Blogit

Awakening III: Haastattelussa Dan Eriksson

Dan Eriksson on ruotsalainen kansallismielinen aktivisti, joka toimii puheenjohtajana mm. Det fria Sverige ja Europa Terra Nostra-nimisissä järjestöissä. Eriksson on huhtikuussa Hyvinkäällä järjestettävän Awakening III -konferenssin ensimmäinen puhuja. Konferenssiin voit osallistua ilmoittautumalla sähköpostiosoitteeseen awakeningfinland@protonmail.com

___

Tervehdys Dan! Haluaisitko esitellä itsesi suomalaisille lukijoille ja avata hieman henkilöhistoriaasi. Milloin koit poliittisen heräämisesi ja oletko aina ollut tiukan linjan nationalisti?

Synnyin 1982 Skogåsissa, eteläisessä Tukholmassa, jossa asui jo silloin melkoinen määrä Euroopan ulkopuolisia ihmisiä, pääosin turkkilaisia. Kohtaamiset maahanmuuttajajengien ja ruotsalaisvastaisen rasismin kanssa olivat osa nuoruuttani, mutta suurin heräämisen hetki tapahtui lukiossa vuonna 1998, jolloin olin luokkani ainoa ruotsalainen.

Siirryin myöhemmin kouluun, jossa ruotsalaiset olivat enemmistö, mutta joissa oli silti suuria maahanmuuttajajengejä. Uudessa koulussa tutustuin kansallismielisiin nuoriin, jotka levittivät tarroja ja myivät kansallismielisiä julkaisuja, ja olimme lopulta suurehko ruotsalainen nuorisojengi, jonka tehtävä oli suojella muita ruotsalaisia maahanmuuttajilta.

Se oli myös se hetki, kun liityin kansallismieliseen liikkeeseen. Sen jälkeen olen ollut aktiivinen kansallismielisessä toiminnassa, joka näkyy niin kirjoituksissani, musiikissani, julkisissa puheissani sekä osallistujamääriltään Ruotsin suurimpien kansallismielisten mielenilmausten järjestämisessä.

Nykyään olen naimisissa, ja minulla on kaksi lasta. Asun pienessä järvikylässä Mariestadissa, 20 minuutin päässä ”Ruotsalaisten talosta”, jonka avasimme vuonna 2017. Kyseessä on 650 neliömetrin talo toimistoineen, podcast-studioineen, kirjastoineen, kokoussaleineen ja kahviloineen. Järjestämme siellä useita tilaisuuksia pitkin vuotta.

Olen myös puheenjohtajana Det fria Sverige ja Europa Terra Nostra -nimisissä järjestöissä.

 

Mitkä periaatteet muodostavat maailmankatsomuksesi perustan ja kuinka ne näkyvät jokapäiväisessä elämässäsi?

Elän ruotsalaisen järjestöni neljän periaatteen mukaisesti: kansa, perhe, maa ja perintö.

Nuorena olin paljon keskittyneempi vakuuttamaan ihmisiä kansallismielisen politiikan toimivuudesta tilastojen ja faktojen avulla. Luulen, että olemme kaikki toimineet joskus samoin, ja se on hyvin raivostuttava strategia. Elämällä mahdollisimman hyvää elämää, uskollisena omille arvoilleen, ja levittämällä positiivista voimaa naapurustoosi, saat paljon enemmän aikaiseksi.

 

Tulevan konferenssin teema on ”Nova Europa – Eurooppa liberaalin hegemonian jälkeen”. Mitkä asiat tekevät liberaaleista arvoista niin vaarallisia, ja minkälaista vaihtoehtoa niille tulisi tarjota? Mikä on oman esityksesi teema?

Niin sanottujen liberaalien arvojen suurin ongelma on siinä, että ne ovat täysin yksilökeskeisiä, korottaen yksilöllisen itseilmaisun kaiken muun, mukaan lukien aiemmin mainittujen neljän periaatteen, yläpuolelle. Tämä on vaarallista, sillä alussa voi kuulostaa houkuttelevalta keskittyä ainoastaan himoihin ja iloihin, mutta kuten tiedämme, se on tie turmioon. Siihen on syynsä, miksi kaikki uskonnot, joita kansamme ovat seuranneet, ovat varoittaneet ihmisiä kyseisestä käyttäytymisestä, sekä korostaneet velvollisuuden tuntoa omaa maata, perhettä ja heimoa kohtaan yksilöllisten tarpeiden sijasta.

Esitelmäni voi järkyttää joitakin ihmisiä, sillä uskon siihen, että se mihin tulemme menemään liberaalin hegemonian jälkeen ei ole mikään mukava paikka, ja nationalistien ja tulevien sukupolvien tuleekin varautua aivan toisenlaiseen tulevaisuuteen, josta tällä hetkellä unelmoimme. On aika hyväksyä tosiasiat ja ymmärtää, että ne haasteet, jotka keskuuteemme on tuotu, tulevat vaikuttamaan kansojemme elämään ikuisesti, ja meidän tulee valmistautua siihen.

Tämä voi kuulostaa masentavalta, mutta toivon että jokainen, joka näkee esitykseni ymmärtää, että se on samaan aikaan viesti toivosta. Jos olemme valmiita hyväksymään faktat ja lopettamaan teoreettiset maalailut tulevaisuuden utopiasta, olemme paljon paremmin valmistautuneita liberalismin jälkeiseen Eurooppaan, joka tulee olemaan haastava, mutta lopulta voitokas aikakausi meille.

Toimit tällä hetkellä Europa Terra Nostra -nimisen yhteistyöjärjestön puheenjohtajana. Kerro meille hieman lisää tästä ryhmästä ja sen pitkän aikavälin päämääristä.

Europa Terra Nostra tähtää verkostojen ja ymmärryksen luomiseen eurooppalaisten nationalistien välille. Rehellisesti sanottuna kyseinen järjestö on tällä hetkellä luovalla tauolla, johtuen ensin Covid-rajoituksista ja sen jälkeisestä massiivisesta Ukrainan sodan synnyttämästä hajaannuksesta.

Järjestölle, joka pyrkii rakentamaan siltoja nationalistien välille ja hautaamaan vanhat eurooppalaisten kansojen väliset riidat, tämä sota on ollut painajainen ja on tehnyt työstämme paljon vaikeampaa. Sen takia olen keskittynyt toimimaan kansallisessa organisaatiossani Det fria Sverigessä. Uskon kuitenkin, että Europa Terra Nostra, tai muu vastaava organisaatio samalla tausta-ajatuksella, tulee pelaamaan merkittävää roolia tulevaisuudessa.

Viimeisten uutisotsikoiden perusteella Ruotsissa on tapahtumaisillaan ennennäkemätön väestönmuutos, etnisen väkivallan roihahtaminen ja järjestäytyneen rikollisuuden kultakausi. Onko etninen separatismi ainoa keino turvata ruotsalaisten olemassaolo erillisenä kansakuntana, vai kannatatko jotain toista strategiaa?

Tulen avaamaan tätä kysymystä huhtikuisessa esitelmässäni, mutta uskon siihen, että separatismi ja etnisten yhteisöjen perustamiset ovat välttämättömiä selviytymisstrategioita. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö nationalistien kannattaisi osallistua parlamentaariseen toimintaan, mutta meidän koko strategiamme ei voi perustua sille.

Tilanne Ruotsissa on väestöllisesti pahempi, kun moni haluaisi edes myöntää, mutta tilanne ei siitä huolimatta ole vielä menetetty.  Joskus ulkomaalaisten nationalistijulkaisujen lukeminen ärsyttää minua, sillä ihmiset, jotka eivät ymmärrä Ruotsia tai ruotsalaisia, yrittävät muodostaa käsitystä maasta pelkkien lehtiotsikoiden ja tilastojen perusteella, joita he eivät täysin ymmärrä. Toivottavasti esitykseni selventää ja oikoo hieman vääriä käsityksiä.

Käytännössä kaikki eurooppalaiset kansat kärsivät alhaisesta syntyvyydestä, joka edesauttaa nykyistä väestökriisiä. Kuinka saisimme rohkaistua nuoria valkoisia perustamaan perheitä ja hankkimaan nykyistä enemmän lapsia?

Jokaiselle, joka suunnittelee perheen perustamista: laita aina perheesi ja lapsesi kaiken muun edelle. Se voi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta se vaatii monesta liberaalista houkutuksesta kieltäytymistä. Muuttakaa halvemmille valkoisille alueille, mahdollisesti suurten kaupunkien ulkopuolelle. Muodostakaa verkostoja samalla tavoin ajattelevien ihmisten kanssa, ja pyrkikää olemaan niin riippumattomia valtiosta, kun vain on mahdollista.

Kansallismielisille, jotka haluavat lisää ydinperheitä: teidän tehtävänne on tehdä tästä valinnasta nykyistä kansallista itsemurhaa houkuttelevampi vaihtoehto nuorille ihmisille. Tässä tapauksessa porkkana on keppiä tehokkaampi, joten miettikää, miten saatte houkuteltua ihmisiä ensin omiin yhteisöihinne, ja sen jälkeen perustamaan myös perheensä sinne.

En usko kamppailuun numeroista. Niitä tärkeämpää on se, kuinka perheemme ovat verkostoituneet. Kymmenen yhteen hiileen puhaltavaa kansallismielistä perhettä ovat paljon voimakkaampia kuin 100 liberaalia ja turmeltunutta yksilöä.

____

ENGLISH VERSION:

Hello Dan! Would you like to introduce yourself to the Finnish readers and tell us something about your personal history. When you had your political awakening, and have you always been hardcore nationalist?

I was born in 1982 and grew up in Skogås, a suburb south of Stockholm that already had quite a large group of non-Europeans, mainly Turks, in the 1980s. Confrontation with migrant gangs and experiencing anti-Swedish racism was a part of life growing up, but my big awakening moment came when I started High School (10th grade) in 1998 and I was the only Swede in my class.

I later changed schools to one where the Swedes were in the majority, but still with big migrant gangs. At that school I got to know a group of nationalist youth who were distributing stickers and selling a nationalist magazine, and we were a big group of Swedish youth who more or less formed a gang of our own to protect us against the migrants.

That was when I became involved in the nationalist movement. Since then, I’ve been active in the nationalist scene, from writing, music production, and public speaking to organising the biggest nationalist demonstrations in modern Swedish history.

Today, I’m married and a father of two. I live in the small lake town of Mariestad, around 20 minutes away from the first House of the Swedes (Svenskarnas Hus), which we opened back in 2017. It’s a 650sqm house with offices, a podcast studio, a library, a meeting hall, and a coffee shop where we host a wide range of events every year.

I’m the chairman of Det fria Sverige (The Free Sweden) and Europa Terra Nostra.

 

Which principles are the most important part of your worldview and how do they affect your daily life?

I live by the four pillars of our Swedish organisation: Folk, family, nation, and tradition.

As a youth, I was much more focused on convincing people around me about nationalist politics with statistics and facts. I think we’ve all been there, and it’s quite a frustrating strategy. Living as good a life as possible, staying true to your ideals, and trying to be a positive force in your neighbourhood and surroundings are much more critical.

Theme of the upcoming conference is “Nova Europe – Europe after the Liberal hegemony”. What makes liberal democratic values so dangerous and what kind of alternatives we should offer to our own people? What is the theme of your own presentation?

The main problem with so-called liberal values is that they are purely individualistic and position the individual self-realisation above everything else, including the four pillars I referred to: Folk, family, nation and tradition. This is dangerous because, at first glance, it might sound attractive to focus on your pleasures and joys, but we all know this is the road to catastrophe. There’s a good reason that all religions our peoples have followed have warned us of exactly this and put our duties to our common good as a nation, a family or a tribe above you as an individual.

My presentation might upset some people because I believe that where we’re heading after the liberal hegemony isn’t a wonderful place and that nationalist-minded Europeans will have to prepare themselves and the coming generations for a future very different from what they might be dreaming of today. It’s time to face reality and understand that what has been brought upon us will affect our kin for an eternity, and we need to act accordingly.

This might sound depressing, but I hope everyone listening to my presentation will understand that it’s a message of hope. If we are ready to face the facts and stop theorising about the details of an unlikely utopia, we can be better prepared, and the post-liberal Europe will be a challenging but victorious time for us.

 

You act as a chairman in the group named Europa Terra Nostra. Tell us something about the movement and its long-term goals.

Europa Terra Nostra aims to foster understanding and build networks between nationalists of European descent. To be honest, the organisation is in a semi-paused stage at the moment after being hardly hit by COVID restrictions and then the massive division among nationalists after the Russian-Ukrainian war.

For an organisation trying to build bridges between nationalists to overcome old conflicts, this war has been a nightmare and has made our work more challenging than ever. During this time, I’ve focused on developing my national organisation, Det fria Sverige. Still, I do think and hope that Europa Terra Nostra, or another organisation in the same spirit, will play an essential role in the future.

 

According to latest news articles, Sweden is facing unseen volumes of demographic replacement, ethnic gang violence and organized crime. Is ethnic separatism only way to secure Swedish existence as a nation, or do you support some other strategy?

I will elaborate on this in my April presentation, but I believe that separatism and community building are vital parts of our survival strategy. This doesn’t mean that nationalists shouldn’t take part in party politics; it just means that our strategy can’t depend on it.

The situation in Sweden is demographically worse than most would admit, but it’s far from doomed. Sometimes, reading foreign nationalists or alternative media outlets frustrates me, as people who don’t understand the nature of Sweden and the Swedes try to build their view of our country based on headlines and statistics they don’t fully comprehend. Hopefully, my presentation can make the image a bit clearer.

 

Practically all European nations are suffering from low fertility which leads to current demographic crisis. How would you encourage young Whites to build strong families and have more children?

To everyone starting or planning a family: Put your family and children first. It might sound simple, but this means sacrificing a lot of what the liberal hegemony wants you to focus on. Move to a cheaper, whiter area — probably a bit away from the cities. Foster connections with people with similar values in your area and build support networks so that you are as independent of the state as possible.

To nationalists who want more people to start families: Your goal must be to make it more attractive for young people to have families than to play along in the modern individualistic death cult. In this case, the carrot is more effective than the stick, so think about what you are doing to attract more people to your area and to establish families there.

I don’t believe it’s a numbers game. It’s more important how our families are connected and the networks that we build. 10 nationalist, traditional families that work together are much stronger than 100 liberal, individualistic and depraved dito.

___

Tuukka Kuru

Tilaa
Ilmoita
guest

2 Kommenttia
Uusin
Vanhin Äänestetyin
Palautteet
Näytä kaikki kommentit
Joku tolkku

Eliitin -poliittisen ja talouseliitin- ahneus ja loputon vallanhimo tuhoaa tavallisten ihmisten elämän joka puolella maailmaa. Nyt ilmiö näkyy tosi selkeänä myös Suomessa. Ei meilläkään ole kansanedustajia on vaan oman edun tavottelijoita täynnä koko eduskunta. Taas on homma ratkaistava sotimalla, muulla keinolla ei suunta muutu arvaan ma

Tapio

Aika pelottava tilannekuvaus. Mutta erittäin varteenotettava. Muistakaa äänestää eurovaaleissa, ainakin helppo tapa vaikuttaa edes jonkun verran.

Tietoa julkaisijasta

Tuukka Kuru

Olen vuonna 1990 syntynyt rovaniemeläislähtöinen koneinsinööri, joka tunnetaan erityisesti Awakening-konferenssista, 612-marsseista ja Monokulttuuri FM-nettiradiosta.