Blogit

Haastattelussa Jason Köhne

Jason Köhne on amerikkalainen kirjailija ja Youtube-aktivisti, joka käsittelee tuotannossaan erityisesti valkoisten elämäntapoihin, hyvinvointiin ja henkiseen tilaan liittyviä kysymyksiä. Köhne on yksi tulevan Awakening-konferenssin puhujista.

1.) Tervehdys Herra Köhne! Haluaisitko esitellä itsesi suomalaiselle yleisölle?

Tervehdys kaikille rakkaille läntisille veljilleni ja siskoilleni Suomessa, Skandinaviassa ja kaikkialla Euroopassa! Minun nimeni on Jason Köhne. Synnyin ja kasvoin Virginiassa, maani pääkaupungin Washington DC:n vieressä. Aloitin 11-vuotiaana, joskin vielä hieman kömpelösti, valkoisten hyvinvoinnin puolustamisen ja noihin aikoihin päätin pyhittää elämäni läntisten kansojen (Westernkind) vapauttamiseen valkoisiin kohdistuvan vastustuksen ikeestä, jotta saisimme vapautettua sisältämme löytyvän vahvan läntisen henkemme. Tuosta hetkestä lähtien olen kannattanut monenlaisia keinoja valkoisten hyvinvoinnin edistämiseksi, tietenkin oman moraalini puitteissa. Johtuen tyytymättömyydestäni niitä ideologioita ja toimintatapoja kohtaan, jotka olivat tuolloin saatavilla, kehitin oman doktriinini, jota kutsutaan ”vapautumiseksi” (Going free). Oma tarinani on suurimmaksi osaksi käsitelty pääteoksessani Born Guilty, sekä vapautumista käsittelevässä kirjassani Go Free, A Guide to Alligning with the Archetype of Westerkind.

2.) Kotimaassasi on meneillään voimakas väestönmuutos, ja näyttääkin pahasti siltä, että Yhdysvallat on muuttumassa vähemmistöetnisyyksien maaksi, jossa yhdelläkään rodullisella ryhmällä ei ole enää yksin mahdollisuutta hallita maata demokraattisesti. Kuinka tämä kehitys vaikuttaa poliittiseen järjestelmäänne ja yhteiskuntaanne kokonaisuudessa?

Valkoisten katoamiseen johtava trendi tulee jatkumaan ja sen tahti tulee ainoastaan kiihtymään. Tulevaisuudessa tulee vastaan piste, josta me käytämme nimitystä tapahtumahorisontti (Event horizon). Kyseisen termin kopioin astrofysiikasta. Vapautuneiden ihmisten keskuudessa termillä kuvataan sitä hetkeä, kun rodulliset vähemmistöt, kuin myös niihin verrattavat sorretut ryhmät, alkavat näkemään toiset värilliset ja sorretut oman ryhmänsä ja siten myös ryhmässä olevien yksilöiden kilpailijoina. Juuri siinä hetkessä valkoisia vastustava liittouma tulee repeämään, joka taasen antaa läntisille kansoille mahdollisuuden päättää jälleen itse omasta kohtalostaan. On kuitenkin tärkeää huomata, ettei tämä tapahtumaketju ole suinkaan ainoa asia, joka tämän omasta kohtalosta päättämisen mahdollistaa.

3.) Kuinka arvioisit presidentti Trumpin tähänastista toimintaa Yhdysvaltain presidenttinä?

Donald ”mustat rakensivat Amerikan” Trump on ensimmäinen israelilainen presidentti Yhdysvalloissa. Hän ei koskaan väsy toistelemaan sitä, mitä kaikkea hyvää hän on saanut tehtyä kaikille värillisille ryhmille Yhdysvalloissa, kuin myös Israelille. Hänen vaalilupauksiinsa kuului maahanmuuton, erityisesti laittoman maahanmuuton, vastustaminen ja sotilaidemme tuominen takaisin kotiin. Hänen on jatkanut muiden maiden asioihin sekaantumista, tehnyt hyvin vähän laittoman maahanmuuton hillitsemiseksi ja vieläpä kasvattanut mahdollisuuksia lailliselle maahanmuutolle. Hän sai hämättyä monia hyviä amerikkalaisia ja tulee tekemään niin jatkossakin ”Amerikka ensin”-retoriikallaan.

4.) Mitä mieltä olet paneurooppalaisuudesta? Tulisiko meidän sulattaa valkoisista maista yksi valtava imperiumi?

Kysymyksesi perustuu väärään vastakkainasetteluun, sillä sen vaihtoehdot ovat joko pysyä nationalisteina tai häivyttää omaleimaiset sävymme länsimaisesta sivilisaatiosta muuttumalla (kuten me kutsumme) läntisiksi (Westman), eli läntisten kansojen jäseneksi (Westernkind). Me vapautuneet uskomme olevamme enemmänkin yksi kansa monissa eri maissa, kuin epämääräisempi eri maiden ja kansojen kollektiivi. Nationalismi on todistettavasti epäonnistunut puolustamaan kansojamme valkoisiin kohdistuvan vastustuksen infektiolta. Meidät on myös toistuvasti ajettu teurastamaan toisiamme. Se päivä on vielä koittava, jolloin me kieltäydymme satuttamasta veljiämme ja siskojamme toisessa läntisessä maassa vain siksi, koska se hyödyttää meidän omaa maatamme. Hallitsemalla jälleen kohtaloamme yhtenä kansana, länsikuntana, edellyttää sitä, että erilaiset läntisen sivilisaation sävyt eri maissa enemmänkin kukoistavat, kuin pyyhkiytyisivät olemattomiin.

5.) Voisitko kertoa meille AAP-metodistasi, jonka olet esittänyt kirjassasi Go Free? Mitä AAP, eli Archetype Alignment Protocol (Arkkityyppien ryhmittämisprotokolla) tarkoittaa?   

AAP on vapautumiseen liittyvä prosessi. Kyseisessä prosessissa läntinen yksilö ryhmitetään länsikunnan arkkityyppeihin, joka (muiden päämäärien lisäksi) vapauttaa hänessä meidän kaikkien läntisten ihmisten sisältä löytyvän lannistumattoman läntisen sielumme, joka lopulta vapauttaa sen meissä kaikissa yhtenä kansana. Yhdistyminen arkkityyppien kanssa on vapautumisen päämäärä. Kolmessa ensimmäisessä vaiheessa se koostuu pääosin parantumisesta meemipatogeenien (MP) aiheuttamista vaurioista, jotka ovat ”erilaisuus on rikkaus”-tyylisiä valkoisille vihamielisiä periaatteita. Se myös rokottaa myöhempiä MP-infektioita vastaan.

6.) Kuinka me kykenemme ylläpitämään henkistä hyvinvointiamme tilanteessa, jossa elämäntapamme on jatkuvan hyökkäyksen kohteena? Kuinka me kykenemme motivoimaan niitä nationalisteja, jotka ovat ottaneet ns. ”mustan pillerin” ja julistaneet kaiken vaivannäön olevan täysin turhaa?

Puhun tästä aiheesta hyvin paljon sunnuntaisin pidettävissä Going Free-livelähetyksissä, jotka tavallisesti pidetään iltapäivällä kello 17.30 EST. Alakuloisuus ja apatian tunteet ovat seurausta epärealististen päämäärien asettamisesta. Meidän näennäiset johtohenkilömme ja aatteelliset vaikuttajamme ovat syyllisiä liian idealististen päämäärien maalailuun, joihin lukeutuvat esimerkiksi yliopistojen, median ja hallituksiemme takaisinvaltaaminen. Tästä syntyvän masennuksen parantaminen tapahtuu saavutettavien päämäärien ja toiminnan yhdistelmällä. Jokainen yksilö voi hoitaa itseään meemipatogeeneja vastaan. Jokainen meistä voi esitellä vapautumisen periaatteita kavereilleen, perheilleen ja tuntemattomille. Jokainen meistä voi jakaa valkoisten hyvinvointia edistäviä blogeja ja keskustelualustoja, sekä osallistua livechatteihin ja keskusteluihin kyseisiin videoihin liittyen. Jokainen voi levittää tarroja ja lentolehtisiä. Aiemmin kyseiset aktiviteetit olivat tehoton tapa toimia, mutta tämä johtui siitä, että niissä käytetty sanasto oli tehotonta. Vapautuminen on taasen kuin parantava tartuntatauti, joka on todistanut toimivuutensa sadoin eri tavoin.

7.) Kuinka usein meidän tulisi harrastaa liikuntaa ja mikä on mielestäsi paras tapa parantaa fyysistä suorituskykyämme. Tulisiko meidän pyrkiä vieroittamaan itsemme sokerista ja muista ylimääräisistä elintarvikkeista? Mikä on mielipiteesi alkoholista ja muista päihteistä?

Ruoka on liikuntaa tärkeämpää, ja väärien ruokien poistaminen ruokavaliosta on tärkeämpää kuin terveellisten ruokien syönti. Ensimmäinen askel kaikissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa on epäterveellisten ruokien välttäminen. Minä olen itse lopettanut maitotuotteiden ja vehnän käytön. Kulutan myös hyvin vähän sokeria, oli se sitten karkin tai hedelmien muodossa. Liikunnan määrä riippuu henkilöstä ja hänen henkilökohtaisista tavoitteistaan, mutta yleensä ottaen hyvänä nyrkkisääntönä voidaan pitää vähintään kolmea harjoituskertaa viikossa. Suosittelen, että jokainen meistä käyttäisi mahdollisimman vähän alkoholia ja muita päihteitä.

8.) Olet lukuisia kertoja tuominnut modernin Tinder-kulttuurin ja ehdottanut nationalisteille paremmin sopivia vaihtoehtoja sille. Voisitko kertoa meille jotain näistä vaihtoehdoista? Löytyykö sinulta myös jotain mehukkaita vinkkejä parisuhteisiin?

Välittömän muutoksen aikaansaamiseksi meidän tulee opettaa nuoria naisia käyttämään hyväkseen nuoruutensa vetovoimaa ja valitsemaan niitä miehiä avioliittoon, jotka ovat vetovoimaisuudessaan samalla tasolla heidän itsensä kanssa. Monet nuoret naiset alentavat nykyään itsensä jalkavaimoiksi miehille, joilla on komeimmat kasvot ja pienemmissä määrin niille valkoisille miehille, joilla on eniten tummia piirteitä. Naiset ovat muutoksen kannalta avainasemassa, sillä he päättävät ketkä miehistä pääsevät naimisiin ja ketkä miehistä pääsevät lisääntymään. Heidän valintansa tulevat siten vaikuttaman siihen, miten miehet käyttäytyvät parinmuodostukseen liittyvissä peleissä, kuin myös siihen, mitkä ulkonäölliset ja käytökseen liittyvät perinnölliset piirteet tulevat yleistymään tulevaisuudessa.

Ja mitä tulee mehukkaisiin parisuhdevinkkeihin, tämä tulee miehille: varokaa naisia, jotka ovat neuroottisia. Kaikki merkit neuroosista tai muusta hullusta käyttäytymisestä – JUOKSE! Jos hän on kyvytön ottamaan henkilökohtaista vastuuta tekemisistään ja yrittää aina jakaa sinun kanssasi syyllisyyttä asioista, jotka ovat hänen omaa syytään – JUOKSE! Jos hän on koskaan järjetön – JUOKSE!

Naisille annan seuraavan vinkin: ne tyypit, jotka ovat liian keskittyneitä omiin hiuksiinsa, ovat liian sievisteleviä tullakseen koskaan oikeiksi miehiksi ja jos olet itse yli-innokas miesten hiuksien suhteen, mene tapaamaan terapeuttia.

9.) Vaikkakin termi ”ötökkämies” on puhtaasti amerikkalaista slangia, se viittaa alakulttuuriin, jota esiintyy kaikissa länsimaissa. Mikä itse asiassa on ötökkämies, ja kuinka me ratkaisemme syntyneen ötökkämiesongelman?

Ötökkämies tarkoittaa henkilöä, jolle aivoton konsumerismi muodostaa elämisen perustan. Ötökkämiesilmiötä esiintyy, koska meidän rodullamme on valtava tyhjiö sydämessään ja sielussaan, sillä meiltä on viety mahdollisuus positiiviseen identiteettiin. Ihmiset pyrkivät täyttämään tätä aukkoa kulutustuotteilla ja palveluilla. Ainoa lääke tähän on vapautuminen ja valkoisen hyvinvoinnin edistäminen. Näin tekemällä me ylistämme rotumme biologista sielua, joka luovuuden valollaan täyttää tämän tyhjiön ja tekee meistä jälleen kokonaisia, muuntaen ajatuksemme ja mielihalumme hyveiksi ja sankaruudeksi.

10.) Mikä on mielipiteesi asepalveluksesta? Tulisiko jokaisen nuoren ja terveen miehen palvella maataan asevoimissa?

Suvussani elää perinne, jonka mukaan jokaisen perheen lapsista ainakin yhden tulee suorittaa asepalvelus, sillä vapaus ei ole ilmaista. Kyseinen traditio on selvästi vallinnut aikakaudella, jolloin me kykenimme vielä päättämään omasta kohtalostamme. Suosittelisin nuoria miehiä ja naisia arvioimaan sitä mahdollisuutta, että heidän maansa saatetaan viedä sotaan, joka hyödyttääkin jotain ihan toista kansaa. Tällä en todellakaan tarkoita sitä, että vastustaisin asepalvelusta. Se on äärimmäisen kunnioitettava valinta, ja myöskin oman biologisen sielumme kutsumus. Tämän asian huomioiden, ei ole lainkaan typerää pohtia sitä, että mikä armeijan osasto ja työtehtävä johtaa pienimmällä todennäköisyydellä kuolemaan tai rampautumiseen niissä potentiaalisissa taisteluissa, jotka todellisuudessa ajavatkin toisten kansojen intressejä.

11.) Mikä on suhtautumisesi juutalaiskysymykseen? Kuinka merkittävänä pidät juutalaista vaikutusta nykyajan Yhdysvalloissa?

Vapautuneet ihmiset eivät keskity muihin väestöryhmiin. Me nostamme itsemme tarinamme keskiöön. Kaikki muut ainoastaan liikkuvat meidän painovoimakentässämme. Kaikki muut kansat saavat itse valita, että edistävätkö he valkoisten hyvinvointia meidän kanssamme, suhtautuvatko he tavoitteisiimme neutraalisti, vai käyvätkö he valkoisia vastustavaan toimintaan. Me ainoastaan huomioimme heidän valintansa. Jos keskitämme rakkautemme meidän omaan kansaamme ja valkoisen hyvinvoinnin palvelemiselle, me kykenemme suojelemaan itseämme valkoisia vastustavilta syyllistäjiltä, niin isoilta kuin pieniltäkin. Tämän todettuani, en vastusta yhdenkään tutkijan, ideologin tai suunnittelijan tutkimuksia yhdenkään aiheen tiimoilta.

12.) Jotkut aktivisteistamme ovat sitä mieltä, että me emme tule koskaan saamaan kansan enemmistöä puolellemme, joten demokratiaan hirttäytyminen on väärä ratkaisu. Toiset ovat taasen sitä mieltä, että mitään ei saada aikaiseksi ennen kuin kansan enemmistö antaa muutokselle hyväksyntänsä. Kuinka itse lähestyt tätä aihetta? Onko meidän ylipäätänsä mahdollista ”herätellä” yli 50% ihmisistä puolellemme? Uskotko demokraattisen järjestelmän toimivuuteen?

Nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa ei ole mitään mahdollisuutta saavuttaa päämääriämme demokraattisten prosessien kautta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö nämä prosessit voisi toimia jossain toisessa ympäristössä. Ajatus siitä, että saisimme vakuutettua 50% kansastamme vapautumisen hyödyistä, on vain kohinaa, joka johtaa houkkamaiseen likinäköisyyteen. Lyhyellä aikajänteellä meidän tulee ensinnäkin hyväksyä se, että me emme voi palauttaa kohtalomme hallintaa äänestystuloksilla tai väkivallalla. Kansamme ainoa toivo piilee psykologisessa lähestymistavassa, jossa taistellaan meihin kohdistuvaa psykologista sodankäyntiä vastaan netissä kuin oikeassa elämässä, sekä levittämällä vapautumisen sanomaa niin nopeasti ja laajalle kuin vain pystymme.

13.) Avioliitto menettää suosiotaan kaikissa länsimaissa, samaan aikaan kun avioerojen määrä kasvaa. Kokonaishedelmällisyys on alle korvaavuusrajan lähes kaikissa länsimaissa. Kuinka pyrkisit ratkaisemaan tämän vaikean tilanteen?

Kaikista tärkein asia, johon kykenemme oikeasti vaikuttamaan, on valkoisen hyvinvoinnin levittäminen. Hyvinvoinnin doktriiniin kuuluu ideaali valkoisesta perheestä, johon kuuluvat valkoinen isä ja äiti, sekä rakastavat lapset. Kyseinen perhe toimii liikkeemme sykkeenä matkalla kohti kohtalomme hallitsemista. Kuten sanoin, kyseessä on liikkeemme ideaali, mutta meidän on silti tehtävä selväksi, että hyväksymme heidätkin, jotka eivät itse kykene tätä ideaalia, esimerkiksi avioliittoa, saavuttamaan. Meidän tulee myös hahmottaa, että valkoisten naisten ainoa tehtävä ei ole jatkuvan synnytyskilpailun ylläpitäminen vieraita laumoja vastaan. Se muuttuisi lopulta mahdottomaksi. Sen sijasta meidän tulee pyrkiä vakaisiin ja runsaisiin perheisiin, sekä levittää vapautumisen sanomaa niin nopeasti kun pystymme.

14.) Mikä on mielipiteesi pornografiasta?

Monet vaikuttajat valkopositiivisissa piireissä vastustavat kaikkea pornografiaa ja haluaisivat estää sen tuotannon ja myynnin valtaannousunsa jälkeen. Minä taasen ajattelen, että pornografia täytyy poistaa julkisesta tilasta, mutta samaan aikaan uskon, että yksilöllä tulisi olla mahdollisuus katsoa mitä tahansa hänen yhteisönsä hyväksymää pornografiaa privaatisti. Niin kauan, kun suurin osa nuorista naisista kelpuuttaa pariutumiskumppaneikseen vain pienen osan kaikista miehistä (pääosin komeimmat ja osittain myös tummemmat valkoiset miehet), monet miehistä eivät tule koskaan näkemään alastonta naista, tai ainakaan kaunista alastonta naista, ilman pornografiaa. Heidän pakottaminen kärsimykseen naisten pariutumiskäytäntöjen takia, jotka riistävät heiltä mahdollisuuden nähdä naisen kehoa, on väärin.

15.) Mikä on mielipiteesi uskonnosta? Tulisiko meidän hyväksyä sekularismi normina vai yrittää muuttaa nykyistä trendiä?

Kuten monet muutkin jakavat aiheet, me alistamme uskonnolliset preferenssit valkoisen hyvinvoinnin alaisuuteen. Sen jälkeen, kun olemme jälleen kohtalomme herroja, tämän kaltaiset kysymykset voidaan tasapuolisesti ratkaista.

16.) Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä esiintyy voimakkaita jänniteitä, sillä molemmat supervallat tukevat heidän omia liittolaisiaan lukuisissa proxy-sodissa ympäri maailmaa. Mitä mieltä olet nykyisestä geopoliittisesta tilanteesta ja kuinka sitä pitäisi mielestäsi muuttaa?

Vapautumiseen sitoutuneet ovat kiinnostuneita geopolitiikasta vain siinä kontekstissa, miten sitä voidaan hyödyntää vapautumisen sanoman edistämiseen ystävillemme, perheillemme ja tuntemattomille.

17.) Seuraavan konferenssimme aihe on ”Nova Europa”, joka viittaa uuteen eurooppalaiseen järjestykseen nykyisen individualistisen liberaalidemokratian romahdettua. Haluaisitko kertoa meille jotain tulevasta puheestasi? Mikä on oma tulokulmasi aiheeseen?

Näen kaksi myrskyä horisontissa, yhden pimeän ja yhden valoisan. Valkoisia vihaavat jatkavat läntisen sivilisaation ja länsikunnan haavoittamista ja tuhoamista. Vapautuminen tulee kuitenkin samanaikaisesti leviämään, sytyttäen rakkauden ja rohkeuden liekit kansassamme. Meidän voittomme ei tule olemaan vain valkoisia vastustavan tuhoavan voiman hillitsemistä. Meidän suuri valomme tulee kasvamaan keskellä synkintä pimeyttä. Kasautuvan romahduksen tapahduttua maissamme, me tulemme vihdoin toistemme luo yhtenä kansana osana suurta valkoista heräämistä.

18.) Kuinka relevanttina pidät oikeisto-vasemmisto-jakoa nykyisessä poliittisessa kentässä? Onko olemassa parempia tapoja eritellä eri poliittisia ryhmittymiä toisistaan?

Jako oikeistoon ja vasemmistoon on vanhanaikainen ja se haittaa meidän liikkeemme toiminnallista pohjaa kohtalomme haltuun ottamiseksi. Kaikki poliittiset puolueet vastustavat valkoisuutta tavalla tai toisella. Sen jälkeen, kun olemme jälleen kohtalomme herroja, me tulemme kehittämään ylivoimaisen ja oikeudenmukaisen sosiopoliittisen, taloudellisen ja ympäristöpoliittisen ohjelman. Me sanomme usein, että väittely edellä mainituista asioista on kuin kahden Alamossa olevan sotilaan kinastelua siitä, minkälainen talousjärjestelmä tulevaisuuden Texasissa pitäisi olla. Niille, jotka eivät tätä vertausta ymmärtäneet: meksikolaiset tappoivat kaikki Alamossa taistelleet amerikkalaiset sotilaat.

19.) Kuka oli mielestäsi historian suurin amerikkalainen?

Tuo ei ollut helppo kysymys vastattavaksi, sillä historiamme tuntee niin monia esimerkiksi Andrew Jacksonin kaltaisia hienoja amerikkalaisia. Hän taisteli pankkeja vastaan ja palautti rahan vallan (joka on maailmassa todellista valtaa) takaisin amerikkalaisille ihmisille.

20.) Kerro meille kolme henkilökohtaista asiaa itsestäsi, jota yleisö ei todennäköisimmin sinusta tiedä!

1.) Tunnen suurta kiintymystä eläimiä kohtaan. Olen lahjoittanut rahaa eläintensuojeluun ja toiminut vapaaehtoistyössä orpojen lemmikkien kanssa. Kanit ovat omia suosikkejani, erityisesti hermeliini ja leijonanharjas.

2.) Olen kirjoittanut komedianovellin nimeltään ”It’s a Comedy Dammit!”. Se löytyy niin paperisena, kuin Kindle-versionakin.

3.) Kerran kun olin tankkaamassa autoani, huomasin että jono autopesuun oli lyhyt ja halusin varmistaa, että saan oman autoni väliin ennen kuin jono kasvaisi jälleen. Hyppäsin autooni ja ajoin letkan perään ennen kuin kukaan ehtisi ohittaa minua. Kuulin kuitenkin takaani voimakkaan rysähdyksen, sillä olin vahingossa jättänyt bensiinipistoolin kiinni autoni tankkiin. En voinut lopettaa nauramista, vaikka jouduinkin maksamaan huoltoaseman omistajalle aiheuttamani vahingot.

___

Ilmoittaudu konferenssiin osoitteessa
Awakeningfinland@protonmail.com

 

Tuukka Kuru

Tietoa julkaisijasta

Tuukka Kuru

Olen vuonna 1990 syntynyt rovaniemeläislähtöinen koneinsinööri, joka tunnetaan erityisesti Awakening-konferenssista, 612-marsseista ja Monokulttuuri FM-nettiradiosta.

Kansalaisen verkkokauppa

Advertisement