Blogit

Brysselin miehet

Suomen vaalijärjestelmän heikkouksista ja ulkomaisen vaikuttamisen riskeistä siihen ja yhteiskuntamme kehitykseen yleensä on puhuttu viime aikoina paljon. On uutisoitu pelottelevaan sävyyn ”hybridisodista” ja ”informaatiokampanjoista”, jotka tähtäävät Suomen horjuttamiseen.

Kuitenkin kaikkein tärkein uhka tässä asiassa on jätetty käsittelemättä joko tahallaan tai sitten sitä ei ole yksinkertaisesti vaan oivallettu, vaikka tämä uhka on ilmiselvä, suuri ja todellinen.

Ensiksi on syytä ymmärtää, että kaikkien valtioiden ulkopolitiikan perustustarkoitus on vaikuttaa muiden valtioiden käyttäytymiseen siten, että niiden toimet olisisivat vaikuttamaan pyrkivän valtion etujen mukaisia.

Ikävä kyllä myös tällaisesta normaalista toiminnasta on nykyisenä hysterian lietsomisen aikakautena tehty joidenkin valtioiden kohdalla ikään kuin viholllistoimintaa ja toisten kohdalla se jätetään sitten kokonaan huomiotta. Se on merkki siitä, että tunteet ja väärät tarkoitusperät ovat liian monilla ottaneet vallan järjen käyttämisen sijaan.

Tällainen toisten valtioiden käyttäytymiseen vaikuttaminen eri keinoin on siis täysin normaalia valtioiden välistä vuorovaikutusta ja kansainvälisen diplomatian ja ulkopolitiikan arkipäivää ja siihen voi vastata myös ammattitaidolla sen sijaan , että annetaan hysterialle valta ja valitetaan katkerana maailman epäreiluudesta.

Suurvallat vaikuttajina

Tätä toisiin vaikuttamista harjoittavat siis sekä pienet että suuret valtiot. Keskitytään tässä kuitenkin suurvaltojen vaikuttamisyrityksiin, koska ne koetaan useimmiten pienemmissä valtioissa, kuten esimerkiksi Suomessa, negatiivisiksi ja uhkaaviksi, koska suurvalloilla on käytettävissään enemmän voimaa ja keinoja, joilla ne voivat tarvittaessa vahingoittaa pahastikin pienempiensä etuja ja vaikuttaa niiden sisäisiin asioihin omia etujaan ajaessaan.

On siis selvää, että esimerkiksi Venäjällä suurvaltana on omia tärkeitä intressejään ajettavana Suomessa, koska se on naapurivaltiomme ja meillä on pitkä yhteinen raja. Venäjä kokee erityisen tärkeäksi omat turvallisuusintressinsä Suomen suhteen, joita se koittaa erilaisin keinoin täällä ajaa ja vaikuttaa niillä erityisesti Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Samoin on supervalta USA:n intressien laita Suomen suunnalla. USA:lla on täällä intressinsä myös ja se onkin lisännyt tilaisuuden tullen valtaansa Suomessa viime vuosikymmeninä alkaen Neuvostoliiton romahtamisesta ja sen intressit Suomessa ovat nykyään moninaiset.

USA on jopa saanut suomalaisten NATO:ttajien avulla solmittua MOU-sopimuksen Suomen kanssa. MOU:n myötä USA sai kiinnityksensä Suomen koko alueeseen sotilaallisia tarkoituksiaan varten.
Eli USA:llakin on suuria intressejä valvottavana ja puolustettavana Suomen poliittisessa kentässä. USA:n etu ja tavoite Suomessa on ensijaisesti pitää NATO-myönteiset transatlantistit vaikutusvallassa Suomen sisäpolitiikkaan vaikuttamalla.

Uhka joka on pahin, mutta josta vaietaan

Mutta se kaikkein tärkein ulkovalta, jolla on ylivoimaisesti eniten etuja valvottavanaan Suomessa, vaietaan tässä keskustelussa täysin. Tarkoitan tietenkin Euroopan Unionia, joka kontrolloi koko Suomea lainsäädännöllään ja toimielimillään.

Tähän asemaan se pääsi ennen muuta viheliäisten ja petollisten suomalaisten unionistien avulla, jotka tekivät parhaansa sen eteen, että EU pääsi murskaamaan Suomen itsenäisyyden ja liittämään Suomen osaksi itseään.

Tämän Suomen nielaisseen suurvallan edut ja tavoitteet ovat Suomessa lukemattomat ja moninkertaiset mihinkään muuhun suurvaltaan verrattuna. EU koittaakin kaikin keinoin edistää omia Suomen kansan etujen kanssa jyrkässä ristiriidassa olevia etujaan täällä ja ajaa federalismiaan eteenpäin kaikin keinoin.

Euroopan Unioni, ja täysin ylivoimaisena ykkösenä tässä, puuttuu Suomen sisäisiin asioihin ja koittaa kaikin keinoin varmistaa unionistien pysymisen vallassa Suomessa, jotta koko heikoilla oleva EU ja sen federalismi ei kärsisi uutta vakavaa takaiskua jäsenmaassaan.

EU:han on suuressa epäsuosiossa Suomen kansan keskuudessa ja sillä on täällä myös paljon menetettävää; paljon, paljon enemmän kuin millään muulla suurvallalla.

EU ja unionistit kärsivät vakavan takaiskun Brexitissä ja samalla Iso-Britannia antoi muille jäsenmaille EU:n kannalta pahan esimerkin äänestäessään Brexitin puolesta. Koko EU:n olemassaolo on siksi vaarassa ja Brexitin myötä unionistien keskuudessa pelätään nyt aiheellisesti dominoefektiä, joka voi johtaa koko unionin purkautumiseen.

Aito demokratia ja kansan tahto kun ovat pahimpia kirosanoja ja päänsärkyjä näille epädemokraattisen Euroopan Unionin takana oleville harvainvaltaisille ja elitistisille voimille. Asian voikin tiivistää niin, että unionisti on yhtä kuin kansanvallan vihollinen.

Brysselin miehet

Unionisteilla ja heidän aatteellaan federalismilla on todellisuudessa hyvin heikko kannatus Suomessa ja nämä voimat nojaavatkin vallassa pysyäkseen enimmäkseen valheisiin ja ulkomaiseen tukeen.

EU:lle informaatiovaikuttaminen, vaalien hakkerointi ja omien intressien ajaminen Suomessa likaisin keinoin on hyvin helppoa verrattuna muihin suurvaltoihin, koska EU voi tehdä sitä täällä ”omien” suomalaisten unionistiensa avulla.

Meillähän puhutaan helposti leimaavasti ”Moskovan miehistä”, ja samalla nämä EU:n asialla olevat ”Brysselin miehet” jätetään täysin huomiotta, vaikka näitä Brysselin miehiä, jotka ovat ulkovaltojen asialla, siis niin natottajia kuin unionisteja, on nurkat väärällään ja kaikkein keskeisimmillä paikoilla vaikuttamassa Suomen yhteiskunnassa.

Eli jos jollakulla, niin EU:lla, on suunnitelmat ja välineet sitä varten, miten ja millä se pyrkii vaikuttamaan Suomen sisäisiin asioihin. Tämän se tekee varmasti myös eri tavoin vaaleihimme sekaantumalla, säilyttääkseen siten asemansa ja edelleen kasvattaakseen valtaansa Suomessa.

Tässä sillä on siis korvaamattomana apuna Suomen kansan etujen palvelemisen hylänneet ja maansa myyneet suomalaiset unionistipoliitikot ja monet muut Euroopan Unioniin sitoutuneet keskeiset vaikuttajat Suomen yhteiskunnallisessa elämässä.

Unionistit ovat soluttautuneet ja päässeet Suomessa kaikkialle missä yhteiskunnalle tärkeää valtaa käytetään ja kontrolloidaan kuten esimerkiksi YLE:en, eduskuntaan ja presidentinlinnaan.

Ja kun hyvin tiedämme miten unionistit ovat menneisyydessä turvautuneet laittomiin temppuihin ajaakseen EU:n etuja suomalaisten ja Suomen etujen kustannuksella, niin voimme odottaa näitä likaisia temppuja heiltä tulevaisuudessa kasvavin määrin koska unionistien ja EU:n kannatus Suomessa edelleen entisestäänkin pienenee.

Ja ikävä kyllä nämä samaiset Brysselin miehet takertuvat valtaan kaikin keinoin sitkeästi kuin takiaiset siitä huolimatta, että eivät ole sen avulla saaneet aikaiseksi kuin suurta kurjuutta, vääryyttä, epätoivoa ja tuhoa yhteiskunnassamme.

Valta turmelee ja sokaisee; se on fakta ja Suomen kansan on siirrettävä nämä turmeltuneet, sokaistuneet ja vahingolliset unionistit syrjään Suomen päätöksenteosta.

Suomen itsenäisyys on siis palautettava.

Niko Aleksanteri Kauko
08.03.2017

Tietoa julkaisijasta

Niko A. Kauko

Pitkän linjan itsenäisyysmies ja vankkumaton suomalaisen kansanvallan puolustaja.

Kansallismielisen politiikan tekemiseksi tarvitsemme itsenäisen kansallisvaltion, sillä vain kansallisvaltiolla on käytettävissään ne välineet, joilla kansallismielistä politiikkaa voidaan toteuttaa.