Blogit

Työkalut Suomen korjaamiseksi puuttuvat

Poliittista puoluetta ja sen poliitikkojen tekemää työtä on helppo verrata esimerkiksi mekaanikkoon, joka tutkii ja korjaa viallista moottoria. Puolue on kuin mekaanikko ja viallinen moottori on verrattavissa erilaisia vikoja sisältävään yhteiskuntaan.

Mekaanikko tarvitsee paitsi taitoa ja osaamista pystyäkseen löytämään moottorista viat, mutta sen lisäksi hänellä on oltava oikeat työkalut vikojen korjaamiseen. Jos mekaanikon pakista puuttuvat tarpeelliset työkalut, hän voi vain todeta moottorissa olevat viat, mutta ei korjata niitä.

Jälleen on samalla tavalla verrattavissa puolueen ja yhteiskunnan suhde. Hyvä osaava puolue tunnistaa oikein yhteiskunnan ongelmat ja pyrkii käyttämään valtion työkalupakista juuri oikeita työkaluja havaitseviensa vikojen korjaamiseen.

Työkaluista

Mekaanikon työkaluja ovat mm. erilaiset testerit, avaimet, pihdit, meisselit ja moninaiset erikoistyökalut, joita hänellä pitää olla runsaasti, jotta hän voi löytää ja korjata kaikenlaiset hankalissakin paikoissa olevat viat.

Samankaltainen on puolueiden laita. Niillä on oltava käytettävissään runsaasti yhteiskunnallisia työkaluja moninaisten ongelmien ja vikojen korjaamiseen.

Puolueiden yhteiskunnan kehittämisessä ja korjaamisessa käyttämiä työkaluja itsenäisessä ovat valtiossa mm. lainsäädäntö, ulkopolitiikka, tullit, verotus, rajavalvonta jne. Erityisen tärkeitä työkaluja ovat oma itsenäinen keskuspankki ja valuutta sekä niiden tuomat moninaiset mahdollisuudet vaikuttaa talouteen kuten mm. ohjauskorot, devalvaatiot, revalvaatiot, setelirahoitus ja pääoman liikkeiden kontrollointi.

Niitä ei tietenkään tarvitse eikä pidä kaikkia joka tapauksessa käyttää, mutta mitä enemmän työkaluja valtiomme työkalupakissa kaiken varalle on, niin sitä moninaisempia ongelmia ja vikoja meillä on mahdollisuus korjata ja huoltaa sekä hienosäätää yhteiskunnan toimintaa yllättävissäkin tilanteissa.

Unionistit luovuttivat työkalumme EU:lle

Oletetaan siis, että puolue tekee oikeat johtopäätökset siitä mitkä asiat yhteiskunnassamme ovat vialla ja saa tarvittavan kannatuksen päästääkseen asemaan, jossa se voi alkaa korjaamaan ongelmia.
Sen jälkeen se tietysti katsoo työkalupakkiinsa ja EU-Suomen tapauksessa joutuu toteamaan suurimmassa osassa tapauksia, että pakissamme ei ole ongelman korjaamiseen tarvittavaa sopivaa työkalua. Emme siis pysty korjaamaan havaittuja vikoja vaan ainoastaan toteamaan ne.

Mistä tämä sitten johtuu, että EU-Suomen työkalupakki kumisee tyhjyyttään?

Karmea totuus on se, että suurin osa kaikista tärkeistä valtion työkaluista on annettu liittovaltioprojektiin sitoutuneiden poliitikkojen toimesta Suomen omasta työkalupakista pois EU:lle, joka rakentaa itsestään valtiota ja täyttää omaa työkalupakkiaan ottamalla ne itselleen ja pois jäsenvaltioidensa työkalupakeista. Tämän ryöväyksen seurauksena kykymme korjata Suomessa oman yhteiskuntamme ongelmia on ratkaisevasti heikentynyt.

Olemme EU-Suomessa siis juuri siinä kuvailemassani tilanteessa, että voimme vain todeta ongelmat, mutta me emme voi korjata niitä, koska työkalupakkimme on tyhjä tai siellä on jäljellä enää vääriä työkaluja.

Ja väärien työkalujen käyttäminen aiheuttaa taas useimmiten vielä sen, että vikoja on niiden käytön jälkeen vaikea enää korjata edes sopivilla työkaluilla. Tämän ymmärtää jokainen, joka on paremman puutteessa yrittänyt tehdä väärällä työkalulla jotain työtä ja sen myötä aiheuttanut vain lisää ja hankalammin korjattavia ongelmia.

EU jäsenyys sekä aiheuttaa viat, että estää niiden korjaamisen

Paitsi että EU aiheuttaa omalla talousjärjestelmällään ja hallinnollaan suuren osan yhteiskuntamme vioista ja ongelmista, niin se on siis myös ottanut meiltä työkalut pois näiden vikojen korjaamiseksi.

Näin kierrämme tuhoisaa ympyrää, joka on johtanut ja johtaa yhteiskunnassamme yhä pahempaan resurssipulaan, näivettymiseen ja pahoinvointiin sekä yhä useamman suomalaisen kohdalla henkilökohtaiseen köyhtymiseen, epävarmuuteen, turvattomuuden tunteeseen ja toivottomuuteen.

Federalistit nurkkasivat itsensä

Kun suomalaiset federalistit surutta tyhjensivät työkalupakkimme EU:n liittovaltioprojektin eduksi, niin samalla he myös ajattelemattomuuttaan ja lyhytnäköisyyttään ajoivat itsensä nurkkaan kotimaan politiikassa.

Sillä EU-Suomeen jäljelle jääneillä työkaluilla poliitikot ja puolueet pystyvät aiheuttamaan useimmissa tapauksissa vain lisää vahinkoa yhteiskuntaamme ja samalla tämän myötä ne jatkuvasti heikentävät omaa kansansuosiotaan.

”Korjaamalla” vikoja velaksi elämisellä, leikkauksilla, ”tehostamisilla”, siirtämällä työpaikkoja pois maasta, valtion yhtiöiden yksityistämisillä ja myymisillä, suosimalla kansainvälisiä suuryhtiöitä, myymällä luonnonvarojamme, työehtoja heikentämällä, palvelujen karsimisella sekä sitouttamalla meitä EU:n kautta kansainvälisiin kauppasopimuksiin, jotka ovat meille epäedullisia jne. poliitikot jatkuvasti vain pahentavat tilannettamme ja ajavat Suomea syvemmälle ja syvemmälle suohon.

Seuraukset väärien työkalujen käytöstä ja tie ulos kurjistumisen kierteestä

Tuloksena väärien työkalujen käytöstä on vain räjähdysmäinen velkaantuminen, hintojen nousu, elintason lasku ja palveluiden heikkeminen sekä koko ajan kasvava kontrolloimaton rahavirta Suomesta pois.

Ja myös se, että ongelmien korjaaminen tulee olemaan tulevaisuudessa yhä vaikeampaa edes oikeilla työkaluilla, koska väärillä työkaluilla aiheutetaan jatkuvasti suurta tuhoa ja yhä monimutkaisempia ongelmia.

Ainut tie ulos tästä itseään ruokkivasta kurjistamisen kierteestä on irtaantuminen EU:n ongelmia tuottavasta järjestelmästä ja itsenäiseen Suomeen palaaminen. Vain siten me saamme menetetyt yhteiskunnalliset työkalut takaisin työkalupakkiimme, joilla voimme korjata yhteiskuntamme vikoja ja hienosäätää sitä haluamallamme tavalla.

Oikeaan marssijärjestykseen ja poliittiseen strategiaan tulisi keskeisenä osana kuulua menetettyjen valtion työkalujen hankkiminen takaisin mahdollisimman nopeasti.

Sillä niin kauan kuin tätä ei ymmärretä, ja ryhdytä sen myötä tilanteen vaativiin toimiin Suomen itsenäisyyden palauttamiseksi, niin tilanne tulee vain entisestään pahenemaan.

Niko Aleksanteri Kauko

Perussuomalaiset

Tietoa julkaisijasta

Niko Aleksanteri Kauko

Pitkän linjan itsenäisyysmies ja vankkumaton suomalaisen kansanvallan puolustaja.

Kansallismielisen politiikan tekemiseksi tarvitsemme itsenäisen kansallisvaltion, sillä vain kansallisvaltiolla on käytettävissään ne välineet, joilla kansallismielistä politiikkaa voidaan toteuttaa.

Kansalaisen verkkokauppa

Advertisement