Blogit

Tyttöjä pahoinpidellään ja kutsutaan svennehuoriksi – vanhemmat eivät uskalla päästää lapsiaan kouluun

Österledskoulun oppilaiden vanhemmat, Oskarstömissä, joka sijaitsee parikymmentä kilometriä Halmstadista pohjoiseen, tekevät hälytyksen nyt siitä, että he eivät uskalla päästää lapsiaan kouluun, eritoteen varsinkaan tyttöjä. Tämä sen jälkeen, että turvattomuus on lisääntynyt voimakkaasti häirinnällä ja pahoinpitelyllä, joka on johtanut toistuviin poliisien paikallakäynteihin. Myöskin huumeita ja aseita esiintyy. Tästä raportoi vapaa toimittaja Joakim Lamotte.

Facbookissa julkaistussa postauksessa kertoo Lamotte, että, viime päivien aikana, ovat kyseisen koulun oppilaiden vanhemmat ottaneet yhteyttä häneen. He kuvailevat tilannetta, missä oppilaiden turvattomuus on noussut sille tasolle, missä he tuntevat, että heidän on pidettävä lapsensa kotona, taatakseen heidän turvallisuutensa.

Ongelmien on raportoitu lisääntyneen voimakkaasti sen jälkeen, kun ryhmä vastatulleita maahanmuuttajaoppilaita sijoitettiin kouluun ja vanhemmat katsovat, että näiden oppilaiden kotoutuksesta vastuussa olevat, ovat epäonnistuneet perusteellisesti. Enne kaikkea on ne naispuoliset oppilaat, jotka alistetaan väkivallalle, häirinnälle ja loukkauksille.

Pahoinpitely ja ”svennehuora”

Vanhemmat kertoat:
-Päivittäin koulussa tapahtuu uhkailuja ja loukkauksia. Meidän tyttäremme, joka käy kahdeksatta luokkaa, on ollut alistettuna tälle seitsemännen luokan toisesta viikosta lähtien. Häntä on kutsuttu mm. svennehuoraksi ja hänet on uhattu monta kertaa piestä.

Toinen vanhemmista kertoo, että poliisi on pakotettu menemään koululle vähintään kolme kertaa, saman kouluviikon aikana aivan hiljattain. Ambulanssi on myöskin pitänyt kutsua paikalle pahoinpitelyiden yhteydessä.

Viime viikolla katsoivat vanhemmat, että tilanne koulussa oli täysin karannut hallinnasta, sen jälkeen, kun useat suuret tappelut olivat alkaneet, jonka takia he ovat päättäneet pitää lapsensa kotona niin kauan, kunnes he ovat saaneet takuut siitä, että ongelmat on korjattu ja koulun turvallisuus palautettu.
-Myös aseet ja huumeet ovat yleisiä koulussa. Äskettäin saapuneella seitsemäsluokkalaisella kaverilla oli mukanaan pistooli, millä hän oli uhannut ja myöskin ampunut laukauksen koulun alueella kouluaikana. Veitsiä on myöskin esiintynyt. Nämä ottelut jatkuvat myöskin koulun jälkeen, kertoo yksi huolestuneista vanhemmista.

He, vanhempainpuolelta, ovat hyvin kriittisiä siitä, kuinka koulun johto ei ole pystynyt käsittelemään ongelmaa ja ovat nyt menettäneet sen valvonnan kokonaan. Yleinen näkökanta on se, että koulusta vastaavat henkilöt eivät edes ota ongelmaa vakavasti.

Koulu syyttää rasistiongelmaksi

Sen sijaan, että koululaitos paneutuisi vastatulleiden ongelmalliseen ryhmään, haluaa koulun johto selittää sen, mitä tapahtuu rasismilla ruotsalaisten oppilaiden puolelta. Eräs vanhemmista on sitä mieltä, että jos sellaisia mielipiteitä voisi olla tiettyjen oppilaiden taholla, niin ei se ole mikään syy sille, että nämä vastatulleet pahoinpitelee tyttöjä koulussa.

Hiljattain joutui kaksi koulun tytöistä alistetuksi iskuille ja potkuille, vasta saapuneiden henkilöiden ryhmän toimesta, kertoo yksi vanhemmista.

Myöskin nämä huolestuneet vanhemmat vierailevat erilaislla nettialaustoilla, missä ongelmista keskustellaan ja ovat saaneet kuulla, että heillä on rasistisia näkökantoja kritiikissään koulua vastaan ja sille, että pitävät tyttäriään kotona. Vanhemmat torjuvat vahvasti kaikki tällaiset väitteet.
-Minä haluan olla selväsanainen siinä, että kysymys ei ole rasismista minun ja vaimoni puolelta. Me haluamme, että oikea pitää olla oikea ja, että koulun tulee olla turvallinen paikka tyttärellemme, missä hän voi keskittyä opiskeluun ja oppimiseen. Nykytilassa pidämme tyttäremme kotona, koska koulun johto ei voi taata hänen turvallisuuttaan.

Tietojen mukaan, on vanhemmat niinkin monelle kuin 25:lle oppilaalle, päättäneet olla päästämättä lapsiaan kouluun näissä olosuhteissa.

Rehtori sulkee puhelimen

Lamotte kirjoittaa, että hän tavoitteli koulun rehtoria, Stefan Blesseniustasiksi, antaakseen hänelle mahdollisuuden kommentoida kritiikkiä. Rehtori ei puolestaan ole osoittanut mitään tällaista mielenkiintoa, vaan kieltäytyi vastaamasta kysymyksiin ja sulki puhelimen.

Voimakas lisääntyminen poissuljetuilla oppilailla

Se on aikaisemmin huomioitu, että sellaisten tapausten lukumäärät, joissa oppilaat on ollut pakko poissulkea opetuksesta, ovat kasvaneet voimakkaasti Hallandilaisissa kouluissa, viimeisten vuosien aikana. Tämä koskee mm. esimerkiksi Österledskoulua, missä suurtappeluita on ilmennyt.

Ne useimmat poissulkemiset ovat tapahtuneet probleemaoppilaiden toimesta, niin, että koulu saa vähän hengähdysaikaa ja, että he voivat asettaa resursseja sille, että selvittävät, kuinka he voivat auttaa niitä oppilaita ja tehdä koulun paremmaksi juuri heille – eikä niille kärsineille. Tästä kertoi koulun vararehtori SVT:lle viime vuonna.
-Meidän on suojeltava sitä yksilöä, joka on suljettu ulos. Se on koulun vaikea demokratia ja opetusvelvollisuus, selitti silloin myöskin Fredrik Ladelius, joka on laatupäällikkö lasten ja nuorisoneuvostossa, Halmstadissa.
-He poistavat sillä nuorten ihmisten elämästä ne tärkeimmät – koulun, kuuluvuuden ja yhteisön, lisäsi hän.

Ei mitään tiedonvälittämisestä ja turvallisesta ympäristöstä kohdeasiakirjassa

Österledskoulun kotisivulla nostavat he esiin sen, että koulu sijaitsee lähellä kaunista luontoa, uimapaikan, urheilukentän, pururatojen, jäähallin ja laskettelumäen läheisyydessä. He kirjoittavat myöskin siitä, että heidän ensisijainen tavoite tominnalle on, että oppilaiden keskuudessa kehitetään käsite vaikutusvallasta, osallistumisesta ja vastuusta, missä dialogia käytetään työkaluna kaikilla tasoilla: lasten, nuorten, vanhempien, kouluttajien ja koulun johdon välillä.

He eivät sitä vastoin kirjoita mitään siitä, että annetaan aineopetusta oppilaille ja eikä myöskään siitä, että tarjotaan turvallinen kouluympäristö, ilman loukkauksien, häirinnän, väkivallan, huumeiden ja aseiden läsnäoloa.

Samnytt

Liity kannattajajäseneksi

Kansalaisen verkkokauppa