Blogit

Avohakkuut historiaan-kampanja käynnistyy!

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite antaa suomalaisille tilaisuuden vaatia avohakkuista luopumista valtion metsissä.

Ympäristöjärjestöt Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace, BirdLife Suomi, Luonto-Liitto ja Natur och Miljö käynnistävät tänään torstaina kansalaisaloitekampanjan, joka tähtää avohakkuiden kieltämiseen yhteisissä metsissämme eli valtion metsissä. Aloitteella  tavoitellaan parannusta metsäluonnon heikentyvään tilaan ja siirtymistä kestävämpien menetelmien käyttöön.

Avohakkuisiin perustuva metsätalous on johtanut muun muassa monien aikaisemmin tavallisten lintujen uhanalaistumiseen, mustikan peittävyyden vähenemiseen sekä monien retkeilymetsien luonnonrauhan rikkoutumiseen. Kaiken lisäksi avohakkuilla on negatiivisia ilmasto- ja vesistövaikutuksia.

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite tähtää avohakkuiden kieltämiseen valtion mailla eli kaikkien suomalaisten yhteisissä metsissä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valtion metsissä siirryttäisiin avohakkuista jatkuvapeitteiseen metsänkasvatukseen.

”Metsiemme käyttö on pitkään perustunut avohakkuisiin ja huonot vaikutukset näkyvät koko ajan rajummin. On olemassa kuitenkin vaihtoehtoja, jotka ovat retkeilyn, luonnonarvojen, ilmaston ja vesistöjen kannalta parempia. Me haluamme, että yhteisiä metsiämme käytetään järkevämmin”, toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Harri Hölttä.

”Pitkään jatkunut intensiivinen avohakkuumetsätalous heikentää metsälintujen elinmahdollisuuksia. Lajeja, jotka ovat erityisesti kärsineet avohakkuiden takia, ovat esimerkiksi metso, kuukkeli, hömötiainen ja töyhtötiainen”, kertoo BirdLife Suomen toiminnanjohtaja Aki Arkiomaa.

Ensimmäinen laaja ympäristöaiheinen kansalaisaloite

Tänään käynnistyvä Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitekampanja on ensimmäinen laaja ympäristöaiheinen kansalaisaloitekampanja Suomessa. Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace, Birdlife Suomi, Luonto-Liitto ja Natur och Miljö keräävät nimiä kansalaisaloitteeseen seuraavan puolen vuoden ajan kaduilla ja tapahtumissa ympäri Suomen sekä sähköisesti kansalaisaloite.fi-palvelussa. Tavoitteena on kerätä yhteensä vähintään 50 000 nimeä, jotta lakialoite siirtyy eduskunnan käsiteltäväksi.

”Avohakkuut muuttavat ympäristöä, hävittävät retkeilypaikkoja ja vaikeuttavat kamppailuamme ilmastonmuutosta vastaan. Luontomme ei kestä nykyisiä hakkuutapoja ja hakkuumääriä. Iso osa suomalaisista suhtautuukin avohakkuisiin kielteisesti. Ihmiset eivät halua menettää heille rakkaita metsiä. Haluamme tarjota ihmisille mahdollisuuden vaikuttaa yhteisten metsiemme tulevaisuuteen”, toteaa Greenpeace Suomen maajohtaja Sini Harkki.

Avohakkuille on vaihtoehto

Avohakkuiden vaihtoehtona talousmetsien jatkuvapeitteinen kasvatus helpottaa työtä monimuotoisuuden pelastamiseksi ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Tämä pitää myös vesistöt puhtaampina ja metsän metsänä myös hakkuiden jälkeen. Lisäksi jatkuvapeitteinen metsätalous on useimmiten myös metsänomistajan taloudellisen tuoton kannalta kilpailukykyinen vaihtoehto.

Ympäristöjärjestöt haluavat yhdessä suomalaisten kanssa muuttaa vallitsevia hakkuutapoja kestävämmiksi. Samalla ne kuitenkin muistuttavat, ettei mikään hakkuutapa korvaa luonnonsuojelua.

”Jatkuvan kasvatuksen yhteydessä on helpompi säilyttää talousmetsissä lajiston kannalta tärkeitä rakennepiirteitä, kunhan ne otetaan hakkuiden yhteydessä huomioon. Monipuoliset metsät ovat vähemmän alttiita metsätuhoille ja pystyvät sopeutumaan paremmin ympäristön muutoksiin kuten ilmaston lämpenemiseen, mikä on oleellista myös puuntuotannon kannalta. Jatkuva kasvatus ei kuitenkaan sovi luontoarvoiltaan tärkeisiin metsiin, vaan sen lisäksi tarvitaan edelleen myös luonnonsuojelualueiden lisäämistä”, muistuttaa Luonto-Liiton metsävastaava Lauri Kajander.

Kansalaisaloitekampanjan avaustilaisuudet torstaina 17.5.

Helsinki, Kiasman edessä klo 9-17
– Tavattavissa järjestöjen johtajia, asiantuntijoita ja kampanjan vapaaehtoisia
– Median yhteyshenkilö, Luonnonsuojeluliiton tiedottaja Felix Siivonen, p. 040 632 7004

Tampere, keskustori klo 11-14
– Tavattavissa Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija ja kampanjan vapaaehtoisia
– Median yhteyshenkilö Luonnonsuojeluliiton asiantuntija Paloma Hannonen, p. 050 5323 219

Suomen luonnonsuojeluliiton tiedote ja lisää yhteystietoja:
Avohakkuut historiaan-kampanjan tiedote