Blogit

Kaksisuuntainen kotouttaminen – suomalaisten sopeuttaminen?

Vuolle Setlementti on siis toiminnanjohtaja Kemppaisen mukaan järjestänyt tapaamisia turvapaikanhakijoiden kotouttamisen lisäksi opettaakseen suomalaislapset ja -nuoret sopeutumaan monikulttuurisempaan elämään.

Oulussa toimiva Vuolle Setlementti on keskeyttänyt monikulttuuriset vierailut alueen työpaikkoihin, kouluihin ja päiväkoteihin. Ratkaisuun kerrotaan päädytyn työrauhan ja turvallisuuden säilyttämiseksi. Toiminnanjohtaja Jussi Kemppaisen mukaan on levitetty valetta, että päiväkotivierailuilla olleita ihmisiä olisi nyt epäiltynä seksuaalirikoksista.

Vuolle Setlementin verkkosivun mukaan tarvitsemme kulttuurien välistä vuoropuhelua. ”Yhdessä luomme koulutuksen ja kohtaamisen kautta monikulttuurisuutta, joka edistää ymmärrystä, suvaitsevuutta ja tasa-arvoa. Rakennamme lähiyhteisöä ja yhteiskuntaa, jossa ihmisten oikeudet ja vastuut kohtaavat.”

Tavoitteidensa toteuttamiseksi Vuolle Setlementti on järjestänyt turvapaikanhakijoille vierailuja mm. kouluihin ja päiväkoteihin. Toiminnanjohtaja Kemppaisen mukaan vierailujen tärkein tehtävä on tukea kaksisuuntaista kotoutumista.

Mitä on kaksisuuntainen kotoutuminen?

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan kotoutuminen on kaksisuuntainen keskinäisen muuttumisen prosessi, jossa yhteiskunta muuttuu väestön monimuotoistuessa ja maahanmuuttaja hankkii yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.

Kansalaisopistojen koulutusmateriaalin mukaan kaksisuuntaisella kotoutumisella tarkoitetaan sitä, että kun Suomeen muuttaa väestöä muista maista ja kulttuureista, suomalaiset opettelevat ja sopeutuvat monikulttuurisempaan ja moninaisempaan työ- ja kulttuurielämään, jossa on jatkuvasti näkyvillä yhä useammanlaisia tapoja elää, toimia, työskennellä ja viihtyä Suomessa.

Ajatus kaksisuuntaisesta kotoutumisesta sisältyy myös Euroopan unionin kotouttamispolitiikan yhteisiin perusperiaatteisiin.

Vuolle Setlementti on siis toiminnanjohtaja Kemppaisen mukaan järjestänyt tapaamisia turvapaikanhakijoiden kotouttamisen lisäksi opettaakseen suomalaislapset ja -nuoret sopeutumaan monikulttuurisempaan elämään. Olisi mielenkiintoista nähdä, millaisilla mittareilla Vuolle Setlementti mittaa tavoitteidensa toteutumista.