Blogit

VIRKAMIEHET VAIKENEVA SUKUELINSILVONNASTA – PELOSTA TULLA KUTSUTUKSI RASISTEIKSI

Angie Marriott, brittiläinen sairaanhoitaja ja expertti kunniakäsitteisistä hyväksikäytöstä ja sukuelinsilpomisesta on ollut vierailulla ruotsissa. Maanantaina hän puhui eräässä konferenssissa Göteborgissa, jonka oli järjestänyt Göteborgin kaupunki, läänin hallitus ja Länsi-Götanmaan alue, mihin 300 henkilöä sosiaalivirastosta, poliisista ja hoitoalalta ottivat osaa. Aiheena konferenssille oli sukuelintensilpominen, yksi muiden joukossa alempikulttuurisuuden/uskonnollisuuden ilmiöistä, johon Ruotsi ja muut maat Euroopassa ovat pakosti joutuneet suoranaisella vaikutuksella pakolaisperäisestä massamaahanmuutosta.

Marriott otti mm. esille sen, että se ei ole ainoastaan yksinomaan sukuelinten silpomine joka on probleema. Yksi vähintään yhtä suuri probleema ja syy sille on, että sukuelinten silpominen jatkaa leviämistään meidän maihimme, jolloin viranomaisten pelko on siitä, että heidät osoitetaan rasisteiksi. He sulkevat mieluimmin silmänsä sille kun sukuelinsilvottuja tyttöjä tulee tänne, he eivät tutki tyttöjä ja eivät keskustele perheiden kanssa siitä, että sellainen barbaarinen tottumus ei ole luvattua ruotsissa, joka tapauksessa ei ainakaan tytöille.

Se tarkoittaa sitä, että nuoremmat sisarukset, sukuelinsilvotuille tytöille, jotka ovat pieniä kun he saapuvat ruotsiin tai, jotka syntyvät sen jälkeen kun perhe on tullut tänne, ovat suuressa vaarassa sille, että kokevat saman kohtalon. Usein huomataan se siitä, että perhe vie tytön takaisin vanhaan kotimaahan, josta he ovat saaneet turvapaikan siitä syystä, että he väittävät, että he eivät voi olla siellä ja, jossa he sitten antavat silpomisen tapahtua. Mutta Marriott kertoo myöskin siitä, että sukuelinsilpojia lennätetään Eurooppaan näistä maista ”sukuelinsilvontajuhliin”, mihin monta perhettä tulee yhdessä silvottamaan pienten tyttäriensä sukupuolielimet.

Angie Marriott on 30 vuoden aikana mm. työskennellyt opettamassa brittiläisiä virastoja sukuelinsilvonnasta. Mutta usein hän törmää vastustukseen ja virastojen pelkoon, sekä asenteeseen sille, että heillä ei ole halua viedä kysymystä esityslistalle, vaan mieluimmin sulkevat silmänsä sille ja lakaisevat probleeman maton alle. Syy sille on, että heitä on pitkän aikaa syötetty kulttuurirelatiivisella vasemmistoliberaalien propagandalla, missä se katsotaan rasistiseksi, että on valmis tuomitsemaan toisen maan tapoja, kuinka alentavia ja barbaarisia ne sitten ovatkin.

Eikä vähiten media ole luonut pelkoa monille siitä, ettei puhuta näistä asioista, siksi kun he riskeeraavat joutuvansa hirtetyksi muukalaisvihamielisyydestä tai, joka tapauksessa siitä, että liikkuvat sellaisten voimien asialla. Ollaan hiljaa ja usein ne nuoret maahanmuuttajatytöt saavat elämän silvotulla sukupuolielimellä, kunniaväkivalta ja pakkoavioliitot katsotaan vasemmistoliberaalien silmin olevan niin kiitettävää, sekä halpa hinta maksettavaksi siitä, että ei vaaranna sitä suurta poliittista visiota siitä monikulttuurisesta yhteiskunnasta ja ammollaan olevista rajoista.

Marriottin kotimaassa, Isossa-Britanniassa, lasketaan tänä päivänä olevan pyöreästi 65 000 tyttöä matalakulttuurisella maahanmuuttajataustalla, jotka ovat akuutilla riskivyöhykkeellä sille, että heidät alistetaan sukuelinsilvonnalle. Nämä ovat lisänä niiden 100 000:nen tytön ja naisen, samalla taustalla, jotka jo ovat sukuelinsilvottuja.

Luvut seisovat kontrastissa sille huomattavan vaatimattomalle 5700:lle sukuelinsilpomistapaukselle, joka on raportoitu Isossa-Britanniassa, sitten 2015 säädetystä laista, ilmoitusvelvollisuudesta hoitohenkilökunnalle. Moni hoitoalan sisällä, joka joutuu yhteyteen käsitteestä sukuelinsilpominen, valitsee tavakseen olla hiljaa, sulkea silmänsä ja jättää ilmoittamatta.

Ruotsissa arvioi sosiaalihallitus, että maassa on olemassa pyöreästi 38 000 naista ja tyttöä jotka on sukuelinsilvottuja, ennen tai jälkeen ruotsiin tuloa. Mutta ainoastaan kaksi tapausta sukuelinsilpomisesta on johtanut haasteeseen ja saatuun tuomioon. Tämä siitäkin huolimatta, että sukuelinsilvonta on ollut rikollista ruotsissa 1982 saakka. Ruotsin fakta on siis vielä huonompi kuin Ison-Britannian, jotain joka uskottavasti riippuu siitä, että se vasemmistoliberaalista hegemoniaa on vieläkin enemmän puhuttu ja ahtaammat mielipiteet vieläkin heikommat ruotsissa kuin mitä ne on Isossa-Britanniassa.

Isossa-Britanniassa paljastui jokin aika sitten laaja vyyhti nk.”grooming”, missä nuorisojengi, matalakulttuurisella maahanmuuttajataustalla, oli suuressa skaalassa pitänyt hauskaa sillä, että he orjuuttivat nuoria brittiläisiä tyttöjä, jotka sitten myytiin postituuteiksi. Kun härdelli sitten paljastui, huomioitiin, että monet poliisissa työskentelevistä ja muut virastot olivat tienneet tapahtumasta jo kauan, mutta eivät olleet uskaltaneet tehdä asialle mitään, siitä pelosta, että he tulisivat osoitetuksi rasisteiksi tai olisivat rasistien juoksupoikia. Siis täsmälleen sama vaikeneminen, jonka Marriott kertoi olevan, kun kysymyksessä on ilmiöstä sukuelinsilvonta.

Probleema sukuelinsilvonnalle on noussut voimakkaasti ruotsissa viime aikoina tahdissa sille, että meillä on hyvin suuri maahanmuutto matalakulttuurisista maista, mistä tämä barbaarinen tapa on levinnyt. Esimerkiksi sellaiset maat ovat Somalia ja Eritrea. Somalia, mistä ruotsiin jo pitkään on ollut valtava turvapaikka- ja omaismaahanmuutto, sukuelin silvotaan lähes kaikki naiset.

Virallisesti on sukuelinten silpominen kielletty myöskin Somaliassa, mutta kukaan ei noudata lakia. Sama välinpitämättömyys lakia kohtaan ja respekti klaanille, uskonto ja iän kaiken vanhat tavat ottavat he mukaansa kun he tulevat ruotsiin. Lainsäätämine ei niin vain riitä. Tästä vaaditaan pakollista ja jatkuvaa kontrollia, kieltoa sille, että palataan tytärten kanssa maihin, josta he väittävät paenneensa, samoin kun enemmän tuntuvat seuraamukset, missä pakollinen karkotus ruotsista sukuelinten silpomisesta luulisi olevan se ainoa todellinen vaikuttava seuraamus.

Juuri tätä, että sen ryhmän sisällä, missä sukuelinsilvontaan naiset laista välittämättä, oli se sitten heidän kotimaassaan tai niissä maissa mihin he ovat tulleet, vain asettaakseen oman kulttuurin tai uskonnollisen näytelmän korkeammalle, oli jotain sellaista, mitä Marriott alleviivasi Göteborgissa konferenssissa pitämänsä puheen aikana, tai kuin jotain sellaista, mitä koko ajan on pakko pitää mukanaan kun työskentelee sukuelinsilpomisten parissa. Nämä puutteet lain arvostuksesta ei koske ymmärrettävästi ainoastaan sukuelinsilvontaa, vaan myöskin monia muita problemaattisia tottumuksia näissä ryhmissä.

Raskas vastuu lepää myöskin journalisteilla ja muilla vasemmistoliberaaleilla, että sovittaa petoksensa niitä nuoria maahanmuuttajanaisia kohtaan, katsomatta sitä, mitä poliittista intressiä se voi suosia, sekä alkaa huomioimaan probleeman ja perustella sen käsityksen myös toisille, että parempi on puhua kuin olla hiljaa.

Eräs toinen puhuja Göteborgin konferenssissa oli Johannes Leidinger, Tukholman Södersjukhusetin ylilääkäri. Hän kertoi, että lukumäärä sukuelinsilvonnalle kasvaa ja sukuelinsilpomisia suoritetaan aina vain nuoremmille lapsille. Hän osoitti kehotuksen kaikille osapuolille yhteiskunnassa, että tehostaa taistelua sukunelisilvontaa vastaan.

Opettajat kouluissa, on eräs ryhmä, jota Marriott pitää sellaisena, jolla on hyvät mahdollisuudet havaita sukuelinten silpominen. Tytöt, jotka tuntien aikana usein sanovat, että heillä on vatsa kipeä ja on pakko päästä vessaan tai, jos aivan äkkiä ja selittämättömästi mieliala iloisesta ja toimeliaasta muuttuu takaisin vetäytyneeksi ja toimettomaksi. Opettajat ruotsissa kuuluvat valitettavasti suuressa mittakaavassa vasemmistoliberaaleihin ja se on siksi erikoisen toivottavaa, että pystytään tulemaan toimeen poliittisen hiljaisuuden kanssa opettajan ammatissa siksi, että Marriottin kehotus saisi jonkinlaista vaikutusta.

Vasemmistoliberaalin ruotsin perusteluissa käsitetään pakollinen lääketieteellinen tutkinta maahanmuuttajasta kuin sisäisellä tunkeutumiselta ja hyökkäykseltä, mistä vain onkin kysymys, vaikkapa tartunnan estämisestä vaaralliselle taudille tai kuten täällä, että havaita ja estää sukuelinsilpominen. Angie Marriott on toki saanut käsityksen pakollisten terveystarkastusten aloittamisen tytöille riskiryhmissä ja jotka on tarpeellista aloittaa. Se on epäselvää, jos kuulijat konferenssissa ottivat mukaansa sen kehotuksen.

Avpixlat

  • 425
    Shares

Liity kannattajajäseneksi

Kansalaisen verkkokauppa

Advertisement