieltämistä”. Sivuillaan aloitemaakarit kuvailevat tavoitettaan näin: ”Kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevassa kansainvälisessä yleissopimuksessa rasismi eli rotusyrjintä tarkoittaa “kaikkea rotuun, ihonväriin syntyperään tahi kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvaa erottelua, poissulkemista tai etuoikeutta, jonka tarkoituksena tai seurauksena on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tasapuolisen tunnustamisen, nauttimisen tai harjoittamisen mitätöiminen tai rajoittaminen poliittisella, taloudellisella, sosiaalisella, sivistyksellisellä tai jollakin muulla julkisen elämän alalla.” Järjestäytyminen sisältää jonkinlaisen organisoitumisen ja usein myös julkisuuden asteen. Loppukädessä lain tulkinta on normaaliin tapaan tuomioistuinten käsissä. ”

Kuten me kaikki tiedämme, lain sisällön määrittää loppuviimeksi lain tulkinta. Korkein oikeus voi tehdä milloin tahansa ennakkopäätöksen, jossa se kieltää yhdistyksen esimerkiksi sen perusteella, että se vaatii maahanmuuttajien tukien lakkauttamista tai vaikkapa kasvot peittävän burkhan käytön kieltämistä julkisilla paikoilla. Tämähän olisi oikein tiukkapipoisen tuomarin mielestä varmasti rasismin edistävää yhdistystoimintaa, joten yhdistys lakkautettaisiin ja aktiiviset toimijat maksaisivat tietysti sakot. Arvata saattaa, että suomalaisessa yliopistomaailmassa marinoituneet lainoppineet kieltävät mielellään maahanmuuttopolitiikkaa vastustavia yhdistyksiä. Ja aloitetta kannattavat poliittisten nuorisojärjestöjen broilerit haluaisivat tietysti päästä tuomareita valitsemaan.

Kyse on siis selvästä yhdistysvapauden rajoittamisesta sekä poliittisesta sensuurista. Tietysti voidaan arvella, koskisiko tämä lakipykälä positiivista syrjintää, eli vähemmistöjen ja maahanmuuttajien etuja, joita annetaan syntyperän perusteella. Tällaisia ovat esimerkiksi äänioikeus saamelaiskäräjien vaaleissa sekä turvapaikanhakijoille ja pakolaisille kustannettavat asunnot, kun kantasuomalaisia on leipäjonoissa ja apteekkien masennuslääkeloukussa. Voin arvata, että vähemmistöjen ja maahanmuuttajien kokemaa positiivista syrjintää, eli etuoikeuksia, tämä lakialoite ei koske ja sellaisia eivät aloitteen allekirjoittajat tunnusta olevan olemassakaan.

Mihin tämä johtaa?

Tietysti on niin, että lakialoitetta ajavan paremmiston kuvittelema ”rasismi”, eli tyytymättömyys nykyiseen politiikkaan, ei yhdistyksiä kieltämällä katoa. Seurauksena on se, että kielletyt yhdistykset jatkavat toimintaansa yhdistysrekisterin ulkopuolella, tai muuttavat sääntöjään ja nimiään, mutta porukka pysyy samana. Suomen Sisukin muuttuisi mielestäni näppärästi Suomen Kisuksi, ja sääntömääräiseksi yhdistyksen tarkoitukseksi voitaisiin kirjata vaikkapa eläinharrastus.

Tietysti aloitteen kannattajat tulisivat edellä kuvatussa tilanteessa kannattamaan poliisin valvontavallan lisäämistä. Eli ”rasismista” epäiltyjen sähköpostien kyttäilyä, jotta väärämieliset saataisiin kiinni ja maailmasta tulisi mukavan vaaleanpunainen, pehmeä ja pörröinen.

Lopulta on niin, että kieltämällä poliittisten mielipiteiden ajamisen laillisella yhdistystoiminnalla ajetaan ihmisiä ääriliikkeiden syliin. Muita vaihtoehtojahan ei aloitteentekijöiden mainostamille ”rasisteille” jää. Tämä on tietenkin huonoin mahdollinen vaihtoehto, sillä nykyisellään Suomessa poliittiset olot ovat niin vakaat, että rasismia kieltävälle paremmistolle mielikuvitusrasistien hyökkäyksiä suurempi uhka lienee hukkuminen vesisateeseen.

Muuten olen sitä mieltä, että Suomen tulee erota EU:sta ja eurosta.

Akseli Erkkilä
21.8.2016