Blogit

Vihapuhesanasota muuttuu satiiriksi?

Kuva Pixabay

Suomen vihapuhesanasota alkaa saada satiirisia piirteitä. Tämä käy ilmi nimimuutoksista, joiden uhreiksi ovat joutunut viimeisimpänä Kafferikiitäjä -niminen lintu.

Tämän uutisen lukeminen sai aikaan ”tämän olen nähnyt ennenkin” – ilmiön ja hetken etsittyäni löysin ”ahaa-elämyksen syyn……….. Liitän tähän lopuksi tulevaisuuteen kurkistavan SATIIRI-kirjoitukseni menneltä vuosilta………

Satiiri on herännyt elämään! Pahoittelen asiaa omalta osaltani.

(Tekninen huomautus! Tästä lähtien tekstin oli tarkoitus olla SATIIRIA!)

 

”Suomen suvaitsevaisuutta korostamaan perustettu Suomen Suvaitsevaisen Sukupuolettomuuden ja kansainvälisyyden keskuskomitea (SSs-kkk) on saanut ensimmäisen mietintönsä valmiiksi ja ehdottaa useita suvaitsevaisuutta lisääviä ja kotoutumista helpottavia muutoksia suomen kieleen. Rasistisiksi luonnehdittuja wanhakantaisia ja isänmaallissävytteisiä sanoja, paikkakunnan nimiä sekä lintujen, nisäkkäiden ja perussuomalaisten nimiä on muutettava, jotta Suomi näyttäisi maailmalle suuntaa monikulttuurisuuteen.

SSs-kkk johtaja Simo-Sanna Suvuton hehkuu onnea kertoessaan, että puuduttava työn on saatu alkuun. Henkilö Simo-Sanna kertoo, että tämä ensimmäinen mietintö on vasta alkua ja kevyt raapaisu koko urakkaan, jota jatketaan ympäri Suomea taukoamatta, kunnes koko Suomi ja suomen kieli on puhdistettu isänmaallisia tunteita nostavista sanoista, nimikkeistä ja nimistä.

SSs-kkk on perustanut FB-sivuston johon voi jokainen kansalainen ilmoittaa havaitsemiaan nimiä, sanoja ja muita kielellisiä koukeroita, joiden uskotaan voivan saada Suomi näyttämään maailmalla negatiivisessa valossa multikulttuurisessa keskustelussa tai järkyttää, jopa jarruttaa uussuomalaisten sopeutumista uuteen kasvuympäristöönsä.

SSs-kkk:n ensimmäinen lista pitää sisällään muutaman kaupungin nimen, kuten KanGASAla, jonka uudeksi nimeksi ehdotetaan KaMEKKAla. Valkeakosken nimi on yksioikoisesti liian vaalea, joten SSs-kkk ehdottaa sen muuttamista Maitokahvikoskeksi ja Mustasaari taas liian tumma, joten sekin on saatava laimennettua ja SSs-kkk ehdottaa sen nimeämistä Maitokaakaosaareksi.

Näiden lisäksi muutosmyllyyn joutuu myös UuSIKAupunki, josta ehdotetaan poistettavaksi rasistis-uskonnolissävytteinen osa. SSs-kkk ehdotus on yksinkertainen Ukaupunki, joka säästää myös muissa kuluissa, kuten virastojen näppäimistöjä jne.

Liperi on myös tulkittu kristillistä elämää korostavaksi ja muuttuu SSs-kkk ehdotuksessa muotoon Kragaton. MaARIAnhamina nimestä on poistettu arialaista ylemmyyttä korostava osuus ja jäljelle jäänyttä Manhaminaa ehdotetaan uudeksi nimeksi. Lisäksi joitain muita erillisessä listassa olevia kuntien nimiä on ehdotettu muutettavaksi uuden sukupuolettoman suvaitsevaisuuslain raameissa.

Listalle joutuneista perussuomalaisista etunimistä mainittakoon Maria ja sen johdannaiset, jotka sisältävät uskonnollis- ja rasistissävytteisiä vihjeitä. Suometar, Aadolf, Ahti, Aatami sekä Salomo ja Salomon ovat poistettavien nimien listalla joko uskonnollisen tai historiallisen taakan takia.
Lisäksi KRP on vaatinut lisäämään listalle nimet Pilvi, PIRIta ja PIRItta joka häiritsee heidän puhelinkuuntelua ja on aiheuttanut useita turhia kotietsintöjä.

Sukunimistä poistettavien ehdoton ykkönen on SUOMInen ja sen johdannaiset. Myös paikkakunta sidonnaiset nimet on tarkoitus muuttaa sopimaan uuteen SOTE-hässäkkään. Lisäksi paikkakuntakohtaiset nimet korostaa eriarvoisuutta, kuten esim. Hämäläinen, joka viittaa hitauteen ja Savolainen, joka taas mielletään kieroksi.

Eläinkuntakaan ei ole jäänyt huomiotta SSs-kkk mietinnössä. Esimerkiksi EU-piiri 358:n (os. Suomi) linnustossa oli suuri määrä työtä kertoo SSs-kkk johtaja Henkilö Simo-Sanna.
„Linnuissa oli todella työtä. Esimerkiksi Valko- ja Musta- alkuisia lintuja on määrättömästi. Lisäksi oli muutettava, joitain manosaan vihjaavia nimiä, kuten Turkinkyyhky, joka järkytti jo raatia, koska sitä olisi voitu käyttää arveluttavissa yhteyksissä vallitsevan tilanteen takia.“

„Raati ei kuitenkaan halunnut lähettää Nato-kumppani USA:lle negatiivista viestiä muuttamalla esim. Amerikansipin tai muiden Amerikka-alkuisten lintujen nimiä. Toisaalta taas nisäkkäiden joukossa muutettiin länsiystävyyden vahvistamiseksi esim. Idänpäästäisen ja muutaman muun itään viittaavan eläimen nimiä. Joitain kokonaisia linturyhmän nimiä oli kuitenkin muutettava, kuten KiURUT, koska se viittaa vain krisitillisissä kirkoissa käytettyihin soittimiin. Lisäksi PeukaLOISET jouduttiin muutamaan uuteen muotoon raadin pelätessä sanan mahdollista väärinkäyttöä.“

„Nisäkkäiden kanssa pääsi SSs-kkk kerho helpommalla. Joitain Itä- etuliitteellä olevia toki vaihdettiin, kuten väriin liittyviä etuliitteitä. Toisaalta työtämme helpotti suuresti, että Sopuleita ei esiinny, kuin kaksi sorttia. Tavallisuudesta poiketen Tunturisopulin nimi johdettiin sen latinalaisesta nimestä „Lemmus lemmus“ ja muuttui muotoon „Lemmy´s Lemmy´s“ kunnianosoituksena eräälle juuri menehtyneelle rock-ikonille.“ Naurahtaa Henkilö Simo-Sanna.

Kiitos
Hämis

PS. Tämä on toistaiseksi satiiria!”

Kiitos vielä kerran

Hämis

Blogin alkuperäinen osoite.