Blogit

Turkin presidentti Erdogan julistautui diktaattoriksi!

Pienetkin sanat ovat merkityksellisiä. Tämän on historia osoittanut ihmiskunnalle moneen kertaan.

Yhden sanan poistamisen kautta Turkin presidentti Erdogan on lähettänyt kansalleen ja maailmalle viestin, joka ennakoi tulevaa.

Erdoganin Twitterin esittelytekstistä on kadonnut sana ”Republik” (Tasavalta). Hetki sitten Erdoganin titteli Twitterissä oli ”Turkin tasavallan presidentti”, joka muuttui muotoon ”Turkin presidentti”.

Mitä muutoksen kätkemä viesti kertoo voi vain arvailla, mutta miehen puheita ja turkkilaisen median viestintää seuranneelle tämä oli looginen askel kohti uusottomaniaa, jonka Erdogan lupasi kansalleen jo presidentinvaalien alla.

Yksi on varmaa Turkin tasavalta on tiukasti sidottu maan perustajaan ja ”isään” Mustafa Kemal Atatürk:in, joka perusti tasavallan ottomaanien valtakunnan raunioille. Erdogan on tehnyt selväksi, että haluaa tehdä Turkista islam-johtoisen valtion ja näin purkaa Atatürk:in aloittaman perinteen valtion ja uskonnon erottamisesta toisistaan.

Erdogaanin ”uusi Turkki”.

Erdoganin puheita ja turkkilaisen median tiedotusta seuranneena on useasti törmännyt Erdoganin ja turkkilaisten haaveilevan Ottomanian suuruuden aikoja. Erdogan ja media ovat ilakoineet kartoilla, joissa on osa entisestä Ottomania valtakunnasta palautettu osaksi emämaata.

Vallankaappausyrityksen jälkeen tehdyt radikaalit siivoukset valtionhallinnossa (145.000 virkamiestä irtisanottu, yli 250 journalistia pidätetty ja 4.500 tuomaria tai syytäjää erotettu) kertovat omaa sanomaansa vallankeskittämisestä uusottomanian uudelle pashalle Erdo-kaani ensimmäiselle.

Turkin tasavallan historia.

Turkin tasavalta on mielenkiintoinen demokratia. Tämä demokratia on kaadettu vallankaappauksella vuoden 1960 ja 1997 välillä neljä kertaa. Tasavallan omat demokraattiset puolustusvoimat kaatoivat demokratian vallankaappauksella puolustaakseen demokratiaa!

Vuonna 1946 Turkissa esitelty monipuoluejärjestelmä sai mennä heinäkuussa 2016 tehdyn ”viidennen” puolustusvoimien tekemän epäonnistunen ”demokratian puolustustempauksen” jälkeen. Maassa on tuosta hetkestä lähtien vallinnut poikkeustila, jossa Erdogan on johtaja kaikkien yläpuolella.

Erdoganin valta ylettyy uusimpien muutosten jälkeen suoraan kansaan parlamentin ohi ja tätä valtaa hän käyttää mielellään kriittisen massan hiljentämiseen pidätyksin ja irtisanomisin. Uudistukset naamioitiin hallintoreformiksi 18 uuden tai muutetun perustuslakipykälän kautta. Erdogan ja hänen johtama AKP – puolue haki muutoksille oikeutuksen kansaäänestyksellä, joka aiheutti aaltoja jopa Euroopassa useiden vaalitilaisuusselkkauksien kautta.

Kansanäänestys antoi 52% voimalla Erdoganille luvan tehdä itsestään orjan “presidential system alla Turca.” Taidokas liike, jolla Erdogan ja puolueensa voi jatkaa poikkeustilaa kolmen kuukauden jaksoissa vaikka vuoden 2019 aikana järjestettäviin presidentin- ja eduskuntavaaleihin asti.

AKP-puolueen nousu

AKP – puolueen nousun näki moni turkkilainen tervetulleena uudistajana, jolta odotettiin demokratian vahventamista ja järjestelmän byrokratian helpottamista kansalaisille. Tämä osoittautui hyvin nopeasti katteettomaksi odotukseksi. Kaikki jotka saattoivat uhata AKP-puoluetta saivat tuntea muutoksen tuulet otsallaan pikaisesti valtaan pääsyn jälkeen.

Vuonna 2008 kemalistit yrittivät kieltää AKP-puolueen onnistumatta siinä. Tämä antoi puolueelle marttyyrin aseman kansan silmissä ja keräsi pikaisesti kannatusta ideologialleen. Kun AKP lopulta käytti valtaansa vuonna 2011 erottamalla koko armeijan korkeimman johdon kerralla oli viimeinenkin veto-oikeuden omaava varteenotettava vastustaja hävitetty.

Vuoden 2015 vaaleissa Turkin vasemmistolaiset kansanliikkeet Erdogania vastaan saivat yllättäen 10% osuuden äänistä ja parlamentista HDP-puolueen kautta. Tämä esti AKP-puoluetta viemästä suunnitelmaansa täydellisesti loppuun asti. Tämä selittänee miksi valtio lopulta murskasi HDP-puolueen ja jopa sen kannattajia.

Erdoganin valtakunta

Vuoden 2015 vaalien jälkeen Erdogan otti diktaattorinviitan kaapista ja alkoi pitämään sitä julkisesti. Tämä jäi mm. EU-komissiolta huomaamatta, vaikka samalla alkoi suora ja peittelemätön sota maan kurdivähemmistöä vastaan. Kurdialueilla suosittu HDP-puolue sai osansa Erdoganin vihasta.

Erdogani valittiin Turkin presidentiksi vuonna 2014 52% ääniosuudella ja tähän nojaten mies tuntee itsensä uudesti syntyneeksi ottomanian johtajaksi. Turkista ei voi enää puhua tarkoittamatta Erdogania ja päin vastoin. Tämän Erdogan on itsekin twiitannut omaksuneensa: ”AKP on Turkki. Jos AKP heikkenee heikkene Turkki”. On kai turhaa selittää, että AKP on yhtä kuin Erdogan ?

Turkin demokratia on illuusio.

Turkin parlamentti menetti perustuslakimuutoksen myötä valtansa presidentille, jolla on veto-oikeus kaikkiin lakeihin, joita parlamentti tekee. Tämä pätee myös jos parlamentti haluaa muuttaa presidentin tekemiä lakiehdotuksia.

Tämä valta korostuu omalaatuisella tavalla, koska Erdogan valittiin toukokuussa 2017 uudestaan puolueensa AKP-johtoon. Puoluejohtajana Erdoganilla on suora vaikutuskanava parlamentin enemmistöön, jota tukee presidentti Erdogan.

Oikeussysteemireformi

Presidentti Erdogan nimittää puolet perustuslakituomioistuimen tuomareista. Toisen puolen nimittää Erdoganin puoluejohtajana johtama AKP-puolue parlamentaarisella enemmistöllään. Samaa menetelmää käytetään myös HSK – lautakunnan (syyttäjien ja tuomareiden lautakunta) jäsenien valintaan. HSK:n tehtävä on valvoa tuomioiden toimia, sekä oikeudenmukaisuutta ja tasapuolisuutta.

Uusottomania lopullinen vuonna 2019.

Uuden Turkin eli uusottomanian perimmäistä tarkoitusta, diktaattorijohtoista valtiota, ei estä mikään polkemasta ihmisoikeuksia, sananvapautta, oikeudenkäyttöä ja yhdistämästä valtionmahtia yksiin uskonnollisiin käsiin. Tästä Erdogan kykenee huolehtimaan jo nyt puoluejohtajuuden, parlamentin enemmistön ja presidentin valtuuksilla.

Vuonna 2019 pidettävien vaalien jälkeen perustuslaki tulee muuttamaan Erdoganin ja hänen puolueensa Turkin yksinvaltiaaksi. Tämä tilanne olisi miellyttänyt saksalaista juristia Carl Schmitt:iä, jonka idiologiassa vahvasti keskusjohtoista, homogenoitua kansaa johtaa karismaattinen johtaja, jonka päätökset ovat aina kansakunnan edun mukaisia!

Demokratia on kuollut Turkissa – Kauan eläköön demokratia!

Erdoganin Twitter-tili: https://twitter.com/rt_erdogan