Blogit

Sipilän kolmas oma maali!

Suomen kansa kiehuu ja kaikki haluaa kostoa tai ainakin oikeutta!

EU on perseestä! Erotaan! Huudot kaikuu jopa hallituspuolueiden riveistä!

Ei meiltä voi kukaan tulla kieltämään metsiemme väärinkäyttöä!

Me haluamme olla sellunkeittäjiä kunnes sellupuukin loppuu!

 

HILJAISUUS! Saliin järjestys tai julistan käsittelyn suljetuksi ja poistan yleisön salista!

 

EU on muuttamassa vertailukausia metsienkäytön pohjana. Ennen laskelmat tehtiin vuosien 1999 – 2000 väliltä ja uudessa mallissa verrataan vuosien 2000 – 2012 tasoon.

Suomessa kaadettiin metsää vuodesta 1999 vuoteen 2012 välisenä aikana keskimäärin noin 60 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. EU:n sääntömuutos näyttäisi olevan kokonaishakkuiden osalta Suomelle hieman (200.000 m3) tappiollinen.

Tukki-, kuitu- ja energiapuun osalta keskiarvojen erot EU:n uuden ja wanhan linjan kesken ovat mitättömiä. Kuitupuun ja energiapuun osuus kasvaa hieman, tukkipuun osuus laskee hieman.

 

Suurta muutosta ei siis ole tulossa!

 

Muutos löytyy vasta, kun verrataan EU:n antamia aikarajoja vuoden 2015 lukuihin, jotka ovat kokonaishakkuiden osalta yli kymmenen miljoonaa kuutiometriä suuremmat, kuin NYKYISIN käytössä oleva EU-suositus. Kymmenen miljoonaa SAKKOkuutiota, jotka jakautuu kuitu- ja energiapuun osalle (7/3).

Suomi on siis järjestelmällisesti rikkonut ensimmäistä EU-suositusta metsienkäytössä jo sopimuksen allekirjoituksesta lähtien.

Tästä jatketusta petoksesta olisi syytettävä Suomen hallituksia. EU:n asettaman ”wanhan” vertailuajan rikkominen on tosiasiallisesti aloitettu jo 90-luvulla ja jatkettu siitä lähtien biotalous – huumassa.

 

Näyttää pahasti siltä, että Sipilän hallituksen viimeinen kolmesta kärkihankkeesta lipsahti omaan maalin jo ennen, kuin peli alkoi ja oli perustettu jatketulle petokselle ja jatketulle metsien väärinkäytölle.

 

Olisiko aika todeta: ”Tulos tai ulos!”, lainaten erästä ex-kansaedustajaa.

 

 

Kiitos

Hämis

PS. ”….seuraavan 20 – vuotiskautena metsiemme metsänhoidollisten näkökohtien mukainen hakkuumäärä on 34,6 miljoonaa kuutiometriä vuotta kohti ja 76% vuotuisen kasvun määrästä.” ”Maatalouden pikku jättiläinen, 1944”