Blogit

Hyvää kansainvälistä ilmastolakkopäivää

Tänään on kansainvälinen ilmastolakkopäivä. Tällaisina teemapäivinä keskitytään valitettavan usein parjaamaan suomalaisia siitä, kuinka me tuhoamme maapallon hirvittävällä kulutuksellamme. Tällä halutaan nöyryyttä suomalaiset alistumaan erilaisiin veronkorotuksiin ja poliittisiin päätöksiin, joilla tuotantoamme ja töitämme siirretään ulkomaille. Onneksi todellisuus on kuitenkin meidän osaltamme paljon parempi, kuin joskus pelkäämme, tai mitä saamme vihervasemmistolta kuulla. Kun Suomen vaikutusta maapalloomme kuvataan, tehdään se usein kiinnittämällä huomiota ainoastaan niihin asioihin, jotka tukevat kunkin omia poliittisia tai ideologia tavoitteita. Koska ihmisten elintapa on kuitenkin kokonaisuus, ja sellaisena sitä pitäisi myös katsoa, tulee huomioida myös esimerkiksi perhekoko, jolla on merkittävä vaikutus ilmaston ja maapallon kantokyvyn kannalta. Kun asiaa tarkastellaan kokonaisuutena, voidaan todeta, että Suomi on maailman mallioppilas ilmastoasioissa.

Arvioiden mukaan maapallon ihmisten kuluttamien uusiutuvien luonnonarojen tuottamiseen tarvittaisiin nykyisin 1,6 maapalloa. Lisäksi meille usein väitetään, että tarvittaisiin 3,8 maapalloa, jos kaikki eläisivät kuten suomalaiset. Voidaan kuitenkin laskea, että jos kaikki eläisivät kuten suomalaiset, maailmassa olisi vain miljardi ihmistä, jolloin hiilidioksidipäästöt jopa suomalaisten ”suunnattoman suurella” päästötasolla olisivat vain 23 % nykyisistä. Suomalaisten ekologinen jalanjälki on vain puolet suomen biokapasiteetista, eli Suomen luonnon kyvystä tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja poistaa hiilidioksidia ilmasta. Jos kaikki maapallon ihmiset eläisivät kuten suomalaiset, kuluttaisimme vain puolet maapallon luonnonvaroista ja maapallo pääsisi paranemaan.

Jotta saisimme paremman kuvan Suomen roolista maailman ilmastoasioissa, on hyvä verrata meitä muihin maihin. Jos koko maailma eläisi kuten kiinalaiset, olisi maapallolla asukkaita 8,5 miljardia, eli vain hieman enemmän kuin nyt, mutta päästöt nousisivat 1,7 kertaisiksi. Tarvitsisimme 3,8 maapalloa kattamaan uusiutuvat luonnonvarat. Jos taas ottaisimme mallia intialaisista olisi maailman väkiluku noin 26 miljardia asukasta ja päästöt 1,3 kertaiset nykyiseen verrattuna. Tarvittaisiin 2,7 maapalloa uusiutuvien luonnonvarojen tuottamiseen. Yhdysvaltalaisia käytetään usein esimerkkinä pröystäilevästä elämäntavasta, mutta jos käytämme Yhdysvaltoja esimerkkimaana, väkiluvuksi saataisiin 2 miljardia asukasta ja päästöt 91 % nykyisistä. Toisaalta silloin tarvittaisiin 2,2 maapallon verran vuodessa uusiutuvia luonnonvaroja.

Olkaamme siis iloisia siitä, että me suomalaiset omalla elintavallamme pidämme huolta luonnosta. Toki me kaikki voimme aina parantaa asioita omilla ratkaisuillamme. Pyritään pitämään luonto meidän kaikkien lähellä, jotta muistaisimme, kuinka tärkeä se on meidän jokaisen hyvinvoinnillemme. Viekää lapsianne metsään ja opettakaa heille, kuinka tärkeää on pitää luonto puhtaana ja monimuotoisena. Jos ilmastoöyhöttäjät ja heidän tukijansa olisivat tosissaan maapallomme elinvoimaisuuden suojelemisesta, heillä olisi yksi selkeä tavoite: saada muu maailma elämään kuten suomalaiset, ei tehdä suomalaisista samankaltaisia kuin muut. Älkää kuitenkaan uskoko minun sanaani vaan ottakaa itse selvää siitä, kuinka asiat todellisuudessa ovat. On tärkeää, että me toimimme jokainen yksilöinä ja yhteisöinä parhaan saatavilla olevan tiedon pohjalta, jos me haluamme rakentaa entistä parempaa huomista tuleville sukupolville.

Lähteinä käytetty päästöjen osalta https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions ja uusiutuvien luonnonvarojen osalta http://data.footprintnetwork.org/#/

Paul Usvalampi on Espoon Perussuomalaisten puheenjohtaja. Hän on Espoon Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen ja valtuuston varajäsen. 

Voit tutustua häneen tarkemmin nettisivuilta 

Tietoa julkaisijasta

Paul Usvalampi

Paul Usvalampi on Perussuomalaisten kuntavaaliehdokas Espoossa. Hän on Espoon Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen ja valtuuston varajäsen.

Kansalaisen verkkokauppa

Advertisement