Blogit

Awakening III: Haastattelussa Mark Collett

Mark Collett on pitkän linjan englantilainen nationalisti ja Patriotic Alternative-liikkeen puheenjohtaja. Collett tuottaa aktiivisesti kansallismielistä sisältöä Youtubeen, sekä vierailee säännöllisesti kansallismielisissä konferensseissa ympäri Eurooppaa. Collett esiintyi myös edellisessä Awakening-konferenssissa vuonna 2019. Collett on tunnettu positiivisesta asenteestaan ja toimintatarmostaan, josta suomalaisilla nationalisteilla on paljon opittavaa. Collett on huhtikuussa järjestettävän Awakening III-konferenssin neljäs puhuja. Konferenssiin voit ilmoittautua osoitteessa awakeningfinland@protonmail.com.

Mark Colettia haastateltiin Tuukka Kurun toimesta ensimmäisen kerran vuonna 2020. Kyseisen haastattelun löydät täältä.

Tervehdys Mark! Haluaisitko esitellä itsesi suomalaisille lukijoille ja avata hieman henkilöhistoriaasi. Milloin koit poliittisen heräämisesi ja oletko aina ollut tiukan linjan nationalisti?

Olen Patriotic Alternativen johtaja, Fall of Western Man -kirjan kirjoittaja sekä Patriotic Weekly Reviewin juontaja. Olen ollut mukana kansallismielisessä politiikassa vuodesta 2000 lähtien ja työskennellyt koko aikuisikäni aatteemme eteen ja kansani hyvinvoinnin varmistamiseksi. Aloitin matkani liikkeessä, kun opiskelin Leedsin yliopistossa, ja olen aina ollut etnonationalisti.

 

Mitkä periaatteet muodostavat maailmankatsomuksesi perustan ja kuinka ne näkyvät jokapäiväisessä elämässäsi?

Tärkeimmät periaatteeni ovat kansa, perhe ja traditio. Uskon siihen, että me olemme erillinen etninen ryhmä, ja että meidän tulisi nähdä toisemme laajennetun perheen jäseninä. Meidän tulee kehittää samanlainen sisäryhmäpreferenssi kuin muilla etnisillä ryhmillä on ja pyrkiä työskentelemään kollektiivisen olemassaolomme varmistamiseksi. Näen tämän tapahtuvan niin makro -kuin mikrotasollakin, alkaen perheestä ja paikallisyhteisöstä. Meidän tulee pyrkiä elämään kuten esi-isämme tekivät ja varmistaa se, että me emme taistele ainoastaan kansamme, vaan myös moraalisemman ja säädyllisemmän maailman puolesta, joka hylkii mädättävän, hedonistisen ja materialistisen nykyhetken. Uskon myös, että meidän täytyy ylistää luonnonmukaista elämäntapaa, ja lopettaa kauniin ympäristömme tuhoaminen. Tämä tarkoittaa paluuta elämäntyyliin, jossa elämme tasapainossa ympäristömme kanssa, ja jossa suojelemme Euroopan alkuperäistä eläinkantaa.

 

Tulevan konferenssin teema on ”Nova Europa – Eurooppa liberaalin hegemonian jälkeen”. Mitkä asiat tekevät liberaaleista arvoista niin vaarallisia, ja minkälaisia vaihtoehtoja meidän tulisi kyetä tarjoamaan niille. Mikä on oman esityksesi teema?

Liberaalidemokratia on vaarallinen siksi, koska se tarjoaa illuusion valinnanvapaudesta, vaikka kaikki valinnat johtavatkin samaan lopputulokseen. Kun ihmiset luulevat olevansa vapaita, heitä on paljon helpompi hallita. Liberaalidemokratia on nyt taantumassa, ja joiltain osin se tekee systeemistä vieläkin vaarallisemman, sillä nykyistä järjestelmää johtavat ihmiset ovat lisäämässä vapaudenvastaista lainsäädäntöä sen kaltaisella kiihkolla, että se ylittää vanhat kommunistiset järjestelmätkin pahansuopuudessaan. Liberaalidemokratia ei ainoastaan muodosta etnistä uhkaa kansallemme, vaan myös lukuisia moraalisia uhkia. Käytännössä järjestelmä, jonka alaisuudessa elämme, pyrkii kääntämään kaiken luonnollisen ja terveellisen päälaelleen, ja ylistämään kaikkea vääristynyttä ja pahaa. Tämä johtaa väistämättä tilanteeseen, jossa kansamme joutuu kohtaamaan mitä mielikuvituksellisimpia hulluuksia, riistäen meiltä mahdollisuuden kasvaa ja kukoistaa, ja jonka tarkoituksena on saattaa meidät viheliäiseksi vähemmistöksi. Vaihtoehto tälle on aito edustuksellinen demokratia, joka pohjautuu edustettujen ihmisten todellisille tarpeille ja toiveille. Se on mahdollista saavuttaa ainoastaan nykyjärjestelmän täydellisellä remontilla, ja siirtymällä kohti vapaan informaation yhteiskuntaa, jossa ei vallitse enää sortavia lakeja, jotka tekevät väittelyn ja keskustelun mahdottomaksi.

 

Toimit Patriotic Alternative-nimisen järjestön johtajana. Kerro meille lisää tästä liikkeestä ja sen pitkän aikavälin päämääristä. Kuinka brittiläiset ihmiset ovat suhtautuneet ryhmänne aktivismiin tähän mennessä?

Patriotic Alternative on kasvanut nopeasti ja muuttunut maamme suurimmaksi etnonationalistiseksi ryhmittymäksi, jolla on yksiköitä joka puolella Britanniaa. Siitä huolimatta, vaikka olemme kaikista sensuroiduin ja ulossuljetuin joukko Britanniassa, joka ikinen kerta, kun saamme viestimme läpi ihmisille, on vastaanotto ollut mieluinen, ja yleisö on kehunut sanomaamme. Suurin päämäärämme on rakentaa maanlaajuinen etninen yhteisö, jonka kanssa voimme purjehtia yhdessä tulevan myrskyn lävitse, kun tilanne maassamme pahentuu entisestään.

 

Nykyinen poliittinen järjestelmänne on kaikkinensa brittiläisvastainen, sillä kaikki valtavirtapuolueet tuomitsevat valkoisen identiteetin, vaikka samaan aikaan ne ylistävät muita etnisiä identiteettejä, kuten esimerkiksi juutalaisia, värillisiä tai muslimeja. Onko maassanne yhtään puoluetta, jota aito kansallismielinen voisi tukea?

Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole moniakaan asiallisia vaihtoehtoja kansallisella tasolla, mitä tulee parlamentaariseen politiikkaan. Maassamme on lukuisia kansallismielisiä pienpuolueita, jotka toimivat paikallisella tasolla, sekä suurempia liberaalinationalistisia puolueita, jotka toimivat kansallisella tasolla.  Sanomme aina kannattajillemme, että heidän kannattaa äänestää ketä tahansa valtavirran ulkopuolista ehdokasta, joka kannattaa maahanmuuton pysäyttämistä – ja jos yhtäkään sopivaa ehdokasta tai puoluetta ei löydy, neuvomme heitä kirjoittamaan äänestyslipukkeeseensa protestiviestin.

 

Listaa kolme tärkeintä poliittista toimenpidettä valkoisen Britannian pelastamiseksi seuraaville vuosikymmenille!

  1. Rakentamalla voimakkaan oikean elämän kansallismielisen yhteisön.
  2. Tuomalla julkisuuteen toivon sanoman.
  3. Puolustamalla laillisin keinoin oikeuksiamme ja vapauksiamme.

 

ENGLISH VERSION:

Hello Mark! Would you like to introduce yourself to the Finnish readers and tell us something about your personal history. When you had your political awakening, and have you always been hardcore nationalist?

I am the leader of Patriotic Alternative, the author of the Fall of Western Man and the host of Patriotic Weekly Review. I have been involved in nationalist politics since the year 2000 and have spent my entire adult life working for our cause and the betterment of our people. I began my journey in our movement when I was at Leeds University and always been an ethno-nationalist.

 

Which principles are the most important part of your worldview and how do they affect your daily life?

The most important principles to me are nation, family and traditionalism. I believe that we are distinct ethnic group and must look at each other as we are extended family. We must develop the same ‘in group preference’ that other ethnic groups have and we must strive to work together for our collective survival. I see this on both a macro and micro level, and this starts with family and local community. We should strive to live as our ancestors did and ensure that we fight for not only our people, but for a moral and decent world that rejects degenerate, hedonistic and materialistic modernity. I also believe that we must embrace a more natural way of living and that we must stop destroying our beautiful natural environment, this means going back to a way of life where we live in balance and harmony with our surroundings and where we preserve the indigenous wildlife of Europe.

 

Theme of the upcoming conference is “Nova Europe – Europe after the Liberal hegemony”. What makes liberal democratic values so dangerous and what kind of alternatives we should offer to our own people? What is the theme of your own presentation?

Liberal Democracy is dangerous because it offers the illusion of choice, but all choices lead to the same place. When people believe they are free, they are far easier to control. Liberal Democracy is now in decline, and that in some ways makes the system more dangerous as those who control our political systems are increasingly lashing out with new anti-freedom legislation which in many ways puts former communist regimes to shame in terms of its draconian nature. Liberal Democracy not only presents an ethnic threat to our people, but also numerous moral threats. Essentially, the current system under which we live aims to turn everything natural and healthy on its head and promote everything twisted and vile. This will inevitably bring about conditions in which our people will engage in every form of madness imaginable, reducing our ability to breed and flourish in order to reduce us to a depraved minority. The alternative is a genuine representative democracy based on the wishes and spirit of our respective peoples – this can only be achieved through a complete reform of the system and a move toward freedom of information and the end of repressive laws that ban speech and debate.

 

You are leader of the group named Patriotic Alternative. Tell us something about this movement and its long-term goals? How has the British people reacted to your group’s activism so far?

Patriotic Alternative has rapidly grown and become the country’s largest ethno-nationalist group with active units in every part of Britain. Despite being the most deplatformed and censored group in the UK, whenever we take our message to the people, we are always warmly welcomed and the public embrace our message. Our greatest goal is to build a nationwide ethnic community for our people, so that as conditions in the UK worsen, we can weather the storm as one.

 

Current political system in your country is whole-heartly anti-British, as all mainstream parties condemns white identity while at the same time, they endorse all other ethnic identities, especially Jewish, Colored and Muslim ones. Is there any party left that true nationalist should support now?

In the UK there aren’t any credible solutions on a national level when it comes to electoral politics. There are numerous tiny registered nationalist parties who stand at local level and several much larger civic nationalist parties who fight on a national level. We always recommend that our supporters vote for any party outside of the mainstream that supports a halt to immigration – and if there is no party to vote for, we recommend people spoil their ballot papers and write a message of protest instead.

 

List three most important political actions for saving White British nation in the upcoming decades.

Building a powerful real world nationalist community.

Taking our message of hope to the public.

Advocating legally and lawfully to preserve our rights and freedoms.

___

Tuukka Kuru

 

 

Tilaa
Ilmoita
guest

0 Kommenttia
Palautteet
Näytä kaikki kommentit

Tietoa julkaisijasta

Tuukka Kuru

Olen vuonna 1990 syntynyt rovaniemeläislähtöinen koneinsinööri, joka tunnetaan erityisesti Awakening-konferenssista, 612-marsseista ja Monokulttuuri FM-nettiradiosta.