Blogit

Miksi Suomi ei ole itsenäinen?

Seuraavan kerran kun kuulette kenen tahansa sanovan: Haluan Suomen olevan osa Euroopan Unionia, voitte sanoa kyseiselle henkilölle: Et siis halua Suomen olevan itsenäinen valtio. Sitä tuo lause nimittäin tarkoittaa.

Koska niin moni itsenäisyyden menettämisestä innostunut kiistää tämän tosiasian, lienee paikallaan kerrata rautakankiversiona se miksi Suomi ei ole itsenäinen valtio. Yritän tehdä tämän niin yksinkertaisesti, että unionin jäsenyyttäkin kannattava saattaa ymmärtää asian, vaikka en sen puolesta henkeäni menisi pidättelemään.

Itsenäisen, suvereenin valtion olemassa olo määritellään muutamilla asioilla. Seuraavaksi esittelen nämä seikat, jotka itsenäisellä valtiolla on:
1. Oma lainsäädäntövalta.
2. Oma lippu.
3. Oma raha.
4. Oma talouspolitiikka.
5. Oma ulko- ja turvallisuuspolitiikka.
6. Oma armeija.
7. Oma kansa valitsee edustajat toteuttamaan kansan tahtoa parlamentin kautta, eli oma parlamentti.

Seuraavaksi kerron teille mitä näistä Suomella on: oma lippu, toistaiseksi. Virallisestihan meillä on jo EU-lippu, mutta koska suomalaiset tykkäävät omasta siniristilipustaan, osavaltiomme huijaripäättäjät käyttävät sitä, eivätkä liittovaltion virallista lippua, ylläpitääkseen kansalaisten harhaa ja illuusiota itsenäisestä isänmaastaan. Sellaistahan ei ole enää olemassa juridisesti, eikä tosiasiallisesti. Joka muuta väittää, puhuu paskaa, eli valehtelee teille.

1. Suomella ei ole enää lainsäädäntövaltaa. Noin 80% laeistamme tulee suoraan Euroopan Unionista ja meidän on pantava toimeen kaikki sieltä tulevat direktiivit. Voimme toki miettiä missä aikataulussa ja miten ne tulevat voimaan, mutta emme voi kieltäytyä niistä. Jos omat paikallislakimme ovat ristiriidassa EU:n lakien kanssa, omat lakimme väistyvät. EU:n lait ovat aina ensisijaisia. Tämä päätettiin Lissabonin sopimuksessa.

2. Lippuasia tulikin tuossa edellä jo käsiteltyä.

3. Meillä ei ole omaa rahaa. Meillä on euro, johon me emme voi vaikuttaa mitenkään ja joka on kokonaan meidän hallintamme ulottumattomissa. Kuten silloinen virkaatekevä pääministeri Alexander Stubb ilmoitti keväällä 2015 koko eduskunnalle: ”Olemme luovuttaneet rahapolitiikan päätösvallan Brysselille.” Yksikään kansanedustaja tai puolue ei ilmaissut mitään tämän suhteen, koska ne kaikki tietävät tämän tosiasian ja hyväksyvät sen. Kansalaisille teeskennellään muuta.

4. Meillä ei ole myöskään omaa talouspolitiikkaa, koska meillä ei ole omaa rahaa. EU määrittelee talouspolitiikan linjat ja raamit, ja osavaltioparlamenttimme panee sitten ne toimeen. Hallituksemme toteuttavat EU:lta saamiaan ohjeita, koska eivät voi muutakaan. Joka väittää ettei näin ole, ei tiedä mistä puhuu ja mikä on todellisuus.

5. EU päättää ulkopolitiikkamme linjoista täysin, samoin turvallisuuspolitiikastamme. Juuri siksi maamme on ajautunut yhä uhanalaisempaan tilanteeseen EUn rajamaakuntana. EUn silmissä me olemme vain mahdollinen taistelumaasto Venäjän vastaisessa sodassa ja tykinruoaksi kelpaavan sotilasmiehistön varasto, emme mitään muuta. Me emme myöskään voi vaikuttaa tähän millään tavalla. EU päätti talouspakotteista, joiden seurauksena Suomen kansantaloudesta katosi parin miljardia ja maasta tuhansia työpaikkoja. Me emme voineet sille mitään.

6. Naton isäntämaa-sopimus MOU lisäpöytäkirjoineen ja dokumentteineen vei meiltä armeijan. Se on laittoman sopimuksen voimin Naton käytössä, ei meidän. Lainvastainen liittyminen Britannian johtamiin monikansallisiin joukkoihin varmisti asian. Ne ovat siis Britannian johtamat, eivät Suomen. Suomella ei siis ole enää kansallista armeijaa juridisesti, eikä tosiasiallisesti. Kaikki tämä tehtiin omien lakiemme vastaisesti, koska omat lakimme ovat vain toissijaisia, myös perustuslakimme.

7. Lissabonin sopimuksessa määriteltiin, etteivät osavaltioparlamentit ole enää päättäviä elimiä. Joulukuussa 2016 EU-parlamentti antoi päätöslauselman, jossa se totesi olevansa yhdessä komission kanssa ensisijainen vallankäyttäjä Euroopan Unionissa. Suomen eduskunta on siis europarlamentin silmissä toissijainen, eli vähäisempi ja alisteinen sille itselleen. Me emme voi tälle mitään.

Euroopan Unionin lakeja ehdottava elin on komissio, jota ei valita vaaleilla. Euroopan Unionin parlamenttiin valitut edustajat eivät edusta lähtömaitaan, vaan Euroopan Unionia. He asettuvat europarlamentin yleiseurooppalaisiin ryhmiin, eivätkä kotimaittensa ryhmiin. Yksikään suomalainen meppi ei siis edusta kotimaataan tai valitsijoitaan yhtään missään millään tavalla.

Edellä lueteltu on kaikki faktaa. Suomi ei siis ole enää suvereeni kansallisvaltio tai tasavalta, vaan Euroopan Unionin jäsenvaltio, yksi osavaltio. Kun Euroopan Unionissa käytetään nykyisin määräenemmistöä, Suomen osuus koko päätösvallasta on 2.8%. Jokainen voi siitä päätellä millainen painoarvo Suomella todellisuudessa on. Ei minkäänlainen.

Eli kun poliitikko, toimittaja, asiantuntija, liikemies, virkamies, naapuri tai työkaverisi sanoo ”Minä haluan, että Suomi pysyy EU:ssa”, hän tarkoittaa En halua Suomen olevan itsenäinen. Jokainen, joka kannattaa Euroopan Unionin jäsenyyttä, vastustaa Suomen itsenäisyyttä. Asian on näin yksinkertainen kaikessa karmeudessaan.

Kirjoitus on uudelleenjulkaistu Sande Parkkosen luvalla

Sande Parkkosen blogi

Kansalaisen verkkokauppa

Advertisement