Blogit

Vanhassa vara parempi

”Jo metsäopiskelijana sain kuulla, että nuoret puut ovat elinvoimaisempia kuin vanhat ja myös kasvavat nopeammin. Sama oppikäsitys on edelleen vallalla ja johtaa käytännössä puuston nuorentamiseen. Nuorentaminen ei tarkoita mitään muuta kuin että vanhoja puita kaadetaan ja ne korvataan istutustaimilla.

Metsänhoitoyhdistysten ja metsätalouden edustajien muaan metsät eivät muulla tavalla pysy tarpeeksi vakaine tuottaakseen riittävästi puuta ja sitoakseen samaan aikaan ilman hiilidioksidia. Puun kasvun väitetään lajista riippuen heikkenevän 60-120 vuoden iässä, joten siinä vaiheessa on aika kutsua korjuukoneet avuksi.

Yhteiskunnassamme keskustelua herättävää ikuisen nuoruuden ihannetta näytetään tässä tapauksessa sovellettavan suoraan metsänhoitoon, sillä 120 vuoden ikäinen puu on inhimillisessä mittakaavassa vasta ohittanut kouluiän. Tuore kansainvälisen tutkijaryhmän julkaisema raportti antaa ymmärtää, että tietessä tähän saakka vallalla olleet käsitykset eivät pidä paikkaansa. Tutkimuskohteena oli noin 700 000 puuta ympäri maailman. Tulokset olivat yllättäviä: mitä enemmän puulle karttuu ikää, sitä nopeammin se kasvaa. Halkaisijaltaan metrin mittaiset puut tuottivat kolme kertaa niin paljon biomassaa kuin puolimetriset.

Vanhuus ei siis puilla merkitse heikkoutta, kumaruutta ja vastustuskyvyttömyyttä vaan energisyyttä ja tehokkuutta. Puuvanhukset ovat tutkimuksen mukaan huomattavasti tuottoisampia kuin keskenkasvuiset puut ja näin muodoin ihmisen tärkeitä liittolaisia ilmastonmuutoksen aikakautena.

Nuorentamisen vaatimusta puuston elinvoiman lisäämiseksi on tutkimuksen julkaisusta lähtien pidettävä vähintäänkin harhaanjohtavana. Korkeintaan puunkäytön näkökulmasta katsottuna on perusteltua väittää että puu alkaa tietyssä iässä menettää arvoaan. Sienten puulle aiheuttama vaurio voi tuolloin johtaa rungon sisäosien lahoamiseen mutta puun kasvua se ei hidasta vähääkään.

Jos puita aiotaan hyödyntää taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, niiden on saatava elää vanhoiksi, aivan niin kuin suuret luonnonsuojelujärjestöt jo vaativatkin.”

Peter Wohlleben, Puiden salattu elämä, Gummerus:
https://www.gummerus.fi/fi/kirja/9789512403462/puiden-salattu-elama/?fbclid=IwAR0C1AXS4xsSxn1F6DetgTe2pGupI8CLnTgpbYFLx-pSmdTslgRcm-X-Sc0