Blogit

”Se on turvallista täällä afgaaneille” – Expressen vierailee yksintulleiden kotimaassa

Lehti Expressen on ollut Iranissa siksi, että ottaa selvää siitä, kuinka tilanne afgaanipakolaisille on maassa. Kuva on yksiselitteinen. Iran on turvallinen maa afgaaneille asua, myöskin niille, jotka oleskelevat siellä laittomasti. Mitään pakolaissyytä sille, että lähtee Iranista ruotsiin, ei ole olemassa, niin kuin nämä 9 000 ”yksintullutta” nuorta miestä väittää, jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen turvapaikkahakemuksilleen, mutta nyt näyttää siltä, että saavat jäädä siitäkin huolimatta.

Se, mitä sitä vastoin on olemassa Iranissa, on tietyt rajoitukset niiden ympärillä, mitä töitä he voivat saada afgaanipakolaisina ja ennen kaikkea naisena. Myöskin, jos he afgaaneina Iranissa ovat hankkineet korkean koulutuksen, voivat he olla suunnattuna yksinkertaisempiin töihin.

Tämä ei johdu sääntöjen mukaisesta ammatinharjoittamiskiellosta, vaan siitä, että yritys Iranissa on velvollinen ensisijaisesti tarjoamaan vapaata työtä iranilaiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että afgaanipakolaiset etupäässä saa ottaa sellaisen työn, jota iranilainen ei halua, usein rakennus- ja maanviljelystyön miehille ja ompelijantyön naisille. Laillisilla afgaanipakolaisilla on helpompi saada työtä kuin laittomalla.

Tällaiset kysymykset eivät ole sellaisia, jotka tekevät pakolaissyyn tai olisivat muulla tavalla turvapaikkapohjaisia. Ne ovat todellisuudessa tällaisia rajoituksia sekä yleisesti tunnettu alhaisempi elintaso tässä todella alikehittyneessä Iranissa, joka houkuttelee monia maassa olevia afgaaneja ruotsiin.

Expressenin haastattelemat avustustyöntekijät ja muut Iranissa kertovat, että ne eivät yleensä ole niitä kaikkein haavoittuvimpia laittomia afgaanipakolaisia, jotka tulevat ruotsiin, vaan niitä, joilla on taloudellisesti paremmin ja joilla on oleskelulupa Iranissa.

Ne ovat nuoret miehet, jotka saavat matkustaa ruotsiin

Ne eivät ole naiset, jotka saavat matkustaa ruotsiin, vaan nuoret miehet. Niistä afgaanipakolaisista, jotka ovat tulleet tänne esiintymään nk. yksintulleina pakolaislapsina, on vain ainoastaan kaksi sataa naista.

Expressen toteaa, että he ovat nuoria työkykyisiä miehiä, joilla on suurin mahdollisuus saada työtä ja elättää itsensä Iranissa, kun taas työllisyysnäkymät naiselle on huomattavasti heikommat mutta siitäkin huolimatta nämä nuoret miehet lähetetään ruotsiin.

”Ankkurilapsi” ei ole myytti

Expressen vahvistaa nyt myöskin epävirallisen totuuden siitä, jonka poliittiset puolueet ja median mielipidevaikuttajat ovat aikaisemmin kiistäneet – ne ovat perheet, jotka lähettävät poikansa ruotsiin ankkureiksi omaismaahanmuutolle – heitä neuvotaan, että ovat olevinaan yksin ja alle 18-vuotiaita ja, että kun he ovat saaneet oleskeluluvat niin, että he väittävät sen jälkeen pelkällä onella saaneen yhteyden peheensä kanssa, jotka silloin myöskin saavat tulla ruotsiin, ilman vaatimusta oman toimeentulonsa järjestämisestä.

Sen jälkeen kun ruotsi tiukensi sääntöjä omaismaahanmuutolle, on tämä toki tullut vähän vaikeammaksi yli 18-vuotiaiden omaisille – useimmiten jälkeen jätetyille naisille – tulla perästä ruotsiin. Expressen on puhunut useiden sellaisten naisten kanssa, joilla on nuoria miespuolisia sukulaisia, jotka ovat saaneet turvapaikan ruotsissa, mutta nyt heillä ei ole mahdollisuutta käyttää omaa omaismuuttolippua.

Puolet afgaanimaahanmuuttajista, joiden nyt odotetaan saavan armahduksen ruotsissa, huolimatta kielteisestä päätöksestä, ovat itse tunnustaneet, että he eivät ole paenneet Afganistanista, vaan ovat eläneet Iranissa ja sieltä matkustaneet ruotsiin laittomasti. Se todellinen osa, jolla on tämä tausta, voi olla huomattavasti korkeampi. Kahdeksan kymmenestä on tämän lisäksi saanut ikänsä korotetuksi aikuiseksi.

Naiset, jotka ovat saavuttaneet sen iän, missä heidän ei katsota voivan pettää ruotsin maahanmuuttovirastoa sillä, että he ovat alaikäisiä, eivät saa matkustaa ruotsiin, vaikka heillä olisi korkea koulutus. Perheet ja suvut valitsevat mielummin sijoittaa rahaa näiden nuorten miesten ihmissalakuljetuksiin, jotka toisin, kuin mitä he ilmoittavat, kun he tulevat ruotsiin, ei heiltä puutu verkosto kotimaassaan.

Yksi kysymys, jota Expressen ei kysynyt, on se, miksi nämä korkeasti koulutetut nuoret afgaaninaiset Iranissa, eivät yritä työperäistä maahanmuuttoa ruotsiin. Raportissa ilmenee naisia, joilla ilmoitetaan olevan ei vain yksi, vaan useita korkeakouluopintoja ja sen vuoksi heillä pitäisi olla huomattavasti paremmat mahdollisuudet sopeutua ruotsiin verrattuna nuoriin miehiin, jotka lähetetään tänne usein ilman koulunkäyntiä.

Tänä päivänä asuu suunnilleen pyöreästi kolme miljoonaa afgaania Iranissa. Noin puolet heistä asuu laittomasti. Heidän pärjäämisensä ei ole sillä tasolla, mitä voidaan laskea sen olevan ruotsissa, mikä koskee avustushuoltoa, mahdollisuutta julkisen rahoituksen hyvinvointiin, asumisstandardiin jne. Mutta kaikki afgaanit, joiden kanssa Expressen on puhunut, antavat saman tiedot – Iran on turvallinen maa asua afgaanipakolaisille.

On oikeus kouluun ja sairaanhoitoon

Expressen kertoo, kaikilla afgaanilapsilla Iranissa – myöskin niillä, jotka oleskelevat siellä laittomasti – on oikeus käydä kaksitoista vuotta koulua ja kaikilla rekisteröidyillä pakolaisilla on myöskin pääsy saamaan samanlaista tuettua sairaanhoitoa, kuin Iranin kansalaisella. Jos olet laiton, saavat he maksaa enemmän sairaanhoidosta, mutta sille kustannukselle saavat he usein apua hyväntekeväisyysjärjestöltä.

Iranin sairaaloiden lääkärit kertova Expressenille, että yhtään afgaania ei jätetä kadulle, kaikki saavat hoitoa, myöskin laittomat. He eivät vaadi koskaan maksua etukäteen, vaan hoidetaan ensin ja pyydetään maksu jälkikäteen ja enemmistölle astuu hyvätekeväisyysorganisaatiot sisään, jos henkilö ei pysty itse maksamaan. Myöskin afgaanipotilaat, joilta puuttuu lupa oleskella Iranissa, joita Expressen haastattelee, vahvistavat sen, että he saavat hoitoa ilman, että tarvitsee maksaa etukäteen.

Iranissa on olemassa myöskin sairaaloita, joita pyörittää eurooppalaiset hyväntekevyysjärjestöt ja, jotka avustavat leikkauksissa pakolaisafgaaneja, jos he eivät jostain syystä saisi apua iranilaiselta sairaanhoidolta. Laittomat afgaanit voidaan joskus kieltää siksi, että Iranin hoitosysteemi on kovasti kuormitettu niiden monen miljoonan afgaanipakolaisen toimesta, jotka oleskelevat maassa. Mutta sitä on heillä, jotka pyörittävät hväntekevyyssairaaloita, ymmärrystä tälle. ”Kuinka Irani pystyy auttamaan niin montaa maahanmuuttajaa terveydenhuollossa?” Yksi heistä kysyy retorisesti.

Sitä tapahtuu edelleen, että laittoman maahanmuuttajan lapsi ei saa käydä koulua, mutta silloin se johtuu huolimattomuudesta heidän vanhempiensa taholta, jotka ovat jättäneet ilmoittamatta lapset kouluun. Mutta myöskin nämä lapset otetaan toki usein kiinni hyväntekijäorganisaation toimesta, jotka tarjoavat lapsille koulunkäyntiä niin kauan,kunnes heidän vanhempansa ovat ilmoittaneet heidät säännölliseen kouluun niin, että he voivat jatkaa koulunkäyntiään siellä.

Ne afgaanilapset, jotka eivät siitäkin huolimatta käy koulua Iranissa, ovat sellaisia, mitkä vanhemmat kieltävät heitä sillä, että mielummin käyttävät heitä lapsityöläisinä.

Ei pakkovärväystä Syyrian sotaan

Kampanjoinnin aikana sille, että 9 000 nuorta afgaanimiestä ruotsissa saisi jäädä, kielteisestä päätöksetä ja korotetusta iästä huolimatta, on levitetty huhua siitä, että he voisivat tulla pakkovärvätyiksi sotilaiksi Syyrian sotaan. Tämän voi Expressen raportissaan paikanpäältä Iranista todeta, sen olevan väärä tieto ja valheellista tietoa. Ei pakolaisafgaanin, laillisen tai laittoman, tarvitse matkustaa Syyriaan.

”Totally safe here” – yksimielisyys on suuri siitä, että Iran on turvallinen maa asua

Kaikki, joilta Expressen kysyy, antavat saman vastauksen: Iran on turvallinen maa asua afgaanipakolaisella. He itse ilmoittavat,että se on itse asiassa syy sille, että he muuttavat Afganistanista Iraniin, missä puolestaan muutamissa paikossa on elämä enemmän turvatonta. Monet näistä afgaaneista, jotka asuvat Iranissa, on jopa syntyneet täällä vanhemmista, jotka lähtivät Afganistanista monia vuosia sitten.

Se todellinen syy sille, että afgaanipakolaiset haluavat edelleen ruotsiin, on ne todella pienet mahdollisuudet sille, että saa laadukkaan työn, myöskin silloin, jos hänellä on koulutus.

Sitä tapahtuu, että laittomia afgaaneja lähetetään takaisin Afganistaniin, mutta se ei ole tavallista, jos ei ole olemassa mitään muuta syytä sille, miksi ei haluta jotain tiettyä henkilöä maahan. Ja ne ovat vain laittomat miehet, jotka riskeeraavat saada palata takaisin Afganistaniin, naiset ja lapset saavat aina jäädä.

Iranissa afgaanit tietävät kuinka vanhoja he ovat

Expressen murhaa myöskin toisen myytin, jota levitetään ruotsissa siitä, että nämä ”yksintulleet pakolaislapset” eivät valehtele omaa ikäänsä, vaan he eivät tiedä kuinka vanhoja he ovat. Tietävät henkilöt, joiden kanssa lehti on puhunut, vakuuttavat, että afgaanit, jotka asuvat Iranissa, ovat hyvnikin tietoisia omasta iästään. Niissä eniten alikehittyneissä laaksoissa Afganistanissa, voi toki olla joku, joka on epävarma iästään. Mutta vähintäänkin puolet, luultavasti enemmänkin, näistä ”yksintulleista”, jotka hakevat turvapaikkaa ruotsista, eivät tule Afganistanista, vaan Iranista.

Eduskunnan päätös lähiaikoina armahduksesta näille 9000:lle ”yksintulleelle”

Tänään maanantaina on debatti ruotsin eduskunnassa lakialoitteesta,jonka punavihreä hallitus on nostanut esille armahduksesta näille 9 000:lle afgaanimiehelle, jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukselleen, mutta eivät halua poistua maasta. Äänestys laista tapahtuu torstaina.

Sen jälkeen kun keskustapuolue on tehnyt yhteisiä asioita vasemmistopuolueen kanssa ja tehnyt selväksi sen, että äänestävät kyllä tälle kovasti kritisoidulle laille, mikä näyttäisi siltä, että ehdotus tulee menemään läpi. Kustannuksia veronmaksajille lasketaan tulevan vähintään 3 miljardia kruunua.

Fria Tiden