Blogit

Haastattelussa Edward Dutton

Edward Dutton on Oulussa asuva antropologi ja Oulun yliopiston dosentti, joka on yksi huhtikuussa järjestettävän Awakening-konferenssin puhujista.

1.) Tervehdys herra Dutton! Haluaisitko sinä esitellä itsesi suomalaiselle yleisölle?

Tervehdys! Minun nimeni on Edward Dutton ja toimin itsenäisenä tutkijana sen kaltaisten aiheiden parissa kuin rotu, älykkyys ja ihmisten biologiset eroavuudet. Asun Oulussa, olen naimisissa suomalaisen kanssa ja minulla on kaksi nuorta lasta. He vaihtelevat puhekieltään mitä ihmeellisimmin tavoin, kun he puhuvat englantia.

2.) Kuinka sinä alun alkujaan löysit valkonationalistisen liikehdinnän ja miten sinusta tuli yksi sen puolestapuhujista?

Mitä?! Minähän olen englantilainen nationalisti ja brittiläinen imperialisti. Itse asiassa huomauttaisin, kun kerta tätä aihetta käsittelemme, että teillä suomalaisillahan on yksi meidän laivoistamme, jonka te kaappasitte vuonna 1854 ja laitoitte ylpeästi esille Kokkolan keskustaan, jonka lisäksi teillä on kopiot meidän kruunujalokivistämme kemiläisessä museossanne. Minulla on suunnitelma erään toisen Oulussa asuvan engelsmannin kanssa, jonka perusteella me ensinnäkin rosvoamme kyseiset korut, matkaamme Kokkolaan ja vaadimme kyseisen laivan takaisin hänen majesteetilleen, jolla sitten soudamme takaisin Lontooseen ja vastaanotamme, näin uskoakseni, maanmiestemme ihailun ja ritareiksi lyömisen majesteetin itsensä toimesta.

3. Sait melkoisesti julkisuutta viime syksynä, sillä sinua lainattiin perussuomalaisten verkkolehden artikkelissa. Moni vasemmistoaktivisti kutsui sinua plagiaristiksi ja rotuun perustuvien pseudotieteiden kannattajaksi jolla ei ole mitään todellisia tieteellisiä ansioita. Kuinka vastaat näihin syytöksiin? Onko tämän kaltainen mustamaalaaminen oleellinen osa modernin vasemmiston poliittista strategiaa?

Ah, kyllä vain. Epäilen, että osa ihmisistä suhtautui jo valmiiksi nihkeästi tutkimustyöhöni ja odotti vain sopivaa hetkeä tehdäkseen elämästäni vaikeaa. Tämä tapahtuu aika usein, jos olet tutkimassa poliittisesti epäkorrekteja aiheita, kuten olen maininnut kirjassani The Silent Rape Epidemic: How the Finns Were Groomed to Love Their Abusers. Plagiointitapaus sai alkunsa vuonna 2013, kun minulle lähetettiin suomenkielinen gradu Suomen armeijan toimesta, jonka sivuilta löytyi kaipaamani tieto varusmiesten älykkyysosamääristä. Oman arvioni mukaan silloinen suomen kielen taitoni ei ollut riittävä ymmärtämään itse gradua, ja olin muutenkin etsimässä ainoastaan puolustusvoimien dataa, jota gradun tekijä siis esitti teoksessaan.

Kirjoitin tutkimukseni, ja totesin että luvut oltiin alun alkujaan julkaistu osana aiemmin mainittua gradua. Silloinen pomoni, professori Richard Lynn, poisti kyseisen sitaatin, todeten ettei meidän tarvitse erikseen siteerata kyseistä gradua, koska kyseiset luvut olivat armeijan omaa dataa. Tämä tuntui minusta tarpeeksi sopivalta. Tuohon aikaan kirjoittamassani kirjassa Religion and Intelligence: an Evolutionary Analysis totean, että kyseiset mittaustulokset olivat armeijan dataa, jotka oli julkaistu ensimmäisen kerran osana aiemmin mainittua gradua, ihan vain kohteliaisuudesta. Me emme missään kohti väittäneet, että olisimme itse laskeneet kyseisiä mittaustuloksia, ja täten ottaneet kunniaa jonkun toisen tekemästä työstä (plagiarismi), vaan totesimme että armeija oli lähettänyt kyseiset tiedot meille.

Elokuussa 2016 meitä syytettiin plagioinnista, sillä olimme käyttäneet kyseistä älykkyysosamäärädataa nimeämättä aiemmin mainittua gradua, ja Oulun yliopisto aloitti asiasta tutkinnan. Minä selitin mitä oli tapahtunut ja Lynn totesi kirjeessään ottavansa ratkaisusta täyden vastuun, mutta tämä ei riittänyt. Minusta tuntui siltä, että jotkut ihmiset janosivat verta, ja koska he eivät voineet saada professori Lynniä, he kiinnittivät huomionsa minuun, sillä toimin dosenttina Oulun yliopistossa. Gradu käsitteli Flynnin ilmiötä, jota joskus kutsutaan myös Lynn-Flynnin ilmiöksi, johtuen siitä, että Lynn oli yksi kyseisen ilmiön löytäjistä. Sanoinkin syyttäjille: miksi Richard Lynn tietoisesti plagioisi gradua, joka käsittelee osaksi hänen itsensä aiemmin löytämäänsä ilmiötä? Jos minä olisin tietoisesti plagioimassa sitä itse, miksi minä toteaisin omassa kirjassani, että pidin sitä armeijan datana, joka oli ensimmäisenä julkaistu osana kyseistä gradua? Miksi yrittäisin kiinnittää huomiota siihen tosiasiaan, että hyvä jos edes tiesin mitä ”plagioimani” gradu käsitteli? Sanoin heille, että teidän täytyy olla paranoideja skitsofreenikkoja luullessanne, että olisin tietoisesti syyllistynyt plagiointiin, tai sitten te olette vain puolueellisia arvioinnissanne poliittisten näkemysteni takia. Tutkinnan päätös oli vähemmän yllätäen se, että minut todettiin syylliseksi plagiointiin. Puolustukseni oli heidän mukaansa ristiriitainen, vaikka he eivät suostuneetkaan kertomaan minulle syitä tähän arvioon, saati vastaamaan esittämiini argumentteihin. Akateemiset työkaverini eivät voineet uskoa tätä, kun kerroin heille mitä oli tapahtunut. Eräs heistä kuvaili sitä ”näytösplagiarismiksi”. Monet heistä ovat joutuneet yliopistomaailman vasemmistolaisten toimesta potkujen, kohtuuttomien virkavirhetutkintojen ja muiden vastaavien toimenpiteiden uhreiksi.

Mitä tulee pseudotieteeseen, siitä tietää olevansa itse oikeassa – ja he tietävät sen myös – kun he alentuvat käyttämään loukkauksia näkemyksiäsi vastaan. Se on klassinen esimerkki kognitiivisesta dissonanssista. Heillä on hyvin ideologinen maailmankatsomus, joka saa heidän tuntemaan itsensä ylivertaisiksi, ja heidän identiteettinsä kannalta on keskeistä, että he voivat kokea olevansa oikeamielisiä ja älykkäitä. Kun tutkimuksesi haastaa tätä asetelmaa, he kokevat itsensä onnettomiksi ja epävarmoiksi, koska jollakin tasolla he oivaltavat olevansa väärässä ja että he eivät ehkä olekaan niin nerokkaita ja tärkeitä mitä he luulivat alkuun olevansa. He eivät kykene argumentoimaan sinua vastaan järjellä (sillä he ovat empiirisesti väärässä), joten he yrittävät hiljentää sinut tunnepohjaisilla argumenteilla. Heille kyseessä on sota pahuutta vastaan. Pahoja ovat ne, jotka poikkeavat heidän dogmastaan.

Kirjassani The Silent Rape Epidemic: How the Finns Were Groomed to Love their Abusers osoitetaan selvästi, että kaikki heidän dogminsa ovat empiirisesti vääriä ja kuinka he ovat itse persoonaltaan pahansuopia mutaatioita, jotka on ohjelmoitu tekemään omasta etnisestä ryhmästään sopeutumiskyvyttömiä ja täten tuhoamaan sen nostamalla ulkoryhmien intressit heidän oman ryhmänsä yläpuolelle. Darwinistisissa olosuhteissa edellä mainitut mutantit, joiden keskuudessa esiintyy usein myös fyysisiä poikkeamia, sillä henkiset ja fyysiset mutaatiot kulkevat usein käsi kädessä, olisivat kuolleet lapsina.  Mutta nyt, kun lapsikuolleisuus on romahtanut 40 prosentista yhteen prosenttiin, he säilyvät hengissä ja toimivat kuin ohjelmoituna tuhotakseen omat geneettiset intressinsä. Nämä ovat vaarallisia mutanttisuomalaisia, jotka haluavat tuhota heidän oman kansansa, jotta he voisivat kokea olevansa moraalisesti ja älyllisesti ylivertaisia. He haluavat suomalaisille ainoastaan pahaa.

4.) Olet kirjoittanut kirjan sisäryhmäpreferenssin eroista eri roturyhmien välillä. Mitä tarkoittaa sisäryhmäpreferenssi ja onko sen suhteen havaittavissa eroja eri populaatioiden välillä?

Sisäryhmäpreferenssi tarkoittaa sitä, että ihminen tahtoo mieluiten olla tekemisissä oman rotunsa tai etnisyytensä kanssa. Tämä on myös järkevää, sillä se lisää yksilön mahdollisuuksia levittää geenejään, mikäli hän auttaa niitä ihmisiä, jotka ovat geneettisesti samankaltaisia hänen itsensä kanssa. Etniset ryhmät ovat laajentuneita perheitä, kuten Frank Salter on osoittanut kirjassaan On Genetic Interests. Sisäryhmäpreferenssi on valkoisten keskuudessa matala, sillä ensinnäkin heillä on helppo ympäristö, joka vie tarvetta vaistonvaraiselta toiminnalta. Toisekseen darwinilainen luonnonvalinta katosi ensimmäisenä Euroopasta, sillä me olimme ensimmäinen teollistunut maanosa. Sen lisäksi meillä on taipumus kannattaa niin sanottua ”nerostrategiaa”, joka heikentää etnosentrismiä, mutta helpottaa nerouden hyödyntämistä yli kansallisten rajojen, jonka ansiosta meille tuli myös mahdollisuus alistaa muita kansoja. Tämä strategia toimi hyvin niin kauan kunnes etnosentrismiä ylläpitänyt uskonto alkoi menettämään merkitystään liian vähäisen stressin ja aiemmin mainittujen mutanttien takia. Tämä kehitys on jo tapahtunut, kuten olen kirjassani osoittanut. Kyseisen kirja, näin ohimennen mainostaen, tulee todennäköisimmin käännetyksi suomen kielelle konferenssiin mennessä. Sitä käännetään parasta aikaa.

5.) Kuinka oleellinen osa rodulla on poliittisessa maailmankatsomuksessasi? Mikä on rodun määritelmä ja kuinka eri rodut eroavat toisistaan?

Rotu on hyvin pohjustettu käsite niin tieteellisessä kuin arkisessakin käytössä kuvaamaan sitä samaa erittelyä mitä teemme eläinmaailmassa alalajien kanssa: sillä tarkoitetaan populaatiota, joka on ollut tarpeeksi kauan eristyksessä sopeutuakseen ympäristön haasteisiin, muttei kuitenkaan niin kauan, etteivätkö kyseiset populaatiot voisi saada keskenään lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä. Toisin sanoen, rodulla viitataan lisääntyvään populaatioon, joka eroaa geneettisesti muista vastaavista populaatioista maantieteellisen hajaannuksen, kulttuurillisten erojen ja endogamian ansiosta ja jonka keskuudessa on havaittavissa kaavanomaisen selviä geneettisiä erityispiirteitä ja ominaisuuksia verrattuna muihin joukkoihin. Kaikista selvimmät ilmentymät näistä piirteistä ovat suoraan havaittavissa olevat ulkonäölliset erot, sekä vastaavat erot fyysisessä ja henkisessä lahjakkuudessa, jotka korreloivat keskenään. Nämä asiat osoittavat, että on hyödyllistä (seuraten ihan tieteellistä ihannetta, jonka mukaan ympäröivästä maailmasta tulisi voida tehdä oikeita olettamuksia) jakaa ihmiset rodullisiin ryhmiin pitkälti samoista syistä, kuin jaamme mitä tahansa muitakin eläinlajeja pienempiin alaryhmiin. Luonnollisestikaan nämä ryhmät eivät ole muuttumattomia. Ne ovat jatkuvasti evolutiivisten valintapaineiden kohteena ja siten käyvät jatkuvasti hidasta muutosta, aivan kuten maailma heidän ympärilläänkin. Ihmiset, johtuen evolutiivisista syistä, tekevät mieluummin yhteistyötä oman rotunsa kanssa.

6.) Olet kärkäs monikulttuurin kriitikko. Haluaisitko kertoa kolme pääasiallista syytä sille, miksi vastustat kyseistä ideaa, jota kuitenkin edistetään tällä hetkellä lähes kaikissa länsimaissa?

(1) Se pyrkii tuhoamaan meidän geneettiset intressimme. (2) Siihen sisältyy väistämättä oletus alhaisen älykkyysosamäärän omaavien ihmisten saapumisesta länteen, joka nopeuttaa sivilisaatiomme näivettymistä. (3) Se johtaa Rubert Putnaminkin mukaan etnisten ryhmien välisiin konflikteihin ja synnyttää matalaa luottamusta jopa kantaväestön itsensä keskuudessa, sillä osa individualistisista kantaväestön edustajista saattaa liittoutua muukalaisten kanssa kantaväestöä vastaan. Kuten brittiläinen konservatiivipoliitikko Enoch Powell sanoi: ”Se on kuin katsoisi kansakunnan kiihkeästi kohentavan omaa hautajaisroviotaan”.

7.) 1900-luvun alussa rotuylpeyttä korostanut eurooppalaismyönteinen maailmankatsomus oli lähestulkoon normi lukuisissa länsimaisissa yliopistoissa. Suomalainen oikeistoradikalismikin sai vahvaa tukea akateemisista piireistä toista maailmansotaa edeltäneinä vuosina. Nykyään tilanne on kuitenkin täysin päinvastainen. Mitä ihmettä meidän korkeakoulutuksellemme tapahtui?

Todellisuudessa ei ole havaittavissa suurtakaan muutosta, sillä kaikki nämä ilmiöt edustavat samaa ikiaikaista kehitystä. Keskiluokan edustajilla on keskimäärin korkea älykkyysosamäärä ja yhteiskuntaan myönteisesti suhtautuvia persoonallisuuksia. He kilpailevat asemistaan toistensa kanssa samalla maltillisesti haastaen vallitsevaa status quoa (osoittaen älykkyyttänsä) ja signaloiden hyveellisyyttään. Romanttinen nationalismi kyseenalaisti aiempaa kristillistä traditiota ja ihannoi talonpoikaiskulttuuria, joten he omaksuivat sen itselleen. Kun nationalismista tuli valtavirtaa, he alkoivat ihannoimaan kansainvälistä proletariaattia, ja kun tästä tuli valtavirtaa, olikin jo etnisten vähemmistöjen vuoro, sitten homoseksuaalien ja nykyään jo sukupuolivähemmistöjen…

8.) Kuinka sinä määrittelisit juutalaiskysymyksen, ja kuinka oleellisena pidät juutalaiskysymystä valkonationalistisen liikkeen kannalta?

En halua tulla Mika Illmanin ja muiden illmaniittien syyttämäksi, etkä halua sinäkään, joten en usko, että on kovinkaan järkevää puhua tämmöisistä aiheista maassa, jossa vapaa keskustelu kansoista ja näiden eroista on niin kovin rajoitettua.

9.) Pidit puheen aiemmin Scandza-konferenssissa ja nyt olet tulossa puhumaan huhtikuun Awakening-konferenssiimme. Olet myös perustanut oman youtube-kanavan ja vieraillut monissa vaihtoehto-oikeiston radiolähetyksissä. Oletko kenties suunnittelemassa poliittista uraa lähitulevaisuudessa?

Olen toisinajattelija sekä tutkija. Näistä seikoista huolimatta, ollessani 17-vuotias (ja täten liian nuori) minua pyydettiin ehdokkaaksi paikallisvaaleissa konservatiivien listoille. Ja jos muistan oikein, niin vuonna 2008 perussuomalaiset kysyivät minua kunnallisvaaliehdokkaaksi Oulussa. En kuitenkaan ottanut tarjousta vastaan.

10.) Millä tavoin kuvailisit suomalaista mielenmaisemaa ja suomalaista kulttuuria? Onko suomalaisten ja brittien välillä mielestäsi joitain havaittavia eroja?

Kyllä. Suomalaisilla on noin kolme pistettä korkeampi keskimääräinen älykkyysosamäärä, joka johtuu mahdollisesti (1) myöhäisemmästä teollistumisesta, jonka vuoksi negatiivinen korrelaatio älykkyyden ja lisääntymisen välillä, joka yleensä ilmenee elintason kohotessa, tapahtui paljon myöhemmin. (2) Suomalaiset ovat myös paremmin sopeutuneet kylmään, joka korostaa suunnittelukykyä ja älykkyyttä. Syy eroihin voi johtua myös kolmasosan suomalaisista tappaneesta (3) vuoden 1698 nälänhädästä, joka toimi luonnonvalintana. Nämä ihmiset olisivat olleet pääosin köyhiä, joka taasen korreloi alhaisemman älykkyysosamäärän kanssa.

Kuten olen kirjassani The Silent Rape Epidemic osoittanut, sopeutuminen kylmään tarkoittaa käytännössä pienempää geenipoolia, korkeaa empatiaa (havaittavissa myös skitsofrenian laajuudessa, joka on osittain yliempaattisuutta), sääntöihin mukautumista, matalaa ulospäinsuuntautuneisuutta ja korkeaa sosiaalista ahdistuneisuutta. Kaikki nämä piirteet löytyvät suomalaisista. Se selittää myös sen, miksi heidän keskuudessa on niin vähän neroja. Tämä on nähtävissä siinäkin, että ainoastaan yksi suomalainen on tähän mennessä voittanut tieteen Nobel-palkinnon. Nerot yksilöt ovat geneettisiä poikkeamia, joiden älykkyysosamäärä erottuu selvästi keskiarvosta, siinä missä suomalaisilla on pieni geenipooli ja kapein älykkyysosamääräjakauma koko Euroopassa. Neroille on tyypillistä, että he kantavat autismin piirteitä persoonassaan. Tämä tekee heistä loistavia järjestelmien hahmottamisessa, mutta emotionaalisesti sokeita, sekä kyvyttömiä tottelemaan sääntöjä. Tämän vuoksi he kykenevät ajattelemaan ”laatikon ulkopuolelta”, eikä heitä kiinnosta se, loukkaavatko nämä ajatukset muiden tunteita, joita uudet ajatukset aina alkuun tekevät. Suomalaisissa on per capita hyvin vähän tämänkaltaisia ihmisiä. Tämä on se syy, miksi suomalaiset ovat rehellisiä, ahkeria ja älykkäitä, mutta samalla melko konservatiivisia: ”vihdoinkin Suomessa!”.

11.) Valkoisten hedelmällisyys on laskenut vaarallisen matalalle tasolle kaikissa länsimaissa, Irlantia lukuunottamatta. Kuinka tämä äärimmäisen vaikea tilanne on ratkaistavissa? Olemmeko me todistamassa ydinperheen kuolemaa?

Kyllä. Ongelma on ratkaistavissa, mikäli meistä tulee nykyistä uskonnollisempia ja konservatiivisempia, sillä nämä ominaisuudet ennustavat lisääntymistä. Niiden tasoon vaikuttaa myös stressi. Yhteiskuntamme keskimääräinen älykkyys on vähenemään päin ja olemme matkalla kohti rotujenvälistä konfliktia. Joten stressin määrä tulee kyllä nousemaan…

12.) Mikä on oma suhtautumisesi uskontoon? Tulisiko meidän hyväksyä sekularismi osana modernia maailmaa, vai tulisiko meidän pyrkiä muuttamaan nykyistä trendiä?

Yhteisöt, jotka menettävät uskonnollisuutensa, kaikkien muiden parametrien pysyessä samana, häviävät taistelun elintilastaan itseään uskonnollisemmille yhteisöille, koska uskonto on yhdistettävissä positiiviseen ja negatiiviseen etnosentrismiin, ja tietokonemallit ovat osoittaneet, että etnosentriset ryhmät nousevat aina lopulta hallitseviksi ryhmiksi. Tämä tapahtuu tällä hetkellä meillekin, sillä olemme menettäneet uskonnollisuutemme ja ulkopuoliset dominoivat meitä.

13.) Onko Britannialla mitään toivoa selviytyä? Kuinka me voimme kääntää nykyisen trendin, jossa valkoiset britit ovat ajautumassa vähemmistöksi Britannian suurimmissa kaupungeissa?

Toivo ei ole menetetty, johtuen aiemmin mainitsemistani malleista. On esimerkiksi loistavaa nähdä tavallisten englantilaisten hylkäävän työväenpuolueen mutantit, kuten he tekivät viime joulukuussa.

14.) Miten itse kuvailisit kulttuurinationalismin ja etnonationalismin välistä eroa? Koetko itse olevasi etnonationalisti?

Kulttuurinationalistit kiistävät sen tosiasian, että geneettiset intressit ovat keskeisessä asemassa kaikkien terveiden eliöiden keskuudessa. Minä todellakin olen etnonationalisti, vaikka voihan siinä olla jotain hyötyäkin, jos hyvin pienilukuinen maahanmuutto sallitaan, joka koskisi neroja ja heidän innovaatioitaan. Liian avoin maahanmuuttopolitiikka balkanisoi yhteiskunnan, mutta täysin suljettu yhteiskunta johtaa stagnaatioon, kuten Raymond Cattell on todennut.

15.) Onko meillä mahdollisuutta korjata nykyisiä etnisiä konflikteja parlamentaarisin keinoin, vai tulisiko meidän varautua tätä rankempiin toimenpiteisiin?

Kuten aiemmin totesin, monikulttuurisuus johtaa vakaviin konflikteihin ja etninen monimuotoisuus johtaa balkanisoitumiseen. Peter Turchin sanoo, että Yhdysvallat on polarisoituneempi nyt, perustuen lukuisiin eri mittaustapoihin, mitä se oli sisällissodan alla, ja hän ennustaakin 2020-luvusta konfliktin vuosikymmentä.

16.) Mikä on sinun mielipiteesi EU:sta, YK:sta ja Natosta? Ovatko ne edelleen käyttökelpoisia vai ainoastaan vanhentuneita ja vaarallisia kansainvälisiä konsepteja menneisyydestä?

Se jälkimmäinen.

17.) Tulevan konferenssimme teema on ”Nova Europe”, joka viittaa uuteen eurooppalaiseen järjestykseen nykyisen yksilöllisyyteen ja liberalismiin pohjautuvan demokratian romahtaessa. Haluaisitko kertoa meille jotain tulevasta puheestasi?    

Minä hahmottelen kyseisen asian paljon lähempänä konferenssia.

18.) Minkälaisia neuvoja haluaisit antaa nuorille kannattajillemme? Mikä olisi mielestäsi paras tapa palvella omaa maata, kansaa ja elämäntapaa?

Pitäkää kiinni perinteistänne. Niillä on taipumus auttaa adaptoitumisessa ja selviytymisessä niin psykologian kuin evoluutionkin näkökulmasta.

19.) Kuka oli mielestäsi suurin historiallinen britti?

Olen aina ihaillut sitä tapaa, jolla kuningas Alfred Suuri nousi vastustamaan teitä hurjia miehiä pohjoisesta!

 20.) Kerro meille kolme henkilökohtaista asiaa itsestäsi, jota yleisö ei todennäköisesti sinusta tiedä!

1. Synnyin kolme kuukautta ennen laskettua aikaa, jonka vuoksi minulla on epätavanomainen kävelytyyli ja muutamia liikkumiseen liittyviä haasteita.

2. Kun olin 18-vuotias, toimin puheenjohtajana paikallisessa konservatiivipuolueen osastossa. Kun olin 17-vuotias olin nuorten konservatiivien paikallisosaston sihteeri ja tapasin William Haguen, joka toimi silloin konservatiivipuolueen puheenjohtajana sekä myöhemmin Cameronin hallituksen ulkoministerinä.

3. Minun esi-isäni Odard, Duttonin läänityksen ensimmäinen lordi, joka oli elossa vuonna 1086, periytyi mieslinjansa osalta Cotentin ruhtinaista, jotka taasen periytyivät isälinjansa osalta luultavimmin myyttisestä Thorrista, Suomen muinaisesta kuninkaasta!

Olen siis todennäköisesti ainoa Suomessa asuva ihminen, joka kantaa perimässään myyttisen suomalaisen kuninkaan verta! Jos kansani vain joskus tarvitsee itselleen kuningasta, niin…


Konferenssiin voit ilmoittautua osoitteessa
AwakeningFinland@protonmail.com

Tuukka Kuru

Tietoa julkaisijasta

Tuukka Kuru

Olen vuonna 1990 syntynyt rovaniemeläislähtöinen koneinsinööri, joka tunnetaan erityisesti Awakening-konferenssista, 612-marsseista ja Monokulttuuri FM-nettiradiosta.

Kansalaisen verkkokauppa

Advertisement