Blogit

Venäjää pelkäävien tulisi tukea itsenäisyysmielisiä

Suomen EU-jäsenyyttä Venäjä-pelkojensa takia tukevien suomalaisten tulisi harkita ja pohtia kantaansa uudelleen. Pelko- ja tunnetiloihin perustuva politiikka on useimmiten vaarallista ja Suomen kokoisen maan ulkopolitiikan tulisi perustua tilanteen järkevään analysointiin ja realismiin.

Erityisen ikävää ja vastuutonta on se, että nykyinen valtamedia pyrkii vastuuttomasti lietsomaan näitä pelkotiloja ajattelematta yhtään siitä koituvia seurauksia.

Venäjä-pelkoiset tekevät suuren virheen tukiessaan Suomen EU-jäsenyyttä, varsinkin nyt kun kovapäisimmätkin EU-fanaatikot ovat huomanneet, että itsenäisyytensä menettänyt Suomi köyhtyy ja kurjistuu kovaa vauhtia EU:ssa. Maamme taloudellinen perusta on tuhottu unionistien käsissä ja monet strategiset kohteet on myyty pilkkahintaan ja lyhytnäköisesti ulkomaille.

Ideologian sumentamina, peloissaan ja kiihotuksen alaisena Suomessa on tehty ja tehdään jatkuvasti ratkaisuja, jotka ovat talous- ja turvallisuusetujemme vastaisia. Niiden seurauksena Suomi heikkenee, joka johtaa taas entistä heikompaan asemaan kansainvälisessä politiikassa. Pienten, köyhien ja epäitsenäisten maiden asema maailmassa ei ole tunnetusti kadehdittava.

Asioita on tarkasteltava pidemmässä perspektiivissä

Paras tapa varjella itseämme ja omaa polkuamme Venäjää ja sen valtapyrkimyksiä vastaan on se, että itsenäisen puolueettomuuteen perustuvan ulko- ja turvallisuuspolitiikan lisäksi pidämme taloutemme kunnossa, joka se myöskin edellyttää itsenäistä päätöksentekoa ja omaa valuuttaa.

Tämä varmistaisi sen, ettemme joutuisi tulevaisuudessa anomaan apupaketteja niin lännestä kuin idästäkään, sillä niissä on aina lainoittajalla omat etunsa ja tavoitteensa sisäänrakennettuina ja lainaajan edut ovat melko varmasti ristiriidassa kansallisten etujemme kanssa.

Ikävä kyllä tällaisella apu- ja kriisipaketteihin johtavalla tiellä hallitsemattomasti velkaantuva EU-Suomi tällä hetkellä on.

Apupaketeista muistamme hyvänä esimerkkinä Venäjän 15 miljardin euron lainatarjouksen Ukrainalle, jolla Ukrainaa ohjailtiin liittymään Euraasian Unioniin. Muun muassa tästä tarjouksesta ja sen valta- ja geopoliittisista seurauksista syntyi Ukrainan yhä jatkuva sota ja Ukrainan erittäin paha taloudellinen kriisi, kun Ukrainan kansa on joutunut suurvaltojen itsekkäiden etujen pelinappulaksi.

Tähän tilanteeseen joutumista Suomen olisi kaikin keinoin vältettävä ja siksi tarvitsemme itsenäisyyden ja vahvan valtion, jonka turvin pystymme kehittämään maatamme ja ajamaan etujamme tiukassakin paikassa.

Nykyinen Suomen lännettämispolitiikka, johon on kuulunut taloudellisen perustamme rapauttaminen, on ollut suuri virhe, joka juurikin voi viedä meidät ennen pitkää heikkona ja avuttomana Venäjän syliin. Velkakriisissä olevalle heikolle maalle kun ei paljoakaan tarvi porkkanaa tarjota, niin se taipuu vahvempansa tahtoon.

Suomi vaarassa EU:n takia

Jos ja kun EU:hajoaa, taikka Suomen päästessä siitä muuten irti, on vaarana, että federalistien henkisesti lyömä ja kansallistunnoton Suomen kansa ei enää tunne omaa arvoaan. Suomi on silloin helpompi alistuskohde taas jollekin muulle suurvallalle, ja tässä kohtaa kaikki ymmärtävät varmasti mitä se ”jollekin muulle” tarkoittaa, eli Venäjää. Onkin surullista ja vaarallista, jos suomalaisten itsenäisyystahtoa on onnistuttu federalistien toimesta heikentämään EU-aikana myös pitkällä tähtäimellä.

Naapurimme Venäjä, josta on jo muutenkin joskus Suomea arvioitu siten, että suomalaiset eivät ole valtiota muodostavaa kansaa, katsotaan Suomea sen nykykurssin myötä yhä epäilevämmin keskinäisen epäluottamuksemme kasvaessa jatkuvasti.

Pahimmassa tapauksessa ja sopivan tilaisuuden koittaessa Venäjällä saatetaan ajatella , että Suomi on parempi yrittää alistaa kuin luottaa sen omaan kykyyn ohjata itseään siten ettei siitä tule Venäjälle vihamielistä valtiota.

Yksinkertainen loppupäätelmä

Tästä kaikesta voidaan päätellä, että itsenäisyysliikkeen tukeminen on sen varmistamista, että kun EU hajoaa taikka eroamme siitä, niin Suomi seisoo omilla jaloillaan ja on henkisesti valmis itsenäisyyteen.

On tuleva ero EU:sta sitten ainoastaan omaa ansiotamme taikka ei, niin loppupäätelmä on sama: Tarvitsemme vahvan kansallisen itsenäisyysliikkeen, joka on valmis tarttumaan ruoriin, kun federalistien tuuliajolle päästämä laiva on on menossa karille.

On muistettava ja korostettava, että vain itsenäisyys, puolueettomuus ja hyvät suhteet Venäjään antavat suomalaisille tilaa elää niin kuin haluamme, ilman ylimääräisiä huolia maamme kohtalosta maailmanpolitiikan pyörteissä.

Venäjä-pelkääjät, tarkastaa siis kantanne EU-jäsenyyteen ja liittykää itsenäisyysmielisiin, jotta maamme vapaus ja turvallisuus saadaan turvattua.

Niko Aleksanteri Kauko
29.11.2016

Tietoa julkaisijasta

Niko Aleksanteri Kauko

Pitkän linjan itsenäisyysmies ja vankkumaton suomalaisen kansanvallan puolustaja.

Kansallismielisen politiikan tekemiseksi tarvitsemme itsenäisen kansallisvaltion, sillä vain kansallisvaltiolla on käytettävissään ne välineet, joilla kansallismielistä politiikkaa voidaan toteuttaa.

Kansalaisen verkkokauppa

Advertisement