Blogit

Suomalaisille perhe on tärkeämpi kuin työ

Väestöliiton tuoreen kyselyn tulokset ovat viime päivinä yllättäneet perhepolitiikkaa innolla uudistavia puolueita ja työmarkkinajärjestöjä. Myös asiaa uutisoineet mediat ovat hämmästelleet sitä, että vanhemmat eivät haluakaan subjektiivista päivähoitoa, vaan lapset hoidettaisiin mieluummin kotona, jos se olisi taloudellisesti mahdollista. Suomalaiset fiksut vanhemmat ymmärtävät, että oma koti sekä äidin ja isän hoiva on lapselle parasta.

Kyselyn perusteella suomalaisille perhe on paljon tärkeämpi kuin työ. Vastaajat olivat lähes yksimielisiä siitä, että perheiden pitää voida päättää itse kumpi vanhemmista käyttää vanhempain- ja hoitovapaat ennen kuin lapsi täyttää kolme vuotta. Kiintiöitä ei suomalaiskodeissa kaivata. Sen sijaan perheissä toivottaisiin joustavampaa työaikaa ja mahdollisuutta jaksottaa perhevapaita oman tarpeen mukaan.

Lupaus maksuttomasta päivähoidosta ja yhä aikaisempi pedagoginen kasvatus ei innosta lasten hankintaan. Vanhemmat ovat kokeneet jopa syyllisyyden tunnetta halustaan hoitaa lapsia kotona ja luopuneet sen vuoksi lapsiluvun kasvattamisesta.

Lain mukaan kuntien on mahdollista jo nyt rajata päivähoito puolipäiväiseksi, jos vanhempi on kotona esimerkiksi työttömänä. Joissakin kaupungeissa, kuten Tampereellakin on siitä huolimatta haluttu tarjota täysipäiväinen päivähoito myös kotona olevien vanhempien lapsille, vaikka sen rajaaminen toisi valtavasti resursseja tarjota apua ja tukea lapsiperheiden kodin arkeen.

On kansallinen häpeä, että lapsen tarvitsemaa äidin ja isän hoivaa sekä perinteistä perhemallia pidetään nykysuomen perhepolitiikan suunnittelussa negatiivisena. Sellainen kuva olisi ensi tilassa saatava muuttumaan, jotta voidaan esittää toiveita syntyvyyden kasvusta. Lasten hankkiminen ja kotona hoitaminen on oltava taloudellisesti mahdollista ja sen pitää voida tuntua vanhemmista positiiviselta ja hyväksyttävältä yhteiskunnallisesti.

 

Olen jättänyt Tampereen kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.12.2018 valtuustoaloitteen:

Valtuustoaloite kotihoidon tuen kuntalisän käyttöön ottamiseksi

Väestöliiton tuoreimman perhebarometrin mukaan suomalaiset hoitaisivat mieluummin lapsensa kotona, jos se olisi taloudellisesti mahdollista. Vanhemmat ovat kokeneet jopa syyllisyyden tunnetta halustaan hoitaa lapsia kotona ja luopuneet sen vuoksi lapsiluvun kasvattamisesta.

Vanhempainvapaa päättyy lapsen ollessa noin yhdeksän kuukauden ikäinen. Näin pienen lapsen vanhemmilla tulisi olla aitona vaihtoehtona lapsen kotihoito. Lapsiperheisiin on kohdistettu valtion taholta kohtuuttomia säästötoimia ja myös paineita työelämään siirtymiseksi. Samaan aikaan syntyvyyden kasvuun saamiseksi etsitään keinoja kaikille maksuttomasta päivähoidosta.

Negatiivinen mielikuva yhteiskunnan suhtautumisesta lasten kotihoitoon olisi ensi tilassa saatava muuttumaan, jotta voidaan esittää toiveita syntyvyyden kasvusta. Lasten hankkiminen ja kotona hoitaminen on oltava taloudellisesti mahdollista ja sen pitää voida tuntua tamperelaisista vanhemmista positiiviselta ja hyväksyttävältä, jotta perheet jäävät kaupunkiin asumaan.

Kotihoidon tukeminen kuntalisällä lisäisi perheiden valinnanvapautta lastensa hoitamisessa ja vähentäisi varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiseen kohdistuvia paineita. Kunnalle lasten kotihoidon tukeminen on myös edullisin lasten hoitomuoto.

Tampereella vuosi yli 3-vuotiaan varhaiskasvatusta maksoi viime vuonna 10 200 euroa, josta asiakas maksoi keskimäärin 1 500 euroa. Alle 3-vuotiaan päiväkotihoidon kustannukset ovat keskimääräisiä kustannuksia korkeammat.

Suomen viidestä suurimmasta kaupungista vain Tampere ei maksa kotihoidon tuen kuntalisää. Vantaa maksaa ”Vantaa-lisää” siihen asti, kunnes lapsi on puolitoistavuotias, Espoossa kuntalisää maksetaan kolmeen ikävuoteen saakka. Helsingissä kuntalisä alenee iän mukaan ja on viimeisen vuoden ajan 134,55 euroa kuussa. Ensimmäisinä kuukausina ”Helsinki-lisä” on 264 euroa. Porrastus mahdollistaa etenkin alle 1,5 vuotiaiden lasten kotona hoitamisen.

Tampereellakin tulisi tarjota mahdollisuus alle 3-vuotiaiden lasten kotihoitoon tasavertaisena vaihtoehtona päivähoidolle.

Esitän, että Tampereella otetaan vuoden 2019 budjetin valmisteluun mukaan kotihoidon tuen ”Tampere-lisä” porrastetusti Helsingin mallin mukaan.