Blogit

Suomen kansa voi vieläkin valita polkunsa

Suomen kansalla on edelleen mahdollisuus valita kahdesta polusta, jotka vievät maatamme kahteen hyvin erilaiseen tulevaisuuden skenaarioon. On huomattava, että toista näistä poluista – sitä vaarallisempaa niistä – me olemme jo kovaa vauhtia kulkemassa. Se on polku, jonka Suomen poliittis-taloudellinen eliitti on maallemme jo valinnut ja jota pitkin se haluaa edetä nopeasti.

Eliitin täytyy kaikin keinoin kiskoa Suomen kansaa mukaansa valitsemalleen polulle, koska ilman kansan mukanaoloa eliitti jää voimattomaksi eikä se silloin voi tätä omaa polkuaan ollenkaan edetä.

Kerron tässä lyhyesti näistä kahdesta vaihtoehdosta, niin polkujen valtava ero tulee selville.

Eliitin polku

Eliitin valitsema polku, jonne se Suomen kansaa yrittää kiskoa perässään, on EU:n imperialismin ja myös mahdollisen NATO-jäsenyyden polku, joka tarkoittaa meille jatkuvia ja kasvavia jännitteitä sekä tulevaisuudessa myös konflikteja ja sotia. Tällä polulla Suomen kansa on jo joutunut ja edelleen joutuu askel askeleelta luopumaan sovittelevasta ja rakentavasta kansainvälisestä roolistaan. Lääkärin ja sovittelijan roolin tilalle rakennetaan täysin erilaista roolia, jossa tulemme olemaan aktiivisena osapuolena yhä useammissa kriiseissä.

Tätä vaarallista polkua on eliitin johdolla edetty jo pitkälle, eikä Suomen kansa ole vielä herännyt laajasti ymmärtämään mihin vaaroihin sitä ollaan viemässä. On huomattava, että ensimmäiset kaksikymmentä viisi vuotta EU:ssa ovat olleet Suomen kansalle kovaa aikaa, mutta seuraavat vuosikymmenet tulevat olemaan sille vielä huomattavasti raskaampia, jos EU:sta ei ymmärretä irtautua sekä mahdollisesta NATO-jäsenyydestä luopua.

Olemme jo nyt EU:n myötä osapuolena kiihtyvässä taloudellisessa sodassa erilaisten sanktioiden kautta. Sen lisäksi juuri kaadettiin yksi tähän saakka lähes pyhänä pidetty Suomen ulkopolitiikan pilari, eli tehtiin päätös että Suomi alkaa lähettämään aseita sota-alueelle. Tällainen toiminta voidaan tulkita toisten valtioiden taholta pahimmassa tapauksessa jopa sodanjulistukseksi.

Aseiden lähettämisen jälkeen seuraavana askeleena kohti ulkomaisia sotia tuleekin sitten olemaan viimeisen pidäkkeen ja lukon purkaminen; eli päätös miesten ja sotavoimien lähettämisestä maailmalle sotimaan avoimesti EU:n tai NATO:n taikka molempien “puolesta”.

Kyse ei ole pelkästään Venäjästä

On ymmärrettävä, että EU:n ja NATO:n kohdalla kyse on paljon muustakin kuin vain suhteestamme Venäjään ja sen kiristämisestä mahdolliseen konfliktiin asti. Meidät pyritään näiden organisaatioiden osana lopulta viemään maailmalle erilaisiin “humanitaarisiin sotilasoperaatioihin”. Tällainen imperialistinen toiminta on ensinnäkin tavattoman kallista kustantaa sekä myös tavoitteiltaan Suomen kansalle täysin vierasta.

Kansan etujen ajamisesta vieraantunut eliitti haluaa Suomen kuitenkin tälle tielle viedä, koska se on hyväksynyt ajatuksen siitä, että itsenäisellä Suomella ei ole paikkaa ja tarkoitusta maailmassa. Tämä eliitin alistuminen ulkomaiseen kontrolliin tulee käymään ajan kuluessa yhä tukalammaksi taakaksi Suomen kansalle, jos kansa ei herää itsenäisyystaisteluun.

Tähän mennessä olemme jo joutuneet maksamaan pelkästään nykyisen EU:n koossa pitämisestä kallista hintaa. Omasta valuutasta luovuttuamme olemme menettäneet taloudellisen kilpailukykymme. Tämän myötä me velkaannumme jatkuvasti täysin kestämätöntä vauhtia.

Lisäksi kustannamme erilaisin velkajärjestelyin EU:n tukipaketteja, joilla maksetaan muiden maiden velkoja – siis ottamalla itsellemme velkaa. Nämä tukipaketit tulevat toistumaan eri nimillä ja syillä yhä useammin, kun EU:ta pyritään pitämään koossa. Lisäksi laajentumishaluisen EU:n jäseneksi tullaan havittelemaan yhä köyhempiä maita kuten vaikkapa Moldovaa ja Georgiaa, jotka tulevat tarvitsemaan jatkuvaa taloudellista tukea nykyisten Etelä- ja Itä-Euroopan maiden lisäksi.

Lisäksi tämän taakan päälle tulevat raskaat EU-jäsenmaksut ja EU:n uusliberaalin talousjärjestelmän itsensä meille aiheuttama yhteiskunnan nopea kurjistuminen. Kun tähän lisätään vielä EU:n ja mahdollisesti myös NATO:n sodat ja niiden rahoittaminen, niin Suomen kansa tulee olemaan pian taas samanlainen hävyttömän kuppauksen kohde kuin se oli Ruotsin vallan aikana Ruotsin rakentaessa omaa suurvaltaansa.

Ja näiden valtavien kustannusten lisäksi on ymmärrettävä, että tämä eliitin polku tulee olemaan kansalle myös jatkuvien jännitteiden ja pelkojen polku, joka on täynnä ennalta arvaamattomia miinoja.

Ja tämä kaikki vain siksi, että suomalaiset poliitikot haluavat olla tekemässä suurvaltapolitiikkaa EU:n kautta Suomen kansan rahoilla. Kyse on siis poliitikkojen harrastuksesta ja harrastuksen kustantajana toimii Suomen kansa.

Seurauksena tästä kuppauksesta syntyy askel askeleelta poliittisesti, taloudellisesti ja henkisesti entisestäänkin heikompi alusmaa-Suomi, joka jonain päivänä voi taas vaihtaa omistajaansa, koska meidät suomalaiset todetaan kyvyttömäksi ohjaamaan omaa politiikkaamme. Näin on käynyt ennenkin kun Venäjä otti Ruotsin heikennyttyä Suomen siltä suoraan omaan haltuunsa.

On ymmärrettävä myös se tosiasia, että eliitin valitsemalla polulla pitkästä itärajastamme tulee kasvavien suurvaltajännitteiden myötä raudan, epäluulojen, jännityksen ja pelon raja.

Kansalle hyödyllinen polku

Toinen mahdollisuus kansalle on se, että se ei suostu kulkemaan eliitin sille valitsemaa vaarojen polkua, vaan se perääntyy pois ja lähtee toiselle, sille itselleen paljon turvallisemmalle ja hyödyllisemmälle polulle.

Tämä on itsenäisyyden, kansanvallan ja puolueettomuuden polku, joka tarjoaa valtavasti etuja eliitin polkuun verrattuna, joka on siis täynnä varmaa kärsimystä, taantumista ja riskialttiita miinoja.

Itsenäisyyden polulla käytämme suomalaisten työllään tuottamaa vaurautta oman maamme rakentamiseksi; emme siis lähetä rahojamme vieraiden voimien pyynnöstä EU:n koossa pitämiseksi tarvittaviin tukipaketteihin emmekä muiden maiden velkojen ja imperialismin kustantamiseen.

Ulkomaisten seikkailujen sijasta rahamme käytetään omassa maassa suomalaisten elintason kohentamiseen ja oman turvallisen hyvinvointivaltion rakentamiseen, jota puolustaa tehokkaat, motivoituneet, täysin oman maan puolustamiseen keskittyvät ja hyvin resurssoidut puolustusvoimat.

Tässä kohtaa on huomattava, että rahoittaisimme vain murto-osalla niistä rahoista, joilla me eliitin polulla ostamme “turvallisuutta” ulkomailta, Suomelle erittäin vahvat puolustusvoimat. Lisäksi maanpuolustustahto ja kansallishenki ovat eliitin polulla huomattavasti puolueetonta Suomea heikommat, koska kansa ei koe EU:n ja NATO:n päämääriä omikseen ja se laskee maan puolustuskykyä oleellisesti.

Kansan omalla polulla vieraat voimat eivät myöskään pakota ja vaadi meitä rajoittamaan kauppakumppaneitamme, jotta siten tukisimme niiden valtapyrkimyksiä kärsimällä itse.

Kansan polulla me tuomitsemme kaikki laittomat sodat emmekä yksisilmäisesti tuomitse vain osaa sodista, vain niiden aloittajasta riippuen. Olemme siis kansana kategorisesti rauhan puolella sotaa vastaan ja harjoitamme puolueettomuuspolitiikkaa, jonka avulla voimme toimia rauhanrakentajan roolissa kansainvälisissä kriiseissä.

Puolueettomana pystymme myös analysoimaan maailman tapahtumia ja kriisejä objektiivisesti ja silloin myös apumme niiden ratkaisemisessa on tehokasta, kysyttyä ja tervetullutta.

Tällä polulla itärajastamme on raudan ja epäluulon rajan sijasta mahdollista rakentaa rauhan ja yhteistyön raja, joka samalla tuottaa meille myös kansallista vaurautta.

Ei pidä luottaa vieraisiin voimiin

Kummallakaan näistä poluista ei voida tietystikään olla täysin turvassa odottamattomilta tilanteilta, mutta eliitin polkua kulkiessaan Suomen kansa joutuu varmasti maksamaan raskasta hintaa monin eri tavoin. Eliitin polku on muutenkin meille merkittävästi riskialttiimpi, koska emme pysty tällä polulla ohjaamaan maatamme itsenäisesti.

Lopulta kyse on yksinkertaisesti siitä, että me emme voi laskea ja rakentaa turvallisuuttamme vieraan voiman varaan. On huomattava, että tämä vieras voima edellä kuvatun mukaisesti ensinnäkin imee kallisarvoisia resurssejamme meidän kannaltamme täysin toisarvoisiin kohteisiin ja heikentää siten jatkuvasti meitä ja kykyämme rakentaa omaa maatamme. Toiseksi me emme kuitenkaan lopulta pysty kriisitilanteessa kontrolloimaan tätä vierasta voimaa ja siten me emme voi siihen viime kädessä myöskään luottaa.

Oma kansallinen “punainen linjamme”

Suurvalloilla on olemassa omat punaiset linjansa niiden oman turvallisuuden suhteen, joiden ylittämistä ne eivät hyväksy. Pienenä maana meidän punaisen linjamme tulisi olla se, ettemme anna Suomen valtiokoneistoa ohjattavan ulkoa käsin meidän oman eliittimme suosiollisella avustuksella sellaiseen suuntaan, joka on täysin kansallisten etujemme ja turvallisuutemme vastainen.

Suosittelen Suomen kansalle eliitin sille valitseman polun hylkäämistä sillä muuten seuraavat vuosikymmenet tulevat olemaan suomalaisille kovaa aikaa ja raskasta kantapään kautta oppimista.

Niko Aleksanteri Kauko
Vapauden liitto

Tilaa
Ilmoita
guest

12 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Zardex

Eläköön Vapaus!

Keijo

Näin meille on kerrottu:

”Niin lähti toinen hevonen, tulipunainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan; ja hänelle annettiin suuri miekka.”

Näin meille on ennustettu:

Eräänä myöhäisenä pimeänä iltana vuonna 1920 Suomen itsenäisyyden ajan ensimmäinen arkkipiispa Gustaf Johansson oli iltakävelyllä Turussa, jossa arkkipiispat asuvat. Hän käveli tuomiokirkon ohi ja havaitsi sen kirkkaasti valaistuna.

Uteliaana hän meni katsomaan sisälle, että mikä tilaisuus oli vielä näin myöhään.Kun hän saapui sisään, niin kirkon alttarin edessä, keskikäytävällä, seisoi valtavan suuri kirkas enkeli, paljastettu miekka kädessä.

Jumalan lähettämänä enkeli ilmoitti, että Suomea kohtaa kolme kovaa tuomiota:

”Ensiksi miekan kärki kastuu, toiseksi miekka menee puoliväliin ja
kolmanneksi miekka menee kahvaa myöten.”

”Kansasi tulee kokemaan kolme tällaisen miekan iskua ja
näkemään kolme suurta sotaa, jolloin miekka isketään Suomeen.”

”Yksi isku on jo tullut, mutta kaksi on vielä tulematta.

”Suomi tulee kestämään nämä kaksi miekan iskua, mutta kolmas on uppoavasyvälle ja kahvaa myöden, ellei Suomen kristityt palaa takaisin Raamattuun ja täyty Pyhällä Hengellä sekä tee parannusta kaikessa missä parannusta voi löytyä.”

tie ja totuus ja elämä

Hyvä kirjoitus. Vielä kun kansakuntana turvaamme Jumalaan, niin se on kaikkein tärkein asia. Sotien aikaan Suomella oli johdossa jumalaapelkäävä Presidentti, Kyösti Kallio. Hän kehotti kansaa menmään polvilleen, myöntämään syntisyytensä, taistelemaan syntiä vastaan elämissään ja huutamaan avuksi Jumalaa. Suomi oli täysin ylivoimaisen vihollisen edessä, mutta kansa nöyrtyi, rukoili apua Jumalalta ja Herra kuuli vilpittömät rukoukset ja itsenäisyys säilyi. Kyse oli täysin Jumalan ihmeestä ja armosta.
Rintamalla ei tuolloin ollut yhtään ateistia. Kaikki rukoilivat apua Luojalta. Sotilaat lupaisivat usein rukouksissaa, että ”jos nyt Herra säästät henkeni, niin seuraan sinua lopun elämäni”. Tapahtui suuria ihmeitä: NL pommitti asemia yötä päivää ja usean päivän ajan. Ei yhtään kuollutta suomalaista! Saksa tuli yllättäen apuun, sillä Jumala vaikutti Saksan johtoon. Tuli yllättäen kovia 40 asteen pakkasia ja se oli Suomen armeijalle etu, jne, jne.
Itsenäisyys siis säilyi ja alkoi Suomen jälleenrakennus. Maksettiin sotakorvaukset ja Suomi vaurastui. Ihmiset alkoivat ajatella, että ”Me tehtiin tämä ihan itse”. Jumala unohtui ja lupaukset Jumalalle.
Nyt sodista on aikaa yli seitsemän vuosikymmentä ja missä tilassa kansakunta on! Maan johto on täynnä globalisteja ja tyhmiä naisia ja viherkommunisteja. Maan johto vihaa omaa kansaasa ja Jumalaa. Kansa rypee synnissä. Tärkeintä elämässä on raha ja tavara ja oma etu. Ryypätään ja huorataan minkä ehditään. Tappaminen ja porno ja väkivalta on suurta viihdettä. Homous ja kaikki muu haureus ja irstaus on yleisesti hyväksyttävää ja maan johto ja kirkon johto on tätä sallimassa ja edesauttamassa.
Luoja on tätä kaikkea katsonut ja toivonut ihmisten kääntyvän pois synnin teiltään. Nyt on viimeinen hetki tehdä parannus. Muuten Jumala ottaa varjeluksensa pois ja sallii viimeisenä keinona maahamme vaikeitakin vaikeimmat ajat: hintojen nousu, pula kaikesta ja sota. Näin Jumala ravistelee kansaa ja absoluuttisen hädän ja kärsimyksen hetkellä moni varmasti kääntyy hädässään Jumalan puoleen ja huutaa Herraa Jeesusta apuun. Mutta valitettavasti moni paaduttaa sydämensä ja hylkää sen ainoan avun, jolla on loppujen lopuksi mitään merkitystä.
Jokainen ihminen on syntinen ja erossa Luojastaan ja sielu on kuolleessa tilassa, matkalla kadotukseen eli helvettiin. Niin kauan kunnes ymmärtää syntisyytensä ja haluaa tehdä parannuksen elämässään. Jeesus – ainoa synnitön ihminen maan päällä koskaan ja Jumala, kuoli ristillä Jumalan suunitelman mukaisesti ja sovitti jokaisen ihmisen synnit. Jeesus on ainoa nimi, jossa ihmisellä on pelastus. Jeesus on välimies ihmisen ja Jumalan välillä.
Ihmisen tehtävä on ainoastaan uskoa ja ottaa pelastus Jeesuksessa vastaan. Ei mitään omia tekoja tai suorituksia. Pelastus on kokonaan Jumalan teko ja Jumalan armoa. Sama kuin jos olet hukkumassa ja joku heittää sinulle pelastusrenkaan. Otat renkaan kiitollisena vastaan, etkä kehu pelastaneesi itse itsesi. Kaikki kunnia pelastuksestasi kuuluu sille joka renkaan heitti. Sinä otit sen ainoastaan vastaan.
Missä sinä tahdot viettää ikuisuutesi? Taivaan kodissa, jossa ei ole mitään syntiä tai kipuja tai huolia ja murheita. Vai ikuisessa erossa Luojastasi, helvetissä? Jumala ei ole luonut ihmisestä robottia, jolla ei ole omaa tahtoa. Jokaiselle on annettu oma tahto ja valinta on jokaisella henkilökohtainen. Jumala ei ketään pakota. Valinta tulee tehdä kuitenkin tämän ainoan meille annetun elämän aikana. Kuoleman jälkeen on myöhäistä. Ihmisen sielu on kuitenkin ikuinen. Elämä maan päällä on vain lyhyt tuulen henkäys – kuin vesipisara. Ja ikuisuus on kuin valtameri.
Mikään uskonto ei pelasta ketään. Kaikki uskonnot johtavat saman jumalan, saatanan syliin. Aimoastaan USKO Jeesukseen pelastaa. Uskonnot taakoittavat ihmistä ja vaativat suorituksia ja tekoja. Millään hyvillä teoilla ei ole mitään merkitystä, sillä jokainen ihminen on syntinen ja rikkonut teoillaan ja tekemättä jättämisillään Jumalan lakeja vastaan (10 käskyä). Jeesus tuli maan päälle ja kuoli ristillä, jotta sinulla ja minulla olisi mahdollisuus pelastua. Jeesus sovitti meidät Jumalan kanssa ja teki meidät kelpaaviksi Jumalalle.
Elämme lopun aikojen viimeisiä vuosia. Jeesus tulee pian takaisin. Enää muutama Raamatun profetioista on toteutumatta, esim. Damaskoksen kaupungin tuho. Maailma on Raamatun mukaan annettu sielunvihollisen hallintaan Jeesuksen paluuseen saakka. Siksi maailma on täynnä murhaa, murhetta, vihaa, haureutta, ahneutta, himoa, jumalanpilkkaa jne. Jeesus voitti Golgatan ristillä synnin, saatanan ja kuoleman. Saatana tietää hävinnneensä ja yrittää ottaa mukaansa mahdollisimman monta ihmissielua helvettiin. Saatana vihaa jokaista ihmistä, mutta Jumala rakastaa jokaista ihmistä.
Raamatun viimeinen kirja, Johanneksen ilmestys, Ilmestyskirja sanoo näin (Ilm. 13:16) ”Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa,ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku”. Kuulostaako tutulta? Kohti tätä pedonmerkkiä mennään. Rokotepassi ja digitaalinen identiteetti ovat sen esiasteita. Maailman viimeisinä vuosina valtaan nousee antikristus, joka ilmoittaa olevansa jumala ja vaativansa että ihmiset kumartavat ja palvovat häntä. Kaikki jotka kieltäytyvät tapetaan. Pedonmerkki on lopunajan petovaltakunnan maksuväline. Todennäköisesti mikrosiru, jossa on kaikki tietosi. Ihmiset ottavat tuon merkin vapaaehtoisesti.
Rakas ystävä. Jumala rakastaa sinua ja toivoo, että palaat takaisin Hänen luokseen. Siihen yhteyteen johon Hän on meidät jokaisen luonut. Rakas ystävä, valitse elämä, valitse Jeesus. Tee valinta jo tänään, huomenna saattaa olla myöhäistä.

Nimetön

Sinunko Jumalaan, vaiko Jumalaan? Vaikuttaisi edelliseltä.

Snif

Uskonnot niitä sotia on eniten aiheuttanut ja ihmisiä tappanut tällä planeetalla.
Terve ajattelu, päättelykyky on niitä mitkä kansan nostaa.
Uskonnot on pelkkää satua jotka on keksitty lieventämään kuolemanpelkoisten olotilaa.

tie ja totuus ja elämä

Aivan oikein – uskontojen nimissä on tapettu ja tapetaan ihmisiä yhä. Islam on murhaa täynnä ja Koraani kehottaa tappamaan vääräuskoiset. Katolinen kirkko on tappanut ja tappaa yhä. Ristiretket on katolisen kirkon hedelmää. Katolinen kirkko on aina vainonnut oikeita kristittyjä. Katolisella kirkolla ei ole mitään tekemistä oikean kristinuskon kanssa, vaan se on antikristillinen lahko.
Raamattu ei kehota vastaamaan väkivaltaan väkivallalla, vaan kääntämään toisenkin posken. Oikea Kristuksen Jeesuksen seuraaja ei tapa ketään, vaan rakastaa myös vihollista ja toivoo että kaikki löytäisivät Jeesuksen elämäänsä.
Uskonnot ovat valhetta. USKO Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, niin myös sinun perhekuntasi. Jeesus itse sanoo: ”Minä olen Tie ja Totuus ja Elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani”.

Nimetön

huh… rajua settiä… mistä näitä jeesustelijoita riittää – uskonto on maailman suurin huijaus, hyvänä kakkosena tulee koronavirus, kolmossija annetaan ilmastonmuutos kusetukselle.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Nimetön
pöh

Tämä sota sopii globalisteille oikein hyvin.
Nyt kehuskellaan kuinka hyvä on olla EU:ssa, jäseneksi ollaan pikavauhtia järjestämässä Ukrainaa, Georgiaa, Moldovaa ja mahdollisesti muitakin.
Maita jotka eivät täytä EU:n omia ehtoja liittymiseen, mutta EU käyttää aina kriisejä rikkoakseen omia sääntöjä.
Kulisseissa varmasti liittovaltiosta puhutaan jo suoraan, ja maaimanhallitustakin suunnitellaan.
Päätökset tehdään aina kriisin varjolla pikavauhtia, ettei edes ymmärretä mihin on sitouduttu ennen kuin se on myöhäistä.

Puolueeton

Jokainen voi itse miettiä, mikä vaikutus EU liittymisella on Suomen velkaantumiseen tästä kuvasta, se kannattaa ladata.
https://www.suomenpankki.fi/globalassets/fi/media-ja-julkaisut/uutiset/publishingimages/25434_fin_pieni.jpg
Suomi sai EFTA jäsenyyden 1986 ja EU jäsenyyden 1995 ja otti rahayksikökseen Euron 1999. Historian tiedot viittaavat korkeaotsaisen artikkelin kirjoittajan olevan oikeassa ennustuksissaan polkujen valinnasta. Sotavelat maksettiin itsenäisen Suomen aikana vuoteen 1975 mennessä. EU liittymisen aikana syntyneet velat ovat vain kasvussa. Julkinen velka oli vuonnan 2021 71,7 % bruttokansantuotteesta ja taitaa tänä vuonna olla ennätyslukemissa.
Ulkomaiset velat ovat ulkomailla luotua rahaa, josta maksettu korko menee maailman rahaeliitille. Jos lainat olisivat Suomen pankin markkalainoja, mahdolliset korot jäisivät Suomen pankille rahoitusomaisuudeksi.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Puolueeton
Puolueeton

No miksi Suomi joutui 2. maailmansotaan
Kysymyksessä oli suurvaltojen sota ja kun naapurina on suurvalta, vaara siihen joutumiseen olis suuri ja se tapahtui. Aluksi Neuvostoliitto esitti rajan siirtoja ja vuokra-alueita Leningradin suojelemiseksi, sekä myös kauppaa. Sellun myyntiä, joka oli sotaa odotellessa erittäin tärkeä aine ruudin valmistamisessa. Suomi ei suostunut mihinkään, mikä johti NLn invaasioon.
NL tyytyi rauhaan, kun sai rauhan teossa 9 sellutehdasta Suomesta. Saattoi olla merkittävä tekijä. Talvisodan menestyksekkään puolustuksen jälkeen (kaikkialla maailmassa uutisoitiin, että Suomen valtio lakkaa olemasta 3 viikossa), Saksa kiinnostui Suomesta ja meidän hallitus innostui. Suomeen tuli 200000 saksalaista sotilasta. Saksan tarkoituksena oli lopettaa NLn olemassaolo. Suomi oli tärkeä avustaja sitomaan venäläisiä joukkoja pitkälle rajalle. Saksa kuitenkin lopulta hävisi sodan ja lopputuloksena Suomi kärsi entistä enemmän. Talvisodan uhrit kolminkertaistuivat ja jouduttiin maksamaan kuvassakin näkyvät sotakorvaukset.
Artikkelissa kuvataan tulevaisuutta eri tavoin valittuna. Tapahtumat todistavat, että yli 80 vuotta sitten valittiin huonosti. Nyt ollaan jälleen valinnan edesä ja näyttää pelottavalta, valitaan jälleen kivisin polku.

Viimeksi muokattu 1 vuosi sitten by Puolueeton
lol

ryssä

Trollololloo

Saatko paljonkin rahaa typerästä trollaamisestasi?

Tietoa julkaisijasta

Niko A. Kauko

Pitkän linjan itsenäisyysmies ja vankkumaton suomalaisen kansanvallan puolustaja.

Kansallismielisen politiikan tekemiseksi tarvitsemme itsenäisen kansallisvaltion, sillä vain kansallisvaltiolla on käytettävissään ne välineet, joilla kansallismielistä politiikkaa voidaan toteuttaa.