Blogit

Työttömyysturvan aktiivimalli – onko kaikki ahneen suurpääoman vika?

Kolumnissa työttömyyden aktiivimallista esitettiin, että kaikki olisi vain ahneen suurpääoman vika. Näin ei ole. Tämä on yleinen ”vihervasemmiston virheargumentti”, joka on ihan yhtä väärä kuin, että Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Tai, että monikulttuurisuus on voimavara.

Todelliset syyt köyhyyteen ja työttömyyteen nimittäin johtuvat ihan suoraan ja tarkoituksella vasemmistolaisesta politiikasta. Suuren ja poliittisesti hyväksikäytettävän työttömien luokan luominen nimittäin on tarpeellista sosialistien valtapyrkimyksille. Ensinnäkin näin luodun ihmismassan on käytännössä pakko äänestää sosialisteja. Riippuuhan heidän toimeentulonsa täysin valtion tulonsiirroista. Toisekseen tämä luo yhteiskuntaan rikkaiden ja köyhien välille eroja, joka on luokkasodan aikaansaamisen edellytys. Tämän epäonnistuessa luokkasotaa voi yrittää luoda myös massamaahanmuutolla. Sillä ei nimittäin ole mitään väliä minkä välille luokkasota syntyy, kunhan se syntyy. Rikkaat vs köyhät, valkoiset vs mustat, naiset vs miehet tai islam vs kristinusko. Kaikki käy, ja siksi vasemmisto ajaa kaikkia näitä poliittisilla toimilla.

Puretaanpas sitten näitä syitä. Ensinnäkin on minimipalkkajärjestelmä. Koska palkkatyö on käytännössä tikapuu, jolla on tarkoitus kiivetä paremmille ja paremmille ansioille tuhoaa minimipalkka tämän tikapuun alimmat poikkipuut. Käytännössä ihmisten on siis pakko hypätä näiden tuhottujen askelmien yli päästäkseen kapuamaan tikkaita ylöspäin. Sanomattakin on selvää, että joillain tämä hyppy ei ensimmäisellä kerralla onnistu. Joidenkin kohdalla se ei koskaan onnistu.

En tässä puolusta halpatyötä millään lailla. Siitä ei ole kyse vaan sisäänheittoammateista. Näissä töissä työntekijä pääsee oppimaan taitoja ja näyttämään työnantajalle kykynsä ja sitten siirtymään tuottavampiin ja siten paremmin palkattuihin tehtäviin. Sosialistit ovat tuloerojen vähentämisen nimissä tuhonneet nämä työt. Sillä näitä töitä tekevien ihmisten palkathan eivät ole nousseet vaan he ovat siirtyneet näistä töistä pois. Joko muihin töihin tai työttömyyskortistoon. Kortistoon, jossa he eivät opi mitään eivätkä varsinkaan näytä työnantajalle taitojaan tehden heidän siirtymisensä paremmille palkoille vielä vaikeammaksi. Näin minimipalkka estää työttömien työllistymistä.

Toisekseen asumisen minimistandardien takia asuminen on kallista. Kalliimpaa kuin mitä ihmiset haluaisivat sen olevan. Alunperin tämä pakotti köyhät tekemään töitä koko elämänsä maksaakseen asuntonsa pankkilainen. Nykyään myös keskiluokan on pakko tehdä töitä koko elämänsä ajan maksaakseen tämän, sillä standardit kasvavat kokoajan poliittisilla päätöksillä riippumatta ihmisten reaalituloista. Asunnot pitää suunnitella ja suunnitelmat tarkistuttaa ja rakennus rakentaa ja tarkistuttaa täyttääkseen kaikki määräykset. Kaikki tämä tietenkin maksaa. Poistavathan nämä määräykset slummit mutta onko se elinikäinen velkaorjuus sitten parempi?

Kolmanneksi työttömyystukien pitää tietenkin olla niin suuret, että niillä maksaa kalliin asumisen vuokrat, koska muu olisi köyhien vihaamista. Tämä nostaa verotaakan korkeaksi, joka tuhoaa työssäkäyvien talouden eikä heille jaa rahaa muuhun kuin asumiseeen. Koska työn tuottavuus sen sijaan ei nouse poliittisella päätöksellä eivät myöskään palkat nouse. Tämä tarkoittaa sitä, että työttömyysturva alkaa olla niin suuri, että se on alimpien palkkojen tasalla. Miksi käydä töissä jos lähes samat rahat saa tekemättä mitään. Tämä lisää työttömyyttä ja nostaa verotaakkaa vielä enemmän, joka taas kaventaa työssäkäynnin etua ja lisää työttömyyttä ja noidankehä on valmis.

Asumisen standardit myös tekevät mahdottomaksi yrittää itsensä työttömyystukikuopasta ylös, sillä kuten minimipalkka leikkasi palkkatyötikapuiden alimmat askeleet, niin asumisen kalleus leikkaa yrittämisen alimmat tuloluokat. Rahaa pitää tulla niin paljon, että sillä voi maksaa asumisen kulut. Näin myös jotkin yrittäjät jäävät työttöminä verorasitteeksi heikentämään työssäkäyvien tulokehitystä. Kallis asuminen myöskin takaa sen, ettei yksikään hallitus voi koskaan korjata tilannetta, sillä mikään poliittinen päätös ei muuta olemassaolevaa rakennuskantaa halvemmaksi. Ratkaisu olisi purkaa normeja, mutta se muuttaa tilannetta vasta vuosien tai vuosikymmenien päästä. Siihen mennessä sosialistit ovat taas päässeet sotkemaan asiat.

Minimipalkka, työttömyystuet ja asumisen kalleus ovat siis epäpyhän kolminaisuuden muodostama kokonaisuus, joka takaa suuren verotaakan, suuren työttömien luokan ja näin suuren vihervasemmiston äänestäjien joukon. Oikeasti sosialisteja ei köyhät kiinnosta pätkääkään mutta he ovat hyvä lyömäase, jolla kapitalisteja voi humauttaa. Samaan aikaan kun sosialistinen politiikka vain lisää köyhyyttä ja työttömien määrää. Lisäksi sosialistit haluavat lisää äänestäjiä tuomalla maahan heikosti työllistyviä maahanmuuttajia, jotka jäävät yhteiskunnan tukien varaan elämään ja näin lisäävät sosialistien äänestäjien määrää.

Mitä tulee orjatyöhön, niin tämähän on ihan odotettu asia. Kapitalismissa ihmiset tekevät töitä terveestä oman edun tavoittelusta. Sosialismissa ihmisten perustoimeentulo on taattu, joten he tekevät töitä, koska valtio pakottaa. Jos taas eivät tee töitä niin Siperia opettaa. Talousjärjestelmän tarkoitus kuitenkin on vain ja ainostaan saada ihmiset tekemään töitä, sillä kadut pitää rakentaa, sillat korjata ja rakennukset remontoida. Tämän takia sosialismi tulee aina johtamaan työhön pakottamiseen.

Ei pidä syyttää kapitalisteja sosialistien valtapyrkimyksistä ja ihmisvihasta.

Ja jos et ole vielä vakuuttunut niin mieti, miten hyvin Neuvostoliitto toimi ja vertaa sitä mihin tahansa edes vähän kapitalistiseen maahan.

Kuinka tilannetta sitten voisi korjata? Ensin pitää purkaa rakennusmääräyksiä. Kaikki parvekemääräykset ja esteettömyysmääräykset jne pitää siirtää suositelluiksi ja varsinaisten pakollisten määräysten pitää olla puhtaan funktionaalisia. ”Rakennus ei romahda, putket eivät vuoda, katto pitää vettä ja sähköjärjestelmä ei sytytä tulipaloa tai aiheuta sähköiskua. jne.”

Toiseksi verotaakkaa pitää saada alemmaksi, jolloin työnteko kannattaa enemmän. Tämä onnistuu esim. lisäämällä omavastuita. Lääkekorvausjärjestelmässä esim. on vuosittainen maksukatto kelatukien sekä 50e täysomavastuun lisäksi. Tätä voitaisiin soveltaa myös terveyden huoltoon. Maksuttomat vastaanotot pois, 50€ omavastuu ja yhteinen maksukatto lääkkeiden kanssa. Vastuullisesti talouttaan hoitava ihminen kykenee maksamaan muutaman satasen vuodessa. Samalla vakavat sairaudet eivät maksukaton takia tuhoa kenenkään taloutta. Mutta säästöt yhteiskunnalle ovat helposti satoja miljoonia vuodessa. Samanlaisia omavastuumaksuja-tuettuamaksua-maksukattoa voisi soveltaa muuallakin. Kaikki maksukatot voisi jopa yhdistää. Tällöin kokonaismaksut eivät nouse kovin korkeaksi kenellekään mutta kaikki säästävät verorahoissa. On kuitenkin selvää, että ihmiset ovat omista rahoistaan tarkempia kuin muiden rahoista.

Lopulta myös työttömyystukia on pakko alentaa ja minimipalkat pitää poistaa. Tämä on kuitenkin poliittinen itsemurha, joten minimipalkkojen poisto yhdistettynä perustuloon voisi olla ratkaisu. Mutta perustulon pitää olla sidottu ihmisten tuloihin. Tällöin se muuttuu talouden muuttuessa eikä aiheuta ylimääräistä rasitetta, jota varten pitää ottaa valtionlainaa aina kun talous romahtaa. Ongelma tässä on, että sosialistit ihan varmasti yrittävät nostaa perustulon määrää ja näin lisätä verorasitetta. Ei siksi, että se on hyvä idea, mutta se on helppo tapa ostaa ääniä kansalta, sillä köyhiä ja kateellisia on aina enemmän kuin rikkaita tämänkin asian maksumiehiksi päätyviä.

Lopulta meidän täytyy hyväksyä se tosiseikka, että ihmiset eivät ole samanlaisia. Tasa-arvoisuus ei tarkoita samankaltaisuutta. Tasa-arvossa ihmisillä on samat mahdollisuudet, oikeudet ja velvollisuudet. Samankaltaisuudessa heillä on myös sama lopputulos elämässä. Selvästikään kaikilla ei voi olla sama lopputulos, koska ihmiset tekevät elämässään eri valintoja. Joten tämä sosialistien perusoletus samankaltaisuudesta on väärä. Koska sosialismi siis perustuu valheelle se ei tule koskaan eikä missään toimimaan.

Nojatuolifilosofi

Tietoa julkaisijasta

Lukijan Kirje

Julkaisemme harkiten lukijoiltamme saatuja tekstejä sivuillamme nimellä "Lukijan kirje". Jos haluatte kirjoituksianne julkaistavan, ottakaa yhteyttä yhteydenottolomakkeella.