Blogit

Reaalipolitiikkaa maamme päätöksentekoon!

Mitä on poliittinen realismi ja miksi se on tärkeää juuri nyt? Realismissa oleellista on asioiden näkeminen sellaisina kuin ne ovat, toisin kuin idealismissa, joka painottaa sitä, miten asioiden kuuluisi olla. Tästä syystä idealismille on tyypillistä ideologioihin ja arvoihin pohjautuva tapa tarkastella politiikkaa, kun taas realismi pyrkii tarkastelemaan sitä ilman arvojen ja ideologioiden painolastia. Siinä, missä realismille oleellista on kansallisen edun käsite ja valtion suvereniteetti, korostaa idealismi oletettuja ihmisen yleismaailmallisia oikeuksia, kansainvälistä yhteistyötä ja oikeutta, ylikansallisia instituutioita sekä maailman tekemistä ”paremmaksi” auttamisen, kehitysavun, rauhantyön ja ideologisen arvokasvatuksen keinoin. Idealisti olettaa tämän olevan mahdollista, sillä hän näkee ihmisen pohjimmiltaan ”hyvänä ja rationaalisena”, kun taas realistin mukaan tällaiset pyrkimykset ovat utopiaa, ihmisluonnon ollessa todellisuudessa monimutkainen ja dynaaminen. Toisin kuin idealismiin pohjautuvassa katsontakannassa ajatellaan, realismin mukaan arvopohjainen politiikka on pahimmillaan vaarallista kansallisen edun kannalta. Väitänkin, että liiaksi idealismiin pohjautuva politiikka voi vaarantaa maamme kansallisen turvallisuuden.

Tästä meillä onkin lukuisia esimerkkejä viime vuosilta, joihin en pureudu tässä yhteydessä enempää. Voit lukea aiheesta lisää kirjastani Turvallisuuspolitiikka, jota Kiuas Kustannus on tänään toimittanut merkittävän määrän eduskuntaan kesälukemiseksi kansanedustajille.

Valitettavasti poliittinen realismi on teoriana Suomessa vähän tunnettu, jos ei ole sattunut opiskelemaan kansainvälistä politiikkaa, jonka keskeisenä lähestymistapana realismi toimi koko kylmän sodan ajan. Jäljitän kirjassa realismin historiaa Thukydideestä, Machiavellista ja Hobbesista alkaen viime vuosisadan ja nykyajan ajattelijoihin, kuten E.H. Carr, Carl Schmitt, Hans Morgenthau, Kenneth Waltz ja John Mearsheimer. Sen jälkeen käsittelen oman aikamme turvallisuuteen liittyviä ilmiöitä, kuten terrorismia, sotilaallisia jännitteitä ja kulttuurisotaa kirjan alussa esitetyn teoreettisen viitekehyksen pohjalta.

Toimittaja Jari Mäkäräinen siteeraa kirjaani laajasti podcastissaan, kohdasta 35 minuuttia eteenpäin.

Tilaa
Ilmoita
guest

0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit

Tietoa julkaisijasta

M. A. Meretvuo

M.A. Meretvuo, FM, on tamperelainen kirjailija, esseisti ja kulttuurivaikuttaja. Bloggaajana hän kirjoittaa erityisesti turvallisuus- ja geopolitiikkaan liittyvistä aiheista. Hän valmistui Jyväskylän yliopiston Turvallisuuden ja strategisen analyysin maisteriohjelmasta ensimmäisenä suomalaisena siviiliyliopistossa turvallisuutta ja tiedustelua opiskelleena maisterina.