Blogit

Työtön, työtön, työssä, työtön

Olipa kerran Työtön joka teki työttömyyskassalle neljän viikon välein ansiopäivärahahakemuksen, jossa ilmoitti miten on päivänsä käyttänyt. Koska töitä ei ollut löytynyt, Työtön kirjoitti jokaisen päivän kohdalle ”työtön”. Työttömyyskassa maksoi sen jälkeen ansiosidonnaista päivärahaa Työttömän tilille noin tuhat euroa kuluneesta neljästä viikosta.

Tuli päivä jolloin Työtön oli viimeksi kuluneen neljän viikon sisällä ollut kolmena päivänä työssä. Tämän sijaisuuden palkka oli alle 300 euroa vähennettynä veroilla.

Koska Työtöntä kannustetaan olemaan aktiivinen, Työtön saa tienata 300 euroa kuukaudessa ilman että se vähentää hänen ansiosidonnaista päivärahaansa. Työttömän pitää kuitenkin ilmoittaa neljän viikon välein, miten on päivänsä viettänyt. Koska Työtön ei ollut ollut työttömänä jokaisena päivänä neljän viikon aikana, hän täytti soviteltavan jatkohakemuksen johon merkitsi kolmen päivän kohdalle ”työssä”, ja laittoi liitteeksi sopimuksen josta ilmeni mm. sijaisuudesta maksettava palkka.

Kun hakemuksen lähettämisestä oli kulunut toista viikkoa, Työtön soitti työttömyyskassan palvelunumeroon. Siellä virkailija kertoi, että työttömyyskassan pitää tietää paljonko Työtön saa sijaisuudesta rahaa, jotta työttömyyskassa voi maksaa soviteltua päivärahaa. Sitä varten Työttömän pitää lähettää palkkatodistus sitten kun palkka on maksettu.

Työnantajan palkan maksupäivä on kerran kuussa. Sovitellun päivärahahakemuksen lähettämispäivästä oli neljä viikkoa sijaisuudesta maksettavan palkan maksupäivään.

Siispä Työttömän piti odottaa vielä vähintään neljä viikkoa saadakseen noin tuhannen euron ansiosidonnaisen päivärahan tililleen, koska oli ollut jakson aikana työssä kolmena päivänä, ja oli saamassa siitä vähän toista sataa euroa tililleen neljän viikon kuluttua, jonka jälkeen voi toimittaa työttömyyskassalle todistuksen maksetusta summasta.

Onhan se nyt ihan ymmärrettävää, että työttömyyskassa ei voi maksaa päivärahaa ennen kuin saa todistuksen siitä, ettei Työttömälle ole kuukaudessa maksettu yli kolmea sataa euroa työstä palkkaa. Palkan määrä toki näkyy sopimuksessa, mutta ettei tulisi sellaista ikävää tilannetta, että kassa joutuisi perimään liikaa maksettua päivärahaa takaisin, on parempi että päiväraha maksetaan vasta kun todistus maksetusta palkasta lähetetään.

Kahdeksan viikon aikana Työttömälle voi syntyä ikäviä tilanteita vuokranantajan, sähkölaitoksen, puhelinoperaattorin ja muiden sellaisten kanssa. Onneksi yhteiskunta tarjoaa lapsille vielä kouluissa aterian päivässä.