Blogit

TÄSTÄ SYYSTÄ OLEN MUUTTANUT KÄSITYKSENI MAAHANMUUTOSTA

Anna Kindberg Batra: Minä ymmärrän, että ne, jotka varoittivat ja jäädytettiin ulkopuolelle tuntevat vihaa.

Viisitoista vuotta sitten kirjoitin alle eduskuntaehdotuksen otsikolla Vapaa maahanmuutto. Minun motiivini olivat ideologiset. ”Jos me tarkoitamme tosissamme puhetta ihmisen oikeutta vapaudesta, on sen pakko pitää sisällään myöskin ihmiset”.
Tänään ajattelen toisella lailla.

Minä tulen aina olemaan tiukasti vakuuttunut siitä, että avoimuus muuta maailmaa kohtaan on elinehto. Kauppa ja vaihto yli rajojen on tehnyt ruotsista rikkaan maan, katsomatta siihen, mitataanko se rahassa vaiko muulla tavalla. Minun omaa perhettäni ei olisi olemassa ilman liikkuvuutta maanosasta toiseen.

Mutta avoimuus ei tarkoita samaa asiaa kuin vaatimattomuus. Näytteleminen avoimuudesta muulle maailmalle ei ole samaa kuin säätelemätön maahanmuutto.
Jokaisella maalla on pakko olla kontrolli siitä, ketä ihmisiä maassa asuu. Avoin yhteiskunta antaa ihmisille mahdollisuuden heidän itsensä muotoilla elämänsä, mutta ei hylkää heitä jäämään kiinni syrjäytymiseen.

Useita vuosia on Ruotsi valinnut maahanmuuttopoliittisen tien, joka on eronnut niin meidän pohjoismaisista naapureista kuin muustakin Euroopasta. Lyhyellä ajalla on Ruotsi, kokoonsa nähden, ottanut vastaan enemmän ihmisiä toisista maista kuin yksikään toinen vertailukelpoisista maista.

Samaan aikaa on se selvää, että Ruotsi ei selviä tehtävästään antaa vastatulleille hyvää mahdollisuutta siitä, että itse sopeutuisivat ruotsalaiseen yhteiskuntaan.
Vain yhdellä neljästä vastatulleesta, jotka tulivat ruotsiin 2008, on kokoaikainen työ tänä päivänä. Se on selvää, että allianshallitus epäonnistui kotouttamisessa. Osa taas on sitä mieltä, että uudistuksilla millä vahvistetaan kotoutumista niin silloin uudelleenkäsittely ei olisi tarpeellista. Se on väärin. Tarve kotouttamisuudistuksille on suuri. Mutta sitä ei voida tehdä ainoastaan sillä, että varmistetaan kontrolloitu maahanmuutto, vaan ne pitää tehdä samaan aikaan.

Siksi minä olen uudelleen arvioinut Moderaattien maahanmuuttopolitiikkaa, tiukennetuilla kontrollilla ruotsin kaikilla rajoilla, väliaikaisilla oleskeluluvilla ja selvillä vaatimuksilla itsensä elättämisestä.
Minä olen vaatinut niin, että nämä ehdotukset ovat tulleet todellisuudeksi. Säädyllisen yhteiskunnan tulee auttaa ihmisiä jotka pakenevat – mutta yksikään maa ei voi auttaa kaikkia. Ne, jotka ovat tulleet ruotsiin, heidän on myös pakko tulla sisään yhteiskuntaan.
On olemassa niitä, jotka luulevat, että olen muuttanut kantaani taktisesta syystä. Toiset luulevat, että olen muuttanut mieltäni tilapäisesti. Kummatkin ovat väärässä. Minä en halua takaisin vanhaan politiikkaan. Se ei ollut kestävää.

Aftonbladet

Liity kannattajajäseneksi

Kansalaisen verkkokauppa

Advertisement