Blogit

Pew International suurtutkimus – Osa IV Naisten asema

Muslimimaissa useissa maissa selkeä enemmistö katsoo, että nainen saa itse päättää käyttääkö hän huivia vai ei. Poikkeuksen tästä tekevät Egypti, Jordan, Irak ja Saharan eteläpuolinen osa. Afganistanissa vain 30 % on sitä mieltä, että nainen saa itse päättää, käyttääkö hän huivia vai ei. Sharia-lakia kannattavilla on usein Sharia-lakia kannattamattomiin nähden useammin näkemys, että naisen ei tule itse päättää, käyttääkö hän huivia vai ei.

Muslimimaissa vallitsee laajalti käsitys, että naisen tulee totella miestään. Sharia-lakia kannattavilla on lähes kaikkialla muslimimaissa Sharia-lakia ei-kannattaviin verrattuna useammin käsitys, että naisen tulee totella miestään. Sharia-lakiin myönteisesti suhtautuvat kannattavat yleisesti muita vähemmän naisten oikeuksien parantamista.

Muslimaissa eräitä poikkeuksia (esimerkiksi palestiinalaisalueet, Egypti, Jordan ja Irak) lukuun ottamatta ollaan sitä mieltä, että nainen saa erota miehestään. Irakissa vain 14 % on sitä mieltä, että nainen saa erota miehestään.

Useissa muslimimaissa enemmistö on sitä mieltä, että tyttölapsilla on oltava samat oikeudet perintöön kuin poikalapsella, mutta jälleen kerran niillä alueilla, joilta tulee Suomeen paljon turvapaikanhakijoita, käsitykset eivät ole näin liberaaleja. Afganistanissa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa vallitsee selkeän enemmistön keskuudessa käsitys, että poikalapsella pitää olla tyttölasta suuremmat oikeudet perintöön. Esimerkiksi Tunisiassa ja Marokossa vain 15 % on sitä mieltä, että tytöillä pitää olla yhtäläiset perintöoikeudet.

http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-society-women-in-society/

Kommenttina totean, että näkemykset naisen asemasta yhteiskunnassa ovat Suomeen tulevilla muslimeilla hyvin kaukana kantasuomalaisista, mikä edistää voimakkaasti segregaatiota integraation ja kotoutumisen sijaan.

Mikko Paunio