Blogit

Haastattelussa Mark Collett

 

Mark Collett on pitkän linjan englantilainen nationalisti ja Patriotic Alternative-liikkeen puheenjohtaja. Collett tuottaa aktiivisesti kansallismielistä sisältöä Youtubeen, sekä vierailee säännöllisesti kansallismielisissä konferensseissa ympäri Eurooppaa. Collett toimi puhujana myös edellisessä Awakening-konferenssissa. Collett on tunnettu positiivisesta asenteestaan ja toimintatarmostaan, josta suomalaisilla nationalisteilla on paljon opittavaa. Collett on syksyllä järjestettävän Awakening III-konferenssin puhuja. Konferenssiin voit ilmoittautua osoitteessa awakeningfinland@protonmail.com.

1.) Tervehdys herra Collett! Haluaisitko esitellä itsesi suomalaiselle yleisölle?

Olen brittiläinen poliittinen aktivisti, kirjailija ja sisällöntuottaja. Olen toiminut nationalistisessa liikkeessä vuodesta 2000 lähtien ja kirjoittanut kirjan nimeltään The Fall of Western Man (Länsimaalaisen turmelus). Olin Britannian kansallispuolueen (British National Party) riveissä sen suosion huippuvuosien, eli vuosien 2000 ja 2010 välisenä aikana, toimien niin puolueen nuorisojärjestön puheenjohtajana kuin myös puolueen tiedottajana. Suunnittelin valtavan määrän puolueen vaalikampanjoita, mukaan lukien menestyksekkään eurovaalikampanjan vuonna 2009, Lontoon paikallisvaalikampanjan vuonna 2008, sekä puolueen suurimmat valtuustovoitot Barkingissa ja Dagenhamissa vuonna 2006. Sen jälkeen olen auttanut lukuisia liikkeitä ja järjestöjä näiden viestinnässä, sekä tuottanut sisältöä Youtubeen. Vuodesta 2018 lähtien olen pitänyt viikoittaista Youtube-ohjelmaa nimeltään Patriotic Weekly Review (Isänmaallinen viikkokatsaus). Olen myös perustanut Laura Towlerin kanssa Patriotic Alternative (Isänmaallinen vaihtoehto) -nimisen järjestön, jonka toiminta pohjautuu yhteisöllisyyteen ja Britannian kantaväestön etujen ajamiseen. Pidän myös säännöllisesti puheita eri konferensseissa ympäri Eurooppa ja olen puhunut aiemmin myös Suomessa vuonna 2019.

2.) Voitko kertoa meille jotain pitkästä ja tapahtumarikkaasta ajastasi Britannian kansallispuolueen riveissä? Mikä aiheutti puolueen lopullisen perikadon? Miksi nationalistipuolueet ajautuvat niin helposti sisäisiin riitoihin kaikissa länsimaissa?

Britannian kansallispuolue teki hienoa työtä 2000-luvun alussa yhdistäessään brittiläiset nationalistit ja luodessaan menestyksekkään poliittista valtaa tavoittelevan liikkeen. Kuitenkin 2000-luvun lopussa, useiden menestyksekkäiden vaalien jälkeen, puolue alkoi kärsimään lukuisista kasvukivuista ja skandaaleista. Vuosien 2009 ja 2010 aikana, jolloin puolue sai kaksi omaa europarlamentaarikkoa valituksi, tapahtui monia merkittäviä käännekohtia. Ensimmäinen niistä oli silloisen puheenjohtajan täysin epäonnistunut esiintyminen BBC:n Question Time-ohjelmassa. Se tuhosi täysin puolueemme imagon ja nöyryytti monia sen jäseniä, jotka olivat yrittäneet tehdä puolueesta vakavasti otettavaa työkalua brittipolitiikassa. Toiseen skandaaliin liittyi raha. Siihen aikaan puolueen tulot olivat yli 2 miljoonaa puntaa vuodessa, mutta vuonna 2010 paljastuikin, että valtavista lahjoituksista huolimatta puolueella oli yli 600 000 puntaa velkaa. Tämä aiheutti puolueen sisäisen moraalin täydellisen särkymisen ja sai monet jäsenet kyselemään, että mihin kaikki rahat ovat kadonneet.  Pian tämän jälkeen puolue hajosi useampaan pienempään osaan ja toinen puolueen europarlamentaarikoista erosi puolueesta omaksi ryhmäkseen. Puolue ei koskaan enää noussut tästä ja vuoden 2014 vaaleissa puolue koki täydellisen tappion ja sai ainoastaan murto-osan aiemmista äänistään. Sen jälkeen puolue ei ole osallistunut vakavasti yhteenkään tärkeään vaaliin.

3.) Olet kirjoittanut äärimmäisen innostavan kirjan nimeltään The Fall of Western Man (Länsimaalaisen turmelus), joka julkaistiin vuonna 2017. Minkälaista taustatyötä jouduit tekemään kirjaasi varten? Minkälainen tarina tämän kirjan kirjoittamiseen kätkeytyy?

Kirjoittaessani Länsimaalaisen turmelusta halusin saada aikaiseksi kirjan, joka eroaisi suuresti muista kirjoista. Sen sijaan, että listaisin vain joukon kansamme kohtaamia ongelmia ja niiden aiheuttamia ulkoisia vaikutuksia, halusin kirjoittaa siitä, kuinka kauas me olemme ajautuneet aiemmasta suuruudestamme ja kuinka paljon meidän mielemme on vääristynyt ja muuttunut. Tämä psykologinen analyysi oli jotain, jonka tarkoitus oli toimia raikkaana näkökulmana, sillä se ei ainoastaan selittäisi kuinka meitä vastaan hyökätään ja kuinka meidän mieltämme yritetään murtaa, vaan se myös auttaa havaitsemaan näitä hyökkäyksiä ja torjumaan niiden aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia.

Kirja on kirjoitettu sellaisille ihmisille, jotka ovat kohdanneet lukuisia ongelmia, ja se on kirjoitettu niin, että se selittää kuinka meitä johdetaan tällä hetkellä pimeyteen. Halusin selittää hyvin yksinkertaisin termein, että kuinka kaikki se, mikä teki meistä meidät, on nykyään revitty, riistetty ja häpäisty, kuin myös sen, että jos yhteisö menettää kaiken positiivisuuden keskuudestaan, se synnyttää tyhjiön, jonka meidän vihollisemme haluavat täyttää negatiivisilla vaikutuksilla, jotka johdattavat meitä tuhoisalle ja pimeälle tielle. Tämä on muuttanut meidän ylpeästä kansastamme materialistista karjaa, joka on sirpaloitunut ja joka käyttäytyy kuin yksilö ilman yhteisön koossa pitävää voimaa. Tämä asettaa meidät altavastaajaksi niiden etnisyyksien rinnalla, jotka pitävät edelleen omiensa puolta.

4.) Termi ”lännen viholliset” esiintyy usein kirjasi sivuilla. Kuka tämä mainittu vihollinen on, ja mikä on heidän motiivinsa? Kohtaavatko kansamme lukuisia eri vihollisia, vai ainoastaan yhden, jolla on monet kasvot?

Lännen viholliset koostuvat lukuisista eri ryhmistä ja ihmisistä, mutta he ovat kaikki yhdistyneet saman päämäärän saavuttamiseksi, joka tarkoittaa meidän kansojemme katoamista. Uskon, että vihollisiemme päämääränä on valkoisten kansanmurha, eli meidän demografinen korvaamisemme. Kaikki, mitä kyseiset ihmiset ajavat, oli se sitten huumeita, pornografiaa, feminismiä, yksinhuoltajuutta, koronkiskontaa, materialismia tai muuta vastaavaa toimintaa, vaikuttaa meidän kokonaissyntyvyyteemme ja varmistaa sen, ettemme toimi enää yhteisönä, emmekä vaali perinteitämme. Tämä kehitys ei ainoastaan tee meistä lukumääräisesti heikompia, vaan samalla se taannuttaa meidät löyhäksi yksilöiden köntäksi, joka kieltäytyy puolustamasta minkäänlaista ryhmäidentiteettiä.

5.) Kirjassasi esitellään lukuisia eri ilmiöitä, jotka uhkaavat rodullista olemassaoloamme, kuten nihilismi, sekularismi, materialismi, feminismi, kulttuurimarxismi ja liberalismi. Miten nämä ilmiöt voivat olla niin tehokkaita meitä vastaan? Ovatko nämä ilmiöt jollain tavoin linkittyneitä toisiinsa?

Ne ovat kaikki linkittyneitä toisiinsa, sillä kaikissa niissä vallitsee sama vahva pohjavire, joka joko edistää yhteiskunnallista rappiota tai vähentää meidän syntyvyyttämme. Näiden paheiden ideana on saattaa meidät tilaan, jossa me emme ole enää mitään muuta kuin tahdotonta karjaa, joka etsii henkilökohtaista tyydytystä kansallisen etumme sijaan. Nämä ilmiöt alentavat samalla myös syntyvyyttämme, joten me emme ole ainoastaan ryhmänä tehottomampia, vaan meidän ryhmämme muuttuu myös koko ajan pienemmäksi. Tämä asettaa meidät uhattuun asemaan niiden ryhmien edessä, jotka ovat säilyttäneet sisäryhmäpreferenssinsä. Nämä hyökkäykset ovat siksi niin tehokkaita, sillä jokainen niistä linkittyy nautintoon, eli ne kaikki perustuvat haluumme tyydyttää itseämme. Esimerkiksi meitä kehotetaan ottamaan vastaan uusia lomapäiviä, ostamaan uusia kulutustuotteita, harrastamaan irtosuhteita mahdollisimman monen ihmisen kanssa. Jokainen mainitsemistani asioista tuottaa nautintoa, mutta samalla ne ovat harrasteita, jotka estävät meitä asettumasta aloillemme ja luomasta ympäristöä, joka on sopiva jälkeläistemme kasvattamiselle.

6.) Kuinka maahanmuuttajayhteisöt kykenevät ylläpitämään maskuliinisia ihanteita, korkeaa syntyvyyttä ja perinteisiä perhearvoja, jos valkoiset eivät siihen pysty? Ovatko valkoiset tavalla tai toisella alttiimpia individualismille kuin värilliset ihmiset?

Toisin kuin eurooppalaistaustaiset ihmiset, siirtolaiset saavat muodostaa rodullisia, kulttuurisia ja etnisiä sisäryhmiä julkisen vallan avustamana. On olemassa esimerkiksi lukuisia eri järjestöjä, jotka edistävät juutalaisia yhteisöjä, muslimiyhteisöjä ja mustia yhteisöjä. On lahjoitusrahoja, julkisen vallan tarjoamia avustuksia, kulttuurikeskuksia, tapahtumia ja erityisluokkia juuri näitä ihmisryhmiä varten. Nämä kaikki auttavat siirtolaisia säilyttämään yhteisönsä ja vahvistavat sisäryhmäidentiteettiä näiden yhteisöjen sisällä. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii kieli. Joissakin Iso-Britannian osissa siirtolaisilla on omat yhteisönsä, jossa he kommunikoivat omalla kielellään, jota myös paikallishallinto käyttää tiedotteissaan. Tarvittaessa heille tarjotaan myös tulkkauspalvelut, joten englannin kielen osaaminen ei ole heille välttämätöntä. Heidän lapsensa käyvät kouluja, joissa ei puhuta englantia. Nämä ihmiset pitävät kiinni kaikesta, kuten omasta uskonnostaan, omasta kulttuuristaan ja omasta kielestään. Tämä auttaa heitä pysymään ryhmänä ja näkemään itsensä muista erottuvana joukkona. He voivat siten pysyä yhdessä, sillä heillä on sisäryhmäpreferenssi ja heitä palkitaan sen ylläpitämisestä. Valkoisille ihmisille tätä luksusta ei ole tarjolla, vaan meille päinvastoin kerrotaan, ettei meillä ole kulttuuria, suojeltavaa perintöä ja Britanniakin on käytännössä rakennettu näiden siirtolaisten toimesta. Joten se liima, joka piti meidät aiemmin koossa, on liuennut. Tässä liukenemisessa hallituksellamme sekä mediallamme on ollut valtava rooli. Hallituksemme ja mediamme suhtautuvat kuitenkin täysin päinvastaisesti muiden rodullisten ja etnisten ryhmien toimintaan, joka on todellisuudessa auttanut näiden yhteisöjen vahvistumista.

7.) Tänä päivänä nuoret länsimaiset miehet viettävät merkittävän määrän vapaa-ajastaan tietokonenäyttöjen edessä ilman oikean elämän ihmiskontakteja. Ei ole mitenkään epätavallista tavata 30-vuotiaita miehiä, joilla ei ole lainkaan kokemusta parisuhde-elämästä ja virallistenkin tilastojen mukaan sinkkukotitalouksien määrä on kasvanut nopeasti viimeisten vuosikymmenten aikana. Onko tämä epäterveellinen trendi jollain tavoin korjattavissa?

Molempien, niin miesten kuin naistenkin, tulisi lopettaa TV:n ja pornografian katsominen ja heitä tulisi kannustaa lähtemään ulos harjoittamaan fyysistä kuntoaan samalla viettäen aikaa toistensa kanssa. Se on melko yksinkertaista: hallituksemme on luomassa meille hyvin viihtyisiä vankiloita ja meidän täytyy ymmärtää, että aidot ihmiskontaktit ja vapaus ovat tärkeämpiä kuin helppo elämä koneen ääressä! Paras tapa toteuttaa tätä käytännössä on luoda yhteisöllisiä tapahtumia, jotka houkuttelevat ihmisiä puoleensa. Kun olet kyennyt luomaan lämminhenkisen ja mieluisan vaihtoehdon kodin ulkopuolelle, yhä useampi ihminen uskaltaa raahautua ulos ja nauttia elämästään tämän vankilan ulkopuolella.

8.) Mikä on mielipiteesi seksuaalisesta vallankumouksesta? Mitä vaikutuksia sillä on ollut yhteiskunnillemme?

Siinä vaiheessa, kun seksi erotettiin lisääntymisestä ja abortti lisättiin vapaavalintaisten toimenpiteiden listalle, me siirryimme uuteen aikakauteen, jossa nautinto saatiin erotettua seurauksista. Tämä tietenkin edisti irtosuhteita ja varmisti sen, että ihmiset alkoivat harrastamaan seksiä lukuisten eri partnereiden kanssa ilman sitoutumista. Tämä johti sukupuolitautien määrän lisääntymiseen nuorilla ihmisillä, mutta samalla se myös vähensi avioliittojen suosiota ja uskoa yksiavioisuuden tarpeellisuuteen. Käytännössä se sai aikaiseksi irtosuhdeyhteiskunnan alhaisella syntyvyydellä.

9.) Olet kutsunut konservatismia vääräksi pelastukseksi. Voisitko luetella joitakin suurimpia virheitä konservatiivisessa ideologiassa? Tulisiko meidän yrittää neuvotella heidän kanssaan vai nähdä heidät vastustajinamme?

Konservatiivin suurin virhe on se, että hän yrittää miellyttää niitä ihmisiä, jotka haluavat tuhota hänet. Et koskaan voi miellyttää vihollista, joka haluaa nähdä sinut tuhottuna, millään muulla tavalla kuin tuhoamalla itsesi, ja sitä konservatiivit juuri tekevät. Konservatiivit epäonnistuvat, koska he miellyttävät heidän vastustajiaan ja pelaavat niillä säännöillä, jotka heidän vastustajansa ovat heille asettaneet! Meidän tulisi repiä nykyinen konservatismi riekaleiksi ja houkutella heidän seuraajansa taaksemme seisomalla voimakkaana ja puhumalla totuudesta – suurelta osin tämä oli se tapa, miten Donald Trump tuli presidentiksi, sillä hän yksinkertaisesti kieltäytyi pyytelemästä anteeksi ja antamasta periksi itselleen tärkeistä asioista. Ne asiat, joiden takana konservatiivit seisoivat 50 vuotta sitten, olisivat nykyajan konservatiivien mielestä rasistisia ja umpimielisiä, sillä kaikki ne muutokset, jota konservatiivit ovat aikojen saatossa tehneet, ovat olleet heidän liberaalin vastustajiensa ohjaamia.

10.) Aikoinaan William Piercellä ja George Rockwellillä oli voimakkaita erimielisyyksiä silloisen valkonationalistisen liikkeen tulevaisuudesta. Pierce painotti elitististä ja kaadereista koostuvaa liikettä ja kritisoi Rockwellin koomista ulkoasua ja provokatiivista käytöstä. Rockwell vastasi, että jokainen uusi liike houkuttelee aina alkuun niitä, joilla ei ole mitään menetettävää ja kaikki voitettavana, ja ilman heitä ei myöskään muodostu mitään liikettä. Käsittelit samaa aihetta kirjasi kappaleessa 27, jossa teet selvän eron ”Hollywood-natsin” ja kansallissosialistin välille. Onko edes mahdollista rakentaa kansallismielistä liikettä ilman yhtäkään hylkiötä? Olen melko varma siitä, että näitä hylkiöitä oli paljon myös historiallisen SA:n riveissä?

Minä itse uskon siihen, että rakentaaksemme uudenaikaisen ja tehokkaan liikkeen meidän täytyy saada oikeat ihmiset mukaan toimintaan. Meidän täytyy varmistaa, että me pidämme ei-toivotut ihmiset kaukana liikkeestämme ja että kaikkia liikkeen vastuutehtäviä hoitaa korkealaatuiset henkilöt. Minä uskon siihen, että meidän ei tule koskaan tehdä kompromisseja sen suhteen mihin me uskomme, mutta meidän tulisi aina esittää ja muotoilla asiamme mahdollisimman positiivisella tavalla – eli hienosti pukeutuneina ja hyvin puhuvina, sillä menestyvät ihmiset houkuttelevat muita menestyjiä luokseen. Liikkeen tulisi perustua erinomaisuuden ihanteelle ja kehitykselle, eikä sosiaalisille ongelmatapauksille ja muille pudokkaille. Samankaltaisuudet vetävät toisiaan puoleensa, ja jos aloitat toimintasi pahoilla ihmisillä, tulet houkuttelemaankin vain pahoja ihmisiä, ja siinä vaiheessa koko liikkeesi on alusta lähtien tuomittu epäonnistumaan.

11.) Kuinka kuvailisit maailmankatsomustasi tällä hetkellä? Pidätkö itseäsi kansallissosialistina?

Olen aina kutsunut itseäni yksinkertaisesti nationalistiksi, mutta tarkemmin määriteltynä olen etnonationalisti, sillä uskon että kaikilla maailman kansoilla on oikeus olemassaoloonsa ja oikeus pysyä enemmistönä heidän esi-isiensä kotimaassa. Uskon myös siihen, että kaikilla kansoilla on itsemääräämisoikeus. Tämä ideologia ei pohjautu aggressioon tai ylivallan tavoitteluun, vaan keskinäiseen kunnioitukseen, sekä kansojen diversiteetin että erilaisten kulttuurien suojelemiseen kaikkialla maailmassa. Meidän vastustajamme puhuvat usein ”moninaisuudesta”, mutta oikea moninaisuus syntyy rauhanomaisesta erottautumisesta ja keskinäisestä kunnioituksesta – maailmasta, jossa asuu satoja toisistaan erottuvia ja riippumattomia ihmisyhteisöjä. Se moninaisuus, josta vastustajamme puhuvat, ei ole moninaisuutta missään muodossa, vaan pelkkä sulatusuuni, jossa yksittäiset kulttuurit uhrataan materialismille ja globalismille.

12.) Mikä on mielipiteesi monikulttuurisesta ja monirotuisesta Britti-imperiumista?

Ensinnäkin on todella tärkeä tehdä heti selväksi, että Britti-imperiumi oli käytännössä kapitalistinen imperiumi, joka toi hyvää harvalle eikä monelle. On myös kiinnostavaa tutkia niitä perheitä, jotka siihen liittyivät. Kun tutkimme itse imperiumin rakennetta, on kiintoisaa huomata se, että imperiumin luomat valtiot muodostuivat aina useamman kuin yhden etnisen ryhmän ympärille. Imperiumia rakennettiin semmoisen olettamuksen pohjalta, että keinotekoisesti luodut monietniset siirtomaavaltiot olivat helpompia hallita pienemmällä joukolla sotilaita ja viranomaisia. Järkeily tämän ajattelun takana oli se, että monietniset yhteiskunnat ovat aina epävakaita, ja jos imperiumi saisi nämä etnisyydet kilpailemaan toisiansa vastaan, niin yhden brittivallan ulos heittävän yhdistyneen joukon sijasta lukuisat pienemmät toisiaan vastaan kilpailevat ryhmät joutuisivat pyytämään apua ja palveluksia siirtomaaisänniltään. Monikulttuuria käytettiin työkaluna vastarinnan hajottamisessa ja hallitsemisessa, jonka avulla pieni joukko siirtomaissa olevia sotilaita kykenisi hallitsemaan valtavia maa-alueita. Todellinen katastrofi tapahtui toisen maailmansodan jälkeen, kun imperiumi romahti. Imperiumin nopea luhistuminen imi miljoonia entisten siirtomaiden asukkaita Britanniaan. Imperiumi ei ollut hyväksi brittiläisille ihmisille, sillä se täytti ainoastaan superrikkaiden taskut, ja sen aiheuttamat jälkiseuraamukset uhkaavat nyt tuhota koko brittiläisen kansakunnan tekemällä heistä vähemmistön heidän omassa kotimaassaan. Kaiken tämän jälkeen, vaikka olenkin tämän kaltaisia imperiumeja vastaan, minä uskon, että imperiumi antoi enemmän kuin se otti, kun arvioidaan sen jättämää vaikutusta entisiin siirtomaihinsa. Meidän ei tule tuntea häpeää imperiumista, mutta meidän tulee tiedostaa, ettei se ollut hyvä asia pitkällä aikavälillä, eikä se palvellut suuren brittiläisen enemmistön etuja silloin eikä nyt.

13.) Mainitset uskonnon tärkeyden useita kertoja kirjassasi. Kuvailisitko itseäsi uskonnolliseksi ihmiseksi? Kuinka meidän tulisi kehittää uskonelämäämme lännessä? Koetko sympatiaa kristinuskoa kohtaan, vai kannatatko esimerkiksi vanhan pakana-aikaisen polyteismin uudelleenherättämistä?

Minulla on omat uskomukseni, jotka pidän itselläni. Käyn kuitenkin kirkossa silloin tällöin ja uskon, että hengelliset kysymykset ovat äärimmäisen tärkeitä populaation terveyden kannalta. Näen myös uskonnon olevan asia, josta jokaisen ihmisen tulisi itse päättää. On myös tärkeää muistaa se, että me olemme tällä hetkellä tilanteessa, missä eurooppalaisperäiset ihmiset ovat muuttumassa vähemmistöiksi kaikkialla Euroopassa, eikä meidän tulisi siksi taistella uskonnollisista valinnoistamme, vaan yhdistyä estääksemme oman katoamisemme. Erimielisyydet pakanoiden ja kristittyjen välillä voidaan hoitaa sen jälkeenkin, kun olemme ensin varmistaneet oman selviytymisemme.

14.) Kuinka voimme motivoida niitä kansallismielisiä, jotka ovat jo nielaisseet ”mustan pillerin” ja julistaneet että kaikki toiminta on turhaa?

En usko, että voimme tehdä paljoakaan niiden ihmisten auttamiseksi, jotka väittävät ”kaiken olevan turhaa”, kuin jatkaa niitä positiivisia toimia, joilla voimme antaa näille ihmisille toivoa ja uskoa. Eräs suuri mies sanoi aikoinaan, että ainoastaan semmoinen mies häviää, joka antautuu häviölle. Toisin sanoen olet kukistettu vasta silloin, kun itse hyväksyt oman häviösi ja lakkaat taistelemasta vastaan. Uskon, että me voimme inspiroida ihmisiä positiivisilla oikean elämän toimenpiteillä. Olen kuitenkin varoittanut kaikkia liikkeemme jäseniä siitä, että jotkut ”mustan pillerin” ottaneista ihmisistä ovat tehneet sen ainoastaan siksi, koska se tarjoaa heille hyvän tekosyyn vapautua kaikesta vaivannäöstä. Pelastaaksemme kansamme ja rakentaaksemme vahvan valkoisen yhteisön, meidän nationalistien tulee nähdä paljon vaivaa ja kulkea pitkän ja vaikean tien lävitse. Osa ihmisistä ei halua sitoutua kovaan työhön, osa ei halua käyttää tunteja henkilökohtaisesta ajastaan aatteen julkistamiseen, lentolehtisten levittämiseen tai ovien kolkuttamiseen. Näille ihmisille tappion hyväksyminen on miellyttävä tekosyy ja olenkin kuullut sitä valitusta siitä lähtien kun ensimmäistä kertaa liityin osaksi toimintaa.

15.) Kuinka voimme popularisoida etnonationalismia kansallismielisen liikkeen sisällä? Miten meidän tulisi vastata niille kulttuurinationalisteille, jotka väittävät, ettemme tule koskaan saamaan tarpeeksi parlamentaarista tukea aatteemme taakse?

Meidän täytyy aina kertoa totuus, ja meidän tulee toistaa tätä totuutta uudestaan ja uudestaan niin suoraviivaisesti, että se hyväksytään jopa meidän kovaäänisimpien kriitikoidenkin keskuudessa. Totuus on nimittäin se, että väestönvaihto on todellisuutta, ja se on myös sen kaltaista todellisuutta, joka on todella helposti nähtävissä, sillä ihmiset törmäävät siihen joka ikinen päivä. Se myös vaikuttaa ihmisten elämiin monin eri tavoin. Kyseisellä aiheella on helppo saada ihmisiä puolelleen, sillä enää ei voida julistaa, että kyseessä olisi valhe tai salaliittoteoria, sillä ihmiset näkevät kyseisen muutoksen omin silmin! Väestönvaihto on myös juurisyy kulttuurinationalistien esille nostamiin ongelmiin. Suurin osa kulttuurinationalisteista on huolissaan islamista, mutta islamin muodostama ongelma on ainoastaan väestöllisen muutoksen välitön seuraus. Kun laitat argumenttisi tähän yksinkertaiseen muotoon, totuus voittaa lopulta joka ikinen kerta.

16.) Toimit tällä hetkellä Isänmaallisen vaihtoehdon puheenjohtajana, joka on uusi kansallismielinen puolue. Voisitko kertoa meille hieman enemmän tästä puolueestasi, sekä suhteestasi puolueen varapuheenjohtajaan Laura Towleriin?

Minulla on aiheesta paljonkin sanottavaa. Ensimmäiseksi haluaisin antaa tunnustusta Lauralle, jolla on ollut merkittävä vaikutus puolueemme menestykselle. Laura on fantastinen puhuja, tapahtumien järjestäjä ja kirjoittaja, ja tällä hetkellä myös brittiskenen parhaimpia sisällöntuottajia. Isänmaallinen vaihtoehto julkistettiin vasta viime syyskuussa ja meidän ensimmäisessä tapaamisessamme oli mukana 100 ihmistä. Kuusi kuukautta myöhemmin lukumäärä oli kaksinkertaistunut, joka on hyvä osoitus järjestön nopeasta kasvusta. Isänmaallinen vaihtoehto haki inspiraatiota maanosan menestyksekkäimmistä kansallismielisistä järjestöistä ja päätti perustaa erillisiin yhteisöihin pohjautuvan liikkeen, joka ei tee kompromisseja päämääristään, samalla kuitenkin varmistaen, että kyseiset päämäärät esitetään mahdollisimman houkuttelevassa muodossa. Yhdistelemällä aitoa kansallismielistä ideologiaa korkealaatuisilla jäsenillä ja varmistamalla, että olemme yhtä aikaa fiksuja ja helposti lähestyttäviä, olemme nähtävästi kyenneet houkuttelemaan mukaan juuri oikeanlaisia ihmisiä ja saaneet aikaiseksi todella mielenkiintoisen liikkeen.

17.) Tulevan konferenssimme teema on ”Nova Europa”, joka viittaa uuteen eurooppalaiseen järjestykseen nykyisen yksilöllisyyteen ja liberalismiin pohjautuvan demokratian romahtaessa. Haluaisitko kertoa meille jotain tulevasta puheestasi?

Pidän aina puheeni salassa ennen konferensseja, mutta se mitä aion sanoa, liittyy vanhaan eurooppalaiseen kansantaruun feenikslinnusta, josta kaikkien eurooppalaisten tulisi ottaa mallia. Joskus uudelleensyntymä tapahtuu ankarissa olosuhteissa ja joskus liekeistä kaivautuu esiin uusi elämä. Uskon, että eurooppalaiset ihmiset tulevat loistamaan jälleen, mutta kun me sen teemme, me tulemme tekemään sen aivan uudenlaisella ajattelutavalla, joka hylkää materialismin ja individualismin, sekä ylistää perinteitä, perhettä ja kaikista tärkeimpänä meidän omaa kansaamme.

18.) Iso-Britannia on muuttumassa entistä monietnisemmäksi seuraavien vuosikymmenten aikana ja Lontoo on jo valmiiksi enemmistöltään ei-valkoinen. Onko olemassa mitään keinoa, jolla tämä demografinen kriisi voitaisiin ratkaista rauhanomaisesti?

Kyllä, tietenkin on!

Me voimme järjestäytyä poliittisesti ja lopettaa massasiirtolaisuuden, sekä luoda kotiuttamiseen tähtäävän poliittisen ohjelman. Tämä voidaan tehdä rauhanomaisesti, mutta sen on alettava yhteisöllisenä toimintana. Voitammeko me sitten rauhanomaisesti tai emme, selviytymisemme nojaa silti omiin kansallisiin yhteisöihimme, ja nämä yhteisöt tulevat olemaan myös se runnova voima, joka joko nostaa meidät vallankahvaan, jossa voimme muuttaa asioita demokratian keinoin, tai ainakin se antaa meille mahdollisuuden pysyä yhdessä ja selvitä pahimman myrskyn lävitse silloinkin, jos joudumme kohtaamaan tilanteen, jossa olemme enää vihattua vähemmistöä kotimaassamme! Yksinkertaisesti sanottuna, jotta voisimme selviytyä, meidän täytyy ylistää yhteisöllisyyttä ja toimia joukkona.

19.) Kuka on suurin kansallinen idolisi?

20.) Kerro meille kolme henkilökohtaista asiaa itsestäsi, jota suuri yleisö ei todennäköisesti tiedä!

Lempiaineeni koulussa oli biologia.

En osaa tanssia enkä laulaa.

Minä todella inhoan lakritsia.

EDIT: korjattu käännösvirhe kysymyksessä 20.

___

Tuukka Kuru

Muiden Awakening-puhujien haastattelut löydät  täältä:

Henri Hautamäki

https://blogit.kansalainen.fi/haastattelussa-henri-hautamaki/

Edward Dutton

https://blogit.kansalainen.fi/haastattelussa-edward-dutton/

Johannes Scharf

https://blogit.kansalainen.fi/haastattelussa-johannes-scharf/

Laura Towler

https://blogit.kansalainen.fi/haastattelussa-laura-towler/

Jason Köhne

https://blogit.kansalainen.fi/haastattelussa-jason-kohne/

Tomislav Sunic

https://blogit.kansalainen.fi/haastattelussa-tomislav-sunic/

Nähdään konferenssissa!

Tietoa julkaisijasta

Tuukka Kuru

Olen vuonna 1990 syntynyt rovaniemeläislähtöinen koneinsinööri, joka tunnetaan erityisesti Awakening-konferenssista, 612-marsseista ja Monokulttuuri FM-nettiradiosta.