Blogit

Se EU-ongelma

Koska niin monella suomalaiselle on täydellinen harhakuva siitä, mikä se ongelma Suomen kannalta Euroopan Unionissa oikein on, yritän selventää sitä tässä rautakangesta vääntämällä. Eli, mikä ongelma EU:ssa on kansallisvaltion näkökulmasta?

Ongelma on tässä: Suomella on yksi paikka ministerineuvostoissa. Piste. Euroopan neuvosto/Euroopan ministerineuvosto/miksi sitä milloinkin kutsutaan, on Euroopan huippukokous. Siihen osallistuvat unionin jäsenmaiden valtionjohtajat, eli meillä pääministeri. Joskus presidenttikin istui siellä, mutta ei enää. Tämä ministeri on ainoa maamme edustaja koko Euroopan Unionissa tällä tasolla.

Ministerineuvostoja on eri aloillekin. Euroopan Unionin maatalouden linjoista päätetään maatalousministerien kokouksessa. Suomella on yksi edustaja. Edustajia on näissä kaikissa ministerineuvostoissa 27 tällä hetkellä. Meidän valtamme suuruus Euroopan Unionissa on siis 1/27 osa. Ei yhtään sen enempää. Yksi kahdeskymmenesseitsemäsosa. Siinä kaikki. That’s it.

Nämä ministerineuvostot, kokoukset, muokkaavat ja visioivat EU:n kehitystä yhdessä komission kanssa, MUTTA näillä kokouksilla ei ole toimeenpanovaltaa, eikä lainsäädäntä valtaa, eivätkä ne voi tehdä lakialoitteita. Euroopan Unionissa VAIN komissio voi tehdä sellaisia. EU-parlamentti sitten hyväksyy lain.

Europarlamentin valta komission suhteen on kuitenkin rajallinen. Vuoteen 1995 EU-parlamentti ei edes voinut kieltäytyä ratifioimasta komission ehdotuksia. Nytkin kolmannes EU-laeista on sen ulottumattomissa, eli komission käsissä. Komission jäseniä ei valita vaaleilla, eikä heitä äänestä kukaan kansalainen koskaan missään maassa.

Meille sanotaan, että EU on länsimaisen demokratian uljain muoto. Niinkö? Meille sanotaan, että EU-kansalaiset voivat ilmaista tahtonsa EU-vaaleissa. Todellako? Kansalaisille ei kerrota, etteivät he valitse EU-vaaleissa maansa edustajia europarlamenttiin, vaan europarlamentin ryhmien edustajia. EU-parlamentti ei edusta jäsenvaltioita tai niiden kansalaisia. Se edustaa ”kaikkia EU:n kansalaisia”, joka tarkoittaa sitä, että europarlamentti edustaa Euroopan Unionia. Se ei ole teidän parlamenttinne, vaan Euroopan Unionin ja siellä istuvat suomalaiset eivät edusta teitä tai edes Suomea.

EU-parlamentissa suomalaiset ja muut edustajat edustavat seuraavia tahoja: Euroopan kansanpuolueen ryhmä EPP, Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä S&D, Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmä ECR, Euroopan liberaalidemokraattien ryhmä ALDE, Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaation ryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto GUE/NGL, Vihreät/Euroopan vapaa allianssi GREENS/EFA, Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa EFDD, Kansakuntien ja vapauden Eurooppa ENF, sekä sitoutumattomat NI.

Missä EU-vaaleissa olette äänestäneet S&D:tä? Oletteko mahdollisesti valinneet ehdokkaanne ECR:stä tai EPP:stä? Tiesittekö eurovaaleissa äänestäessänne valitsemanne ehdokkaan edustavan GUE/NGL:ää tai EFDD:tä? Otitteko ennen vaaleja selvää siitä, mitä ENF europarlamentissa ajaa tai kuinka ALDE suhtautuu suomalaisten eläkeläisten jatkuvasti pahenevaan ahdinkoon? Ette tietenkään. Te ette edes kuule näistä puolueista yhtään mitään EU-vaalien aikaan, koska teitä huijataan.

Teille sanotaan, että keskustan, kokoomuksen, vihreiden, vasemmistoliiton, demarien tai RKPn euroedustajaa te olette valitsemassa. Teille valehdellaan, että te valitsette Suomen edustajia europarlamenttiin. Yksikään europarlamentin suomalaisjäsen ei edusta keskustaa, kokoomusta, persuja, tai mitään muutakaan suomalaista puoluetta tai suomalaisia, Suomesta puhumattakaan. He edustavat Euroopan Unionia, europarlamentin puolueita eli ryhmiä. Tätä suomalaisten on vaikea käsittää ja tästä meille valehdellaankin koko ajan.

Suomalaiset komissaarit eivät edusta meitä. He eivät edusta Suomea. He ovat EU. Jyrki Katainen ei ole maamme ja suomalaisten edustaja komissiossa. Hän edustaa vain ja ainoastaan Euroopan Unionin korkeinta elintä, eli komissiota. Yksikään suomalainen komissaari ei ole koskaan edustanut Suomea yhtään missään mielessä. Joka niin väittää, valehtelee. Tai ei tiedä. Jompi kumpi. Yllättävän paljon meillä on asiasta tietämättömiä, yhteiskunnan huipullakin.

Tämä on se EU-ongelma. Ministereitä lukuunottamatta kukaan ei edusta Suomea unionissa. Ei kukaan.

Kirjoitus on uudelleenjulkaistu Sande Parkkosen luvalla

Sande Parkkosen blogi