Blogit

VKK:n tarvitsemasta visiosta

Kansallismielinen puolue tarvitsee vahvan ja uskottavan vision siitä millainen Suomi olisi ilman EU:ta ja sen ylikansallisia rakenteita. Muuten olemme kansan silmissä kuin pölynimurikauppias, joka kyllä osaa haukkua pataluhaksi vanhan pölynimurin, jonka asiakas ehkä jo muutenkin tietää huonoksi, mutta ei osaa perustella miksi uusi olisi yhtään sen parempi.

Tässä tapauksessa menestymisen mahdollisuutemme ovat huonot; kukapa haluaa ottaa riskiä ja ostaa mitään uutta, jos ei ole varma siitä, että uusi tavara – tässä tapauksessa yhteiskunta – on varmasti parempi kuin entinen.

Perussuomalaisilla ei ole ollenkaan edellä kuvatun kaltaista visiota, eikä se näytä edes olevan kiinnostunut sellaista luomaan. Tämän vuoksi PS ei lopulta pysty tarjoamaan kansallismielisille mitään kättä pidempää, kun asioihin mennään vähänkin vaali- ja maahanmuuttoretoriikkaa syvemmälle.

PS on ylikansallisten rakenteiden vanki koska se ei lopulta kykene näkemään Suomen asemaa maailmassa kuin osana EU:ta ja siksi se pääosin jakaa poliittisten “vihollistensa” ylikansallisen maailmankuvan kaikissa keskeisissä asioissa.

Meidän on osattava ottaa opiksi PS:n visiottomuudesta ja käsittääkseni VKK:n uskottavuuden ja kasvun kannalta suurin ja vaikein haaste on juuri tässä. Eli Brysselin määrittämästä “turvallisesta hiekkalaatikosta” on uskallettava astua rohkeasti ja uskottavasti ulos.

Pääteesini on siis se, että VKK:ssa on laajasti ymmärrettävä, että ylikansallisesta vallasta irtautumiseksi tarvitaan uskottava visio siitä millä tavoin ja miksi kansalaisten hallitsema itsenäinen Suomi on parempi vaihtoehto kuin nykyinen ylikansallinen alamaisuuden systeemi. Muuten jäämme PS:n tavoin vain epämiellyttäväksi, mutta lopulta merkityksemättömäksi piikiksi Brysselin ja globalistien lihaan, jotka vievät omaa visiotaan kärsivällisesti ja johdonmukaisesti askel askeleelta eteenpäin.

Keskustelu on käynnistettävä

Tämä teksti, jossa kirjoitan mahdollisimman lyhyesti muutamasta tärkeästä aiheesta – eli taloudesta, ulkopolitiikasta, maahanmuutosta, ympäristönsuojelusta ja kansanvallasta – on oma avaukseni aiheesta. Toivon tämän herättävän keskustelua, ajattelua ja visiointia sekä näistä aiheista että muista tärkeistä kysymyksistä VKK:n puolueväessä ja mikseipä kansallismielisissä laajemminkin.

Ajattelen myös, että puolueen ohjelmatyötä on helpompi viedä eteenpäin ja täydentää, kun meillä on ensiksi olemassa yhdistävä visio eikä toisinpäin.

Talouspoliittinen visio

Taloudellisen vision kohdalla meidän on oltava erityisen rohkeita ja uskottavia, sillä VKK:n on rikottava se vielä yleisesti uskottu myytti, että vaurautemme perustuu EU:n vapaakauppajärjestelmään ja että ilman sitä olisimme pulassa. Tämän myytin murtaminen on äärimmäisen tärkeää, koska juuri siihen viime kädessä perustuu Suomen kansan “turvautuminen” EU:hun.

Vapaakauppa sinänsä on hyvä asia, mutta EU:n määrittelemässä muodossa se ei sitä Suomelle ole. EU:lle sen “vapaakauppajärjestelmä” ja euro ovat välineitä, joiden avulla se keskittää valtaa Brysseliin ja rakentaa EU:sta valtiota. Joka siis tietysti kolikon toisella puolella tarkoittaa EU:n jäsenmaiden taloudellisen ja poliittisen itsenäisyyden purkamista tämän suurvaltaprojektin tieltä.

On siis ymmärrettävä, että emme voi ikinä saavuttaa itsenäisyyttä, jos jäämme toisella jalalla sellaiseen ylikansallisesti hallittuun talousjärjestelmään, jolla on suvereniteetti muuttaa järjestelmää ja neuvotella kauppasopimuksia puolestamme.

Jotta voimme harjoittaa meille oikeanlaista ja kannattavaa vapaakauppaa, niin Suomen kauppaa koskeva päätösvalta on aina oltava Suomella itsellään. Ja silloinkin kaupankäynnin vapauden on koskettava vain tavaroita ja palveluita, ei siis työvoiman ja pääomien vapaata liikkuvuutta eikä sisämarkkinoiden harmonisointia, sillä tällaisessa systeemissä me emme mitenkään pysty suojelemaan suvereniteettiamme.

Nykyisen harvoja hyödyttävän ja massoja köyhdyttävän ylikansallisen kapitalismin sijasta tarvitsemme kansallista kapitalismia, jossa omistuspohja on laaja. Omavaraisuutta eli paikallista tuotantoa ja valmistusta on lisättävä ja sen on oltava yksi tärkeimmistä päämääristämme.

Taloutemme on rakennettava pääosin kansallisen pääoman varaan. Silloin on myös helpompi varmistaa se, että suurpääoma palvelee kansakuntaamme eikä päinvastoin. Suurpääoma kun on verrattavissa tuleen; se on kansakunnalle hyvä renki, mutta irti päästettynä potentiaalisesti erittäin tuhoisa voima, kuten EU-jäsenyys on meille osoittanut.

Siksi meillä on oltava pääomien liikkeitä kontrolloiva systeemi, joka turvaa sen, että suomalaisten työllä, osaamisella ja luonnonvarojamme hyödyntämällä synnytetty pääoma sijoitetaan edelleen Suomeen parantamaan hyvinvointiamme sekä kasvattamaan vaurauttamme. Tällä vältetään se ettei itsenäinen Suomi jää enää sellaiseksi harvoja hyödyttäväksi tytäryhtiö- ja siirtomaatyyppiseksi taloudeksi, jonka EU-jäsenyys on meille mukanaan tuonut ja josta synnytetty pääoma ja voitot viedään esteettä maastamme pois ja sijoitetaan muualle.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan visio

Tässä kohtaa VKK:n visio on jo vahva sillä puolueen linjana on kansan edelleen laajasti tukema ja vaikeissa oloissa koeteltu puolueettomuuslinja, joka perustuu kansakuntamme parhaimpien ulkopoliittisten ajattelijoiden kynään.

Puolueettomuuspolitiikka on meille paitsi turvallisuuspoliittisesti myös taloudellisesti järkevin vaihtoehto, koska se mahdollistaa irtaantumisen suurvaltakamppailuihin kuuluvista kauppapakotteista ja rajoitteista. Toisena isona bonuksena puolueettomuus mahdollistaa kansainvälisessä politiikassa Suomelle huomattavasti positiivisemman ja suuremman roolin kuin nykyinen EU:n ja “lännen” tahdottomana moukkana oleminen.

Puolueettomuuslinjan on lähdettävä meistä suomalaisista itsestämme eikä siitä että tällainen asema meille esim. mahdollisessa heikkoutemme tilassa ulkovalloilta sanellaan. Linjauksemme on kestävä ja luotettava vain silloin kun se perustuu omaan kansalliseen tahtoomme ja ymmärrykseemme siitä mikä on meille parhaaksi.

Uskottavan ja pitkäjänteisen puolueettomuuspolitiikan avulla meillä on mahdollisuus kehittää maastamme rauhanturvaamisen ja diplomatian suurvalta, jolla on merkittävä rooli kansainvälisten ongelmien ratkaisussa luotettuna välittäjänä ja sovittelijana.

Puolueettomuuslinjaus on äärimmäisen tärkeä myös siksi, että se erottaa VKK:n kokonaan nykyisestä EU:hun sitoutuneiden puolueiden kansalle tuputtamasta ylikansallisesta maailmankuvasta.

Puolueettomuusajattelua on jatkuvasti kansan keskuudessa rohkaistava ja pidettävä vastalääkkeenä esillä, kun vastahakoista kansaa yritetään massiivisesti propagoida NATO-jäsenyyden taakse. Näin siksi, että kansa ei täysin alistuisi EU:n ja NATO:n nimissä kiihkoileville poliitikoille ja medialle, jotka tarvitsevat vihollis- ja uhkakuvia hallitakseen kansaamme vastakkainasettelun, uhkakuvien ja pelon avulla.

On teroitettava, että puolueettomuuden avulla pystymme välttämään sekaantumista suurvaltapolitiikkaan, mikä on Suomelle välttämätöntä siksi, että itsenäisenä toimijana meidän resurssimme eivät suurvaltapolitiikkaan riitä ja liittoutuessamme jäämme ainoastaan suurvaltapolitiikan heittopussiksi ja moukaksi, joka kantaa suuret riskit ja kustannukset, mutta ei saa tästä vastineeksi mitään hyötyä.

Meidät on jo viety EU:n kautta – monien vielä sitä täysin ymmärtämättä – sen aluillaan olevan suurvaltapolitiikan maksumieheksi jäsenmaksujen ja tukipakettien myötä. EU-jäsenyyden jatkuessa olemme ajan myötä vaipumassa samaan karmeaan asemaan, josta Suomen kansa kärsi erityisen pahasti kun olimme osa Ruotsia, joka säälimättä kiskoi maastamme resursseja omaan suurvaltaprojektiinsa.

Ja on huomattava, että oma poliittis-taloudellinen eliittimme meitä taas suurella innolla tähän painajaismaiseen skenaarioon painaa. Tämä on pahin mahdollinen rako, johon Suomen kansa voi joutua.

Maahanmuutto ja pakolaiset

Maahanmuutossa ja pakolaisuudessa meidän on myös torjuttava ylikansallinen ratkaisu ja esitettävä oma visiomme.

EU on ylikansallinen rakenne, jonka tavoite on luoda itsestään valtio ja siksi on ymmärrettävä, että massamaahanmuuton tukeminen ja kansojen sekoittaminen on pidemmällä tähtäimellä EU:n etujen mukaista, kun se askel kerrallaan rakentaa itsestään monikansallista imperiumia Euroopan demokraattisten kansallisvaltioiden tilalle. Työvoiman vapaa liikkuminen on myös EU:n mukanaan tuoma vahingollinen asia, joka luo huomattavasti ongelmia yhteiskuntaamme. On siis järjetöntä väittää, että maahanmuuton ja pakolaisuuden ongelmat olisivat paremmin ratkaistavissa EU-tasolla kuin kansallisesti.

EU:n kautta pakolaisongelmaa pyritään “ratkaisemaan” mm. kiintiöillä eli ns. taakanjakopolitiikalla, jossa esim. joidenkin EU:n jäsenmaiden sotatoimien jälkiseurauksena syntyneiden pakolaisvirtojen jälkihoitoa ja kustannuksia yritetään kaataa Suomen kansan harteille kaikkein kalleimmalla ja vain lisää ongelmia aiheuttavalla tavalla. Nämä pakolaisvirtoja aiheuttavat sodat eivät ole lähtöisin Suomen kansan tahdosta eikä meillä siten ole myöskään velvollisuutta kantaa kustannuksia näiden sotien jälkiseurauksista.

Tärkeää on se, että me emme omassa kansallisessa visiossamme näyttäydy kylmäsydämisinä vaan osoitamme halumme ja erityisesti kykymme auttaa maailman hädänalaisia. Ajattelen, että omassa visiossamme teemme sen täysin toisenlaisin, huomattavasti halvempien, fiksumpien ja tehokkaampien keinojen avulla kuin nykyinen EU-Suomi.

On tärkeä huomata, että myös pakolaisongelman kohdalla pystymme helposti näyttämään mitä korvaamatonta ja rahaakin arvokkaampaa hyötyä Suomelle olisi puolueettomuudesta.

Puolueettomuuden mahdollistamalla rauhandiplomatialla meillä olisi kyky ratkaista ja sovitella kansainvälisiä konflikteja. Tällaisen kyvyn myötä voimme auttaa parhaassa tapauksessa jopa miljoonia ihmisiä palaamaan kotimaihinsa rakentamaan omaa yhteiskuntaansa taikka joissain tapauksissa estämään pakolaisvirtojen syntyä kokonaan ehkäisemällä konfliktien puhkeamista ja kärjistymistä.

Vaikka käyttäisimme koko Suomen bruttokansantuotteen kehitysapuun, niin emme silti pystyisi ratkaisemaan pakolaisongelmaa. Tehottoman rahankäytön ja oman maamme monikulttuuristamisen sijasta voisimme käyttää puolueettomuudella synnytettyä poliittista pääomaa maailman ongelmien ratkaisemiseksi pelkkien oireiden lieventämisen ja siirtämisen sijasta.

Ilmastonmuutos ja ympäristönsuojelu

Ilmastonmuutoksen ja ympäristönsuojelun suhteen meidän linjamme tulisi lähteä siitä, että me emme tässäkään asiassa lähde sokeasti mukaan ylikansallisiin projekteihin esim. “ilmaston pelastamiseksi”.

Toimintamme ympäristönsuojelussa tulee perustua siihen, että sijoitamme resursseja vain sellaisten ongelmien korjaamiseen, jotka ensinnäkin sataprosenttisen varmasti tiedämme ihmisen aiheuttamiksi ja joita sen lisäksi ymmärrämme niin hyvin, että toimiemme tulokset ovat helposti mitattavia. Sillä jos meillä ei ole mahdollista saada toimenpiteistämme mitattavia ja nähtävissä olevia tuloksia, niin se johtaa resurssien hukkakäyttöön ja tietysti myös motivaation lopahtamiseen.

Esim. ilmasto on niin monimutkainen ja huonosti ymmärretty järjestelmä, että me emme mitenkään tiedä kuinka paljon mikäkin panostuksemme tosiasiassa mihinkään vaikuttaa. Me emme siis pysty mittaamaan mitä me saamme panostuksillamme aikaiseksi ja se aiheuttaa sen, että resurssien käyttö “ilmaston säätelemiseksi” saattaa olla täysin hyödytöntä. Taikka niin, että nämä samat resurssit käytettynä ympäristönsuojeluun muualla olisivat huomattavasti tehokkaammassa käytössä.

On siis keskityttävä ihmisen täysin varmasti aiheuttamiin ympäristöongelmiin ja niitä sekä maailmalla että Suomessa riittää tunnetusti enemmän kuin tarpeeksi. Mm. merien täyttyminen muovista, vesistöjen ja ilman saastuttaminen, uhanalaisten lajien salakauppa, sademetsätuhot, kemikaalien liikakäyttö, liikakastus, salametsästys, bioversiteetin köyhtyminen jne. ovat täysin varmasti ihmisen aiheuttamia akuutteja ongelmia, joihin meidän tulee viipymättä puuttua. Kansainvälisen ympäristötyömme painopistettä pitääkin siirtää mm. näihin kysymyksiin oman maamme ympäristöongelmien lisäksi.

Visiossamme Suomen tulisikin sekä kansallisessa että kansainvälisessä toiminnassaan ympäristön puolesta ottaa rohkeasti muista erottuva rooli ja aktiivisesti tuoda esiin omaa näkökulmaamme meille ulkoa syötettyjen dogmaattisten oppien sinisilmäisen hyväksymisen sijasta.

Kansanvalta

Tässä meillä on jo tietysti vahva visio, koska me haluamme selkeästi irti ylikansallisesta vallasta. Tarkoituksenamme on puolueemme nimen mukaisesti palauttaa valta takaisin sille kenelle se Suomen perustuslain mukaan kuuluu, eli Suomen kansalle.

Meillä pitää olla selkeä visio siitä millainen demokratia tulevassa itsenäisessä ja kansanvaltaisessa Suomessa tulee olemaan ja millaiset instituutiot sitä suojaavat.

Perustuslaki ja sen sisältö on tietysti yksi kysymys ja toinen millä mekanismeilla turvataan perustuslain noudattaminen kaikissa tilanteissa. Riippumattoman perustuslakituomioistuimen tarve on tässä ainakin selvä. On silti muistettava, että mitkään instituutiot eivät pitkällä tähtäimellä suojaa täysin varmasti kansan valta-asemaa, vaan ne kaikki voivat ajan myötä korruptoitua ja joutua jonkun vahvan kansan valta-asemaa vieroksuvan ryhmän, ideologian taikka ulkomaisten voimien vaikutusvallan alle.

Siksi tärkeimpänä prioriteettina pitää olla kansan vahva valistaminen ja koulutus valtiollisissa asioissa ja oman perustuslain tuntemisessa. Vain valistunut kansa osaa käyttää valtaansa oikein ja pystyy myös suojelemaan valta-asemaansa onnistuneesti vahtimalla jatkuvasti perustuslain noudattamisesta kiinni pitävien instituutioiden toimintaa ja päätöksiä.

Suoran demokratian lisääminen edellyttää sitä, että kansan tiedonsaannin puolueettomuus pystytään turvaamaan. Tämä on tärkeimpiä ja vaikeimpia asioita ratkottavaksi, jotta suora demokratia saataisiin toimimaan niin, että kansa todella pystyy ajamaan omaa etuaan suoran demokratian avulla.

Minkäänlaisen uuden “EU-kaappauksen” toistumisen mahdollisuus on suljettava pois; eli kansalle takaisin hankittua valtaa pitää suojella äärimmäisen valppaasti, väsymättä ja kaikin mahdollisin keinoin.

Loppupäätelmä

Jos me useassa taikka yhdessäkin näissä kohdissa jaamme ylikansallisten voimien vision taikka järjestelmän, niin olemme heti heikoilla jäillä ja vastustajamme käyttävät heikkouttamme hyväkseen pitääkseen Suomi-leijonan käpäläraudoissaan.

Ja ohjelmatyön tärkeydestä loppuun vielä lääkäritermein; meillä pitää olla yhteiskunnan ongelmista ja kipukohdista oikeaan osuvat diagnoosit ja tarjottujen lääkkeiden ja toimenpiteiden pitää olla uskottavia ettemme itse jää teeseissämme epäuskottavan poppatieteen puolelle. Epäuskottavuus ei siis saa olla kynnys, johon puolueen kasvu kompastuu.

Tavoitteemme ei voi olla se, että jäämme lyhytaikaiseksi kapinaliikkeeksi, vaan meidän on pystyttävä rakentamaan itsenäinen, kansanvaltainen, puolueeton ja vauras Suomi, jossa kansalaiset voivat elää turvallista ja ennustettavaa elämää.

Se on suuri, vaativa ja painava tehtävä. Siksi tähän keskusteluun ja ajattelutyöhön tulisi kuluttaa säästelemättä aikaa, koska panokset ovat kansallemme niin tavattoman korkeat.

Niko Aleksanteri Kauko
Valta Kuuluu Kansalle rp

Tilaa
Ilmoita
guest

16 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Juha

Visioikaa vain, mutta älkää unohtako ensimmäiseksi taistella verissäpäin omasta olemassaolostanne ja oikeudestanne olla puoluekartalla!

Globalistit jo korjailevat ”jyväänsä” pamauttaa VKK:ta silmien väliin, sillä ylimaallisen kelvolliset, fiinit ja pikkulilli pystyssä liipaisimesta vetävistä ”demokratian puolustajista” löytää suoran napanuoran kommunismiin ja Neuvostoliiton diktaattoriin Josif Staliniin!!!

John Quiman

puolueettomuuden avulla pystymme välttämään sekaantumista suurvaltapolitiikkaan”
Puolueettomuus on pelkkää sanahelinää, ellei ole hyvin vahvaa omaa puolustusta. Sellaisen saaminen edellyttäisi puolustusbudjetin kaksin tai kolminkertaistamista nykyisestä.

Pelkkä julistettu puolueettomuus ei suojaa yhtään miltään.

Suomen ei tarvitse sekaantua suurvaltapolitiikkaan, sillä suurvallat sotkeva Suomen siihen, kun itse niin parhaaksi katsovat. Mikäli niitä ei kiinnosta, ei Suomella ole mitään mahdollisuutta sotkeutua mihinkään niiden toimista.

Puolueettomuus nykyisillä resursseilla ja noilla artkkelin esittämillä näkemyksillä on haaveilemista ja pakoa realismista. Se on itsenäisyyden vaarantavaa kauniin näköisissä aatteissa uiskentelua.

Puolueeton

Täysin ajattelematon kommentti JQ:lta. Ruotsi osasi pelata taitavasti 2. maailmansodan aikana miltei puolueettomana. Suomella puolueettomuus meni päin hemmettiä. Puolueettomuus on sitä, että osa toimia oikein ketään ärsyttämättä. Venäjällä oli tarve suojella silloista Leningradia Saksan aikeilta ja ostaa sellua Suomelta, sitä kun kohta tarvittiin ruudin tekoon. Suomi oli olevinaan puolueeton, myi kuitenkin sellunsa Saksalle ja turvautui Saksan apuun, mikä 5 vuoden kuluessa johti julmaan tappioon. Sen jälkeen osattiin keikkuilla puolueettomina koko kylmän sodan ajan ja käydä edullista kauppaa.
Veikkaan että tulevissa vaaleissa VKK ajaa ohi persuista, jos tiedot leviävät laajemmalle. Persuthan ovat jo siirtymässä ilmastohuijauslinjalle.

Keijo

Ainoa puolue joka kyseenalaistaa illastomuutoshölynpölyn, jolla bensan hinta nostetaan sfääreihin ja yksityisautoilu kielletään.

Nyt saa ilmastohörhöt suut silmät täyteen lunta kun sitä niin kaipaavat. Toivotaan että ensi yönä tulee metri suojalunta Helsinkiin. Ja hiilipäästöiset lumiaurat kielletty. Lapioitte viherkommunistit kaikki itse omilla soijavoimillanne lumet pois kaduilta niin johan loppuu p:n jauhanta.

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004532619.html

Mikko J Nieminen

Tuo ajatus visiosta ja sen tarpeellisuudesta on mielestäni hyvä. Sen sijaan en oikein jaa näkemystä itse esitetystä visiosta. Siinä tunnutaan joka suhteessa haikailtavan takaisin 1950-60 luvun Suomeen, kaikkine hyvine, mutta vääjäämättä myös huonoine puolineen. Fakta vaan on se, että jos 1960-luvun Suomi olisi edelleen ollut nykypäivänä menestystarina, niin sitä olisi edelleen voitu toteuttaa – mutta ei ole. Sen ajan valtio ja talouselämä on konkurssissa aikaa päivää taaksepäin. Kehottaisin hakemaan vision malleja vähän kauempaa: Norjasta, Sveitsistä, Liechtensteinista, Israelista, Singaporesta, Taiwanista…

Mauri Nygård

Mitä huonoja puolia olit 50- ja 60-luvuilla kokemassa Mikko J? Miten Euroopan maa Sveitsi on kärsinyt siitä, että on jatkanut puolueettomana?

Puolueeton

Hyvään suuntaan osoittava kirjoitus. Shakin pelaajana tuli mieleeni, että Suomi todella on kuin melko tehoton moukkanappula EU:n valkoisten nappien joukossa. Yleensä pelissä moukkia uhrataan paremman aseman saavuttamiseksi. Moukasta tulee vasta sitten tehokas nappula, kun se pääsee viimeiselle riville, jossa sen voi korottaa kuningattareksi.
Tätä pitäisin tärkeänä. Eduskuntavaaleihin VKK:n tulisi hankkia älykkäitä ehdokkaita ja antaa näille vapaus toimia. Lisäksi pitäisi pystyä jakamaan kansalaisille propagandasta vapaata tietoa. Siihen ainoa mahdollisuus on perustaa oma TV asema, joka lähettää hyvää ohjelmaa. MTV:tä pidetään suomalaisena yrityksenä, mutta ”MTV Oy on suomalainen kaupallinen televisioyhtiö, jonka omistaa ruotsalainen teleoperaattori Telia Company.” Ilmeisesti MTV tuottaa mukavasti voittoa, joten VKK:n omistama hyvien toimittajien hallitsema TV yhtiö voisi myös tuottaa voittoa, tosin joutuisi toimimaan ilman valtion tukea. MTV saa sitä tänä vuonna 3 miljoonaa ja ensi vuodeksi on luvattu sama määrä. Tukea ei kai jaeta ilmaiseksi missään.
Persujen viimeinen teko taitaa olla mukaan meno ilmastonmuutokseen. Siinähän ovat kaikki mukana kokomustasta viherpunaan. Mukanaolo on nähty tällä hetkellä tarpeelliseksi, jotta salkkuja saisi vaalien jälkeen. Käännös kyllä lopettaa puolueen suosion kuten myös osallistuminen naapurivihaan. 1950 lähtien naapurikauppa oli menestyksellistä, sotavelat oli maksettu parissa kymmenessä vuodessa. Nyt hyvät kauppasuhteet pystyisivät maksamaan suret EU velat ehkä 30 vuodessa.

Kata

Asiaahan tässä on mutta kuten sanoin aiemminkin niin PS:n tai muiden kansallismielisten haukkumisella ette pitkälle pötki koska silloin jäätte nahistelemaan keskenänne ja siinä menee muut ,ne pahikset juurikin,aina johtoon ja haukutte toisianne pienpuolueina.Ja jossain taas naureskellaan kuinka tämä on hyvä maalitusaihe.Älkää sortuko sinisten tasolle.
Pitäkää omat päämääränne,kertokaa niistä,mutta ilman panettelua toisia isänmaallisia kohtaan.Ottakaa oppia kanadalaisista rekkakuskeista,varmaan on monta mieltä asioista muttä yksi tärkein,se freedom,tuo yhteen.

Rullattu

Aika pahan keila persuilla on kannattaa asiaa joka tappaa ihmisiä iästä riippumatta, se kyllä syö enenmmän kun aiheellisesti puolueen asemaa.
Elikkä jos on mrna piikit tuttuja niin siinä syy minkä takia minä haluan että koko persupuolue tuhoutuu.

Kata

Olet hieman väärässä.He kannattavat vapaaehtoisuutta,siis mandaatit hiiteen.Se on minulle sopivaa koska meillä pitää olla vapaus valita.Persut eivät siis kannata PAKKOA!
Katon just rekka-convoyta Kanadasta.Hekin haluavat siis mandaatit vattuun.Siis niistä eroon!
Silloin jokainen voi valita mitä tekee koska minulle sopii jos joku haluaa kokeellista piikkiä,se olkoon jokaisen oma asia.Sitä on myös vapaus.

Kata

Mutta EI lapsille mitään piikkejä,lapset pitää jättää rauhaan!

Mauri Nygård

Meillä on omaksuttu koronasta massamurhadoktriini. Pian 2000 kuollutta ja vammautuneet päälle. Nykyisin kuolee luokkaa 15 päivässä, ja niistä ollaan hiljaa. Pitkään aikaan hallitus ei ole voinut ryhtyä tautia tukahduttamaan, sillä taudin loppuminen olisi todistanut, että tämä olisi voitu tehdä esim 1500 raatoa aikaisemmin. Katsokaa kuolleitten määriä esim Uudessa Seelannissa, Islannissa ja Kiinassa. Googleen haku ”Koronatilanne Suomessa ja ympäri maailmaa”. Jos olisi tukahdutettu keväällä 2020, jolloin tauti oli kuolla itsekseen, niin paljosta oltaisiin säästytty. Jonkun pitäisi haastaa hallitus oikeuteen. Vaikka eihän meillä sellaista oikeuslaitosta ole, mikä ison rikoksen tekijän tuomitsisi. Kirjoittelin asiasta US-blogeja jo keväällä 2020. Saa käydä lukemassa.

Mauri Nygård

Riittävän hvällä rajakontrollilla oltaisiin pärjätty ilman rokotuksiakin.

Mauri Nygård

Piikkipolitiikan totaalinen vastustaminen saattaa tuoda väliaikaisesti jonkin verran aktiivisia kannattajia, mutta sitten tuleekin raja. Ei maalle itsenäisyyttä takaisin havittelevan puolueen pitäisi piikkiin kompastua. Eikä mihinkään muuhunkaan vähemmän tärkeään. Niko tässä hahmotteli erinomaisesti peruslinjoja ja vieläpä nautittavalla suomenkielellä. Hienosti oli jaksanut kirjoittaa. Mutta mihinkään lillukanvarsiiin ei kannattaisi ottaa kantaa, sillä jokainen kannanotto tuo vastustajia. Jos jokin asia poliitikkoa hirveästi pakottaa huutamaan piikistä tai muusta epäoleellisesta, niin olisi viisautta, että hän tuo esille, että puhuu täysin vain omissa nimissään. Että puolueella ei ole kantaa. Jos juuri piikeistä puolueella on kanta, niin siitä kannattaisi luopua kiireen vilkkaa, sillä ensi vuonna ovat taasen vaalit. Ja pressanvaaleissa kannattaisi tehdä yhteistyötä muiden samoinajattelevien kanssa. Ne tulevat olemaan maalle niin tärkeät vaalit.
Erinäisistä syistä olen nyt Keskustan jäsen ja pyrin vaikuttamaan sen puolueen sisällä. Itsenäisyyttä kannattavan uuden puolueen menestys voisi kuitenkin koitua maamme siunaukseksi myös sitä kautta, että vanha puolue kuten Keskusta peloissaan omaksuisi pienen politiikan. Sehän tietäisi sitten Keskustalle menestystä, ja maalle myös.

Rullattu

Vkk puolueella on erittäin hyvä tieto kyllä ja syyt miksi erota eu:sta, ei tarvitse kun yhden ainoa syyn mikä murentaa kaiken sen muka hyvän mitä joku väitää eu:sta suomelle tulevan.
Eu murentaa suomen itsenäisyyden, vaatiiko se vielä muita syitä?
No, vaikkapa se että kohta iskee eu jopa 30.000€ lisäkulun omakotiaasujille, toki samaan aikaan veronmaksjat on suorastaa revetä ilosta että suomi maksaa veronmaksajien rahoja vaikkapa italialle maksaen näiden sähkölaskut.
Minäkin työläisenä näen kaikessa ympärilläni ihmisten tajuavan eu mädän, sekä töissä että vapaalla.
Joten en haukkuisi kyllä ihmisten tietämättömyyttä.

Mauri Nygård

Kyllä ihmisten tyhmentäminen on onnistunut hyvin. Harva enää edes lukee mitään. Siis kertokaapa suusanallisesti te, jotka osaatte lukea, naapurillekin, että vapaakauppaan ja vientiin Euroopan maihin EU-jäsenyydellä ei ole teollisuus- ja palvelualoilla käytännössä mitään merkitystä. Joku strateginen tuote (sementti) oli poikkeus ja maatalous on erikseen. Eurolla sen sijaan on paljonkin vaikutusta, kielteistä. ”Saksan euro” vaikeuttaa, on siis jo vähentänyt, vientiämme myös euromaihin. Ylivahva valuutta tekee hinnoistamme korkeita. Annamme hintaetua mm. muille Pohjoismaille. Pahimmillaan valuutan arvo nousi lähes kaksinkertaisesti dollariin verrattuna.

Tietoa julkaisijasta

Niko A. Kauko

Pitkän linjan itsenäisyysmies ja vankkumaton suomalaisen kansanvallan puolustaja.

Kansallismielisen politiikan tekemiseksi tarvitsemme itsenäisen kansallisvaltion, sillä vain kansallisvaltiolla on käytettävissään ne välineet, joilla kansallismielistä politiikkaa voidaan toteuttaa.