Blogit

Koronatalouskriisi ja ihmekone Sampo

Kuten tiedämme Kalevalan tarinoissa Väinölän seppä Ilmarinen takoi ihmekone Sammon viholliskylän, eli Pohjolan, emännälle.

Pian tämän jälkeen Väinölässä harmistuttiin, kun käsitettiin minkälainen ihmekone vaurautta Pohjolaan tuottava Sampo oikein olikaan ja kuinka suuri virhe oli ollut antaa sen mahti Pohjolan väelle.

Tyrmistyksen jälkeen Sampoa päätettiin lähteä ryöstämään, jotta rikkauksia tuottava kone saataisiin pois viholliselta ja tuotua Väinölään, omalle väelle vaurautta synnyttämään.

Sammon ryöstö

Me suomalaiset olemme nyt samanlaisessa tilanteessa kuin Väinölän väki oli oman kohtalokkaan virheensä tajutessaan.

Mutta meidän aikamme Sampo oli oma itsenäinen keskuspankki ja oma valuuttamme, eli Suomen markka.

Meiltä tämä nykyajan Sampo varastettiin ja huijattiin EU:n toimesta meidän oman väkemme eli unioniin ja sen suurvaltaprojektiin sitoutuneiden suomalaisten poliitikkojen avustuksella.

EU sai näin ”oman” väkemme siunauksella Suomen Sammon ja sulki sen tiukasti lukkojensa taakse EU:n keskuspankkiin Frankfurtiin.

Ja siellä ikioma Sampomme takoo nyt euroja markkojen sijasta ja käyttää ihmevoimiaan EU:n tahdon ja etujen mukaisesti, kun se sen sijaan voisi olla Suomessa auttamassa meitä ratkaisemaan ongelmiamme ja tuottamassa vaurautta suomalaisten taskuihin.

Mihin keskuspankkia ja omaa valuuttaa tarvitaan

Omasta valuutasta ja keskuspankista luopuessa suomalaiset poliitikot antoivat mahtavan vallan pois Suomesta. Menetimme Sampomme myötä mahdollisuuden kontrolloida ja rakentaa talouttamme omien etujemme mukaisesti.

Sanotaankin, että se kuka kontrolloi rahaa, kontrolloi lopulta koko maata. Niin määräämättömän suuren vallan keskuspankki sen omistajalle antaa.

Tätä sanontaa pohtiessa on helppo ymmärtää, miten kohtalokas virhe maamme itsemääräämisoikeuden kannalta oli omasta keskuspankista, valuutasta ja kultavarantomme hallitsemisesta luopuminen EU:n hyväksi.

Näin toimimalla kansallisvaltion vihollisille luovutettiin ihmemyllymme moninaisine mahteineen auttamaan EU:ta rakentamaan omaa valtiotaan Suomen kansan kustannuksella.

Koronakriisin taloudellinen hoito ja Sampon tuomat mahdollisuudet

Itsenäinen keskuspankki antaa paljon sekä mahdollisuuksia että keinoja ja sen myötä rikkauksia omistajalleen oikein käytettynä. Ja myöskin kriisitilanteessa se on korvaamaton työkalu valtion ja kansalaisten elintärkeiden etujen turvaamisessa.

Koronakriisin aikana onkin ollut helppo seurata miten itsenäiset maat ovat pystyneet nopein ja tehokkain keinoin reagoimaan koronaviruksen aiheuttamaan talouskriisiin eri puolilla maailmaa, koska niillä on käytössään oma keskuspankki ja oma valuutta.

Ja niiden myötä niillä on kaikki tämän ratkaisevan edun mukanaan tuomat mahdollisuudet käytössään.

Sampon ihmeominaisuus käyttöön

Itsenäinen Suomi olisi esimerkiksi voinut nyt ottaa isossa mittakaavassa käyttöön suurimpaan hätään varatun Sampon ihmeomainaisuuden – jota oman rahan ja keskuspankin omaavat maat jo tietysti käyttävät – eli rahan luomisen valtiolle tyhjästä.

Jos meillä olisi nyt ollut oma valuutta ja keskuspankki, valtio olisi voinut rahoittaa koronakriisin valtavia kustannuksia ”velkaantumalla” omalle keskuspankille omassa valuutassa eli markoissa ilman velkaantumista ulkomaille.

Ihmisille ja yrityksille olisi voitu jakaa oman keskuspankin avulla ”helikopterirahaa” suoraan valtiolta velkaannuttamatta lisää jo muutenkin veloissa olevia ihmisiä ja pienyrityksiä.

Näin kriisiä voitaisiin inflatisoida ja sen kustannukset jakautuisivat koko yhteiskuntaan mahdollisimman vähin konkurssein ja velanhoitohäiriöin. Lisäksi kriisistä toipuminen olisi nopeampaa kun ihmisten ja yritysten lisävelkaantumista voitaisiin näin minimoida.

Sampo on välttämätön; käyttötavoista voidaan kiistellä

Tiedän, että esimerkiksi ”helikopterirahasta” ja setelirahoituksesta voidaan olla perustellusti montaa mieltä, mutta oma valuutta ja keskuspankki tarjoaisivat joka tapauksessa tässä kohtaa korvaamattoman edun tällaisen katastrofin hoidossa ja kustantamisessa EU:n kontrolloimaan rahaan ja talouteen verrattaessa.

Tiedän myös, että monet vastustavat esim. helikopterirahaa periaatteellisista syistä ja sanovat, että näin ei voi tehdä; mutta poikkeukselliset ajat vaativat poikkeuksellisia ratkaisuja, varsinkin kun maatamme on hallittu huonosti ja huonoihin aikoihin ei ole varauduttu.

Inflatisoimalla valtava katastrofirahoituksen tarve setetelirahoituksen avulla omasta keskuspankista on kuitenkin parempi ratkaisu kuin velkaannuttaa valtiota ja suomalaisia ulkomaille.

Mutta lopulta kaikki tämä pohdinta tässä on vain haaveilua koska meillä ei ole omaa Sampoamme eikä sen tuomia mahdollisuuksia ja keinoja käytettävissämme.

Tämän haaveilun sijasta onkin pidettävä siitä huoli, että meillä suomalaisilla on oma ihmekoneemme seuraavien kriisien taikka katastrofien kohdatessa meitä.

Sitten voimme todella pohtia sitä miten ja mitä Sammon ihmeominaisuuksista pitää kulloistakin kriisiä kohdatessa käyttää.

Sampo on otettava takaisin

Aivan kuin Kalevalan tarussa meidän suomalaisten on siis ensin ymmärrettävä, että oma Sampomme on viety Frankfurtiin ja se tekee ihmeitään siellä nyt EU:n valtapyyteiden eikä meidän suomalaisten hyväksi.

Ja tämän tosiasian ymmärtämisen jälkeen tarvitaan tietysti toimintaa Sammon ottamiseksi takaisin.

Tarvitaan rohkeita, viisaita ja neuvokkaita kansalaisia Väinämöisen, Ilmarisen ja Lemminkäisen tapaan hakemaan Sampo taas takaisin Suomeen alkuperäiseen käyttöönsä.

Eli luomaan vaurautta ja rikkauksia Suomen kansalle.

Niko Aleksanteri Kauko
Perussuomalaiset

Tietoa julkaisijasta

Niko A. Kauko

Pitkän linjan itsenäisyysmies ja vankkumaton suomalaisen kansanvallan puolustaja.

Kansallismielisen politiikan tekemiseksi tarvitsemme itsenäisen kansallisvaltion, sillä vain kansallisvaltiolla on käytettävissään ne välineet, joilla kansallismielistä politiikkaa voidaan toteuttaa.