Blogit

Podcast: Kuntavaalit 2021


Olen itse ehdolla Lahdessa, mutta videoni sisältö on yhtälailla tärkeä ja merkityksellinen Suomen jokaisessa kunnassa. Annan omat evästykseni sekä äänestäjille että ehdokkaille siitä millaisia poliitikkoja Suomi ja sen kunnat nyt kipeästi tarvitsevat. Kerron myös oman vaalilupaukseni, joita ei ole kuin yksi. Lisäksi varoitan äänestäjiä siitä, että heidän ei ole syytä antaa poliitikkojen ajaa maataan seinään, sillä sellaisen törmäyksen seuraukset tulevat olemaan hyvin ikävät ja täysin arvaamattomat.

Olen 45-vuotias graafinen suunnittelija ja asunut Lahdessa viitisentoista vuotta. PS-puolueeseen liityin vuonna 2018. Politiikka ja siinä toimiminen on minulle enemmänkin väline kuin päämäärä itsessään. Olen ollut mukana Suomen itsenäisyyden palauttamiseen tähtäävässä poliittisessa toiminnassa jo parikymmentä vuotta. Sen avulla haluan puolustaa suomalaisten oikeutta itsenäiseen ja kansanvaltaiseen Suomeen epädemokraattisen ja harvainvaltaisen EU-liittovaltion sijasta.

Kaupunginvaltuustossa haluan olla rakentamassa parempaa Lahtea ja ratkaisemassa kaupunkilaisten ongelmia mahdollisimman oikeudenmukaisesti sekä lisäämässä tietoisuutta siitä mitä syvempiä syitä kuntien ongelmien taustalla on. Ilman tätä ymmärrystä me emme pysty ratkaisemaan kuntien ja kaupunkien resurssipulaa ja sen myötä alamäki sekä velkaannuttaminen tulevat jatkumaan.

Tässä muutamia ajatuksiani Lahden kehittämiseksi:

1. STOP kaupungin omaisuuden ja yritysten myynnille. Lahti Energian ja Aquan omistus pidettävä kuntalaisilla. Kiinteistöjä ei pidä myydä ja sitten jäädä niihin maksamaan kalliita vuokria.

2. Velkaannuttamiselle loppu. Velalla ja omaisuuden myynneillä vain peitellään vanhojen puolueiden katastrofaalisia virheitä ja pidetään yllä niiden valta-asemaa.

3. Nykytilanteessa kaupungin resurssien käyttöä on priorisoitava ihmisten perustarpeisiin mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla. Poliitikkojen suosiossa olevista velkarahoitteisista suurhankkeista pidättäydyttävä.

4. Rakentamisessa on panostettava esteettiseen arkkitehtuuriin, joka miellyttää silmää ja siten lisää kaupungin kauneutta ja viihtyvyyttä. Mitä enemmän kaupungissa on nähtävää, sitä enemmän Lahteen tulee matkailijoita ja sitä kautta myös rahaa.

5. Uusista tiehankkeista pidättäydyttävä ja keskityttävä jo olemassaolevan tieverkoston hyvään kunnossapitoon.

6. Yliopistoa kehitettävä – koulutukseen panostaminen on tae paremmasta tulevaisuudesta. Korkeatasoinen yliopisto on vahva houkutustekijä sekä ihmisille että yrityksille.

7. Julkista liikennettä kehitettävä ja halpuutettava ainakin niiden vähävaraisten kohdalla, jotka sitä eniten tarvitsevat, kuten opiskelijoiden, työttömien ja eläkeläisten.

8. SOTE-palveluiden siirtämisestä yksityisille ei seuraa pidemmällä tähtäimellä mitään hyvää. Hinnat nousevat ja laatu laskee, kuten esim. vanhustenhoivan katastrofissa on nähty.

9. On oltava realisteja siinä, että monet Lahden pahimmat ongelmat – esim. suurtyöttömyys ja huumeongelma – ovat lopulta ratkaistavissa vain valtiotason politiikan suunnanmuutoksella. Tarvitsemme kansallismielisiä päättäjiä siis sekä kunta- että valtiotasolle. Avaimet muutokseen ja parempaan huomiseen ovat äänestäjien käsissä.

10. Koronarajoituksiin toivon malttia ja järkeä – ne ovat monessa kohtaa hyvin epäloogisia ja kohtelevat eriarvoistavasti eri aloja, niiden yrittäjiä ja työntekijöitä lähes mielivaltaiseen tyyliin. Tuloksena on masentuneita nuoria, konkursseja ja surullisia ihmiskohtaloita 90-luvun laman tapaan. Vanhan viisauden mukaan hoito ei saa olla tautia pahempi. Pitkällä aikavälillä ajatellen Suomi on jo aiheuttanut itselleen niin suuren verta vuotavan haavan mm. yritystoimintaa tuhoamalla ja valtiota räjähdysmäisesti velkaannuttamalla, että sen umpeenparsiminen kestää kymmeniä vuosia. Lisäksi tulee kustannettavaksi erilaiset rajoitustoimien aiheuttamat ja vaikeammin laskettavat pidemmän aikavälin sivuvaikutukset esim. kansanterveyteen.

Koko vaalilehtiseni ”Kunnat ja valtio – saman kolikon kaksi puolta” löytyy osoitteesta:

Lehtiseen kannattaa perehtyä huolella, jotta ymmärrys ongelmiemme taustalla olevista syistä lisääntyisi.

PS -Vaaligalleria: https://vaalit.perussuomalaiset.fi/kuntavaalit/ehdokas/niko-aleksanteri-kauko

Toivon äänestäjille viisautta ja rohkeutta valintoihinsa näihin tärkeisiin vaaleihin!

Niko Aleksanteri Kauko
Kuntavaaliehdokas, Lahti
Perussuomalaiset

Tietoa julkaisijasta

Niko A. Kauko

Pitkän linjan itsenäisyysmies ja vankkumaton suomalaisen kansanvallan puolustaja.

Kansallismielisen politiikan tekemiseksi tarvitsemme itsenäisen kansallisvaltion, sillä vain kansallisvaltiolla on käytettävissään ne välineet, joilla kansallismielistä politiikkaa voidaan toteuttaa.